Copy
I det här numret: Framtidsgatan, samtal om klimataktivism, Karolina Skog besöker Lund, föredrag om framtidens pensioner och mycket mer.

Innehåll

Framtidsgatan
Grön Ungdom ordnar samtal om klimataktivism
Grönt Café med Karolina Skog
Run for mental health
Framtidens pensioner med Rasmus Ling
Nytt från Barn- och skonämnd Öster
Möte om friskvård med Gröna Seniorer
Gröna inspirationsdagar
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Emma Berginger

Framtidsgatan

Den 16-23 september ordnar Lunds kommun evenemanget Framtidsgatan. Under en vecka kommer Bangatan, Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan att stängas av för biltrafik och istället fyllas av uteserveringar, försäljning och aktiviteter. Arrangemanget är till för att visa hur det kan skapas en attraktiv och hållbar stad när fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ges mer utrymme istället för bilar.

Miljöpartiet kommer att medverka i arrangemanget den 16:e, 17:e och 23:e september och vi behöver folk som är pepp på att vara med och bemanna vår yta på Klostergatan. Det här är en chans att nå ut med vår politik, träffa Lundaborna och stämma av deras funderingar kring hur vi gör Lund till en attraktivare stad för kollektivtrafikresenärer, cyklister och fotgängare.
 
Dagar och tider för Miljöpartiets medverkan:
 
Den 16 september, kollektivtrafikresenärens dag, kl. 15-20
Den 17 september, Kulturnatten, kl. 11.30-20
Den 23 september, spårvägens dag, kl. 11.30-15
 
Hör av dig till Clara Hermansson på  om du vill delta i evenemanget någon av dagarna.

Grön Ungdom ordnar samtal om klimataktivism

Har du någonsin funderat över vad klimataktivism är? Hur partipolitiska eller politiska organisationer driver aktivism och varför aktivism är bra eller dåligt? Hur grön ungdom driver sin politik genom aktivism och så vidare. Då är denna träffen till för dig!
 
Fredagen den 16 september kl. 17 organiserar GU Lund en träff om klimataktivism på kansliet på Lilla Fiskaregatan 10. Grön Ungdoms språkrör Hanna Lidström och en representant för Greenpeace och Push kommer att delta i samtalet och många intressanta debatter utlovas.
 
Fika finns både veganskt och vegetariskt med rum för anpassning efter eventuella allergier. Alla medlemmar i Miljöpartiet är välkomna, oavsett om de är med i Grön Ungdom eller inte.
 
Välkommen!

Grönt Café med Karolina Skog

På tisdag i nästa vecka – den 20 september – kommer miljöminister Karolina Skog till Lund för att presentera budgeten. På eftermiddagen/kvällen planerar vi ett Grönt Café med Karolina. Tid och plats är inte bestämda än, men mer information kommer på medlemswebben, lund.medlem.mp.se, och i kalendariet.

Run for mental health

Den 8 oktober ordnar Schizofreniföreningen i Skåne och IFK Lund Friidrott tillsammans välgörenhetsloppet Run for mental health som syftar till att uppmärksamma situationen för personer som lider av psykisk ohälsa och att samla in pengar till forskning och till ungdomsverksamhet. MP Skåne kommer att sponsra arrangemanget, som äger rum här i Lund, och ha ett informationstält vid målområdet. MP Skåne betalar även anmälningsavgiften för ett begränsat antal personer.
 
Vill du vara med och antingen springa loppet eller stå i informationstältet? Hör av dig till Clara Hermansson på .
 
Läs mer om loppet på http://runformentalhealth.se/

Framtidens pensioner med Rasmus Ling

Gröna Seniorer har bjudit in riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson Rasmus Ling till Lund för att prata om framtidens pensioner. Föredraget är måndagen den 10 oktober kl 17 på kansliet. Alla medlemmar i Miljöpartiet är välkomna, oavsett ifall de är medlemmar i Gröna Seniorer eller inte.

Nytt från Barn- och skolnämnd Öster

På mötet med utbildningsnämnd Öster hade vi besök av en grupp som ville behålla de sk dagmammorna i byarna. Frågan är avgjord i fullmäktige och mp har accepterat att verksamheten fasas ut, men det verkar som om vissa partier vill uppmärksamma att de inte önskat detta beslut. Kan nog komma i valrörelsen.
 
Elsa Christersson, ersättare i Barn- och skolnämnd Lund Öster

Möte om friskvård med Gröna Seniorer

Från Gröna Seniorer Skåne kan vi berätta att vi vid senaste mötet i Kristianstad behandlade friskvård. Ida Nilsson inledde och i den diskussion som följde var vi ganska överens om att möjligheterna att vårda både kropp och själ är goda för seniorer liksom för de flesta andra. Idas exempel visade också att de seniorer som deltagit i olika aktiviteter var nöjda. Men behov finns av uppsökande verksamhet för att visa på möjligheterna och inspirera till deltagande.
 
Elsa Christersson, Gröna Seniorer
Foto: Linn Rosenkvist

Gröna inspirationsdagar

När MP Skånes Gröna inspirationsdagar gick av stapeln i Eslöv den 10-11 september fanns ett tjugotal miljöpartister från Lund på plats. Totalt lockade arrangemanget ca 100-150 deltagare. Deltagarna fick bland annat höra föredrag av miljöminister Karolina Skog, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister och språkrör Gustav Fridolin.

Foto: Emma Berginger

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29


Övriga styrelseledamöter
Amanda Bjernestedt
ansvarig för Facebook och Twitter


Jens Gynnerstedt
utbildningsansvarig

0702-22 37 73

Kian Javanshiri

0736-36 14 44

Emma Nilsson
ansvarig för interna aktiviteter

0733-72 23 52


Vikarierande kommunalråd

Ulf Nymark


 
Valberedningen

Manaf Sababi, sammankallande

0703-59 13 15

Amanda Nordin
mandolind@hotmail.com
0709-70 76 69

Staffan Sölve

0705-12 99 28


Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Ebba Borg, ordförandeGröna Studenter

Malin Ueberschär, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

 
Fredag 16 september 15.00-20.00
MP Lund medverkar på Framtidsgatan
Plats: Klostergatan
 
Fredag 16 september 17.00
Samtal om klimataktivism
Arrangör: Grön Ungdom Lund
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Lördag 17 september 11.30-20.00

MP Lund medverkar på Framtidsgatan
Plats: Klostergatan
 
Tisdag 20 september
Grönt Café med miljöminister Karolina Skog
Mer information kommer på lund.medlem.mp.se
 
Torsdag 22 september 18.00
Extra medlemsmöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Fredag 23 september 11.30-15.00
MP Lund medverkar på Framtidsgatan
Plats: Klostergatan
 
Lördag 24 september 9.00
Cirkelledarutbildning i Eslöv
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Plats: Ystadvägen 10, Eslöv
Anmälan: till senast 14/9
Läs mer på medlem.skane.mp.se
 
Måndag 26 september 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 3 oktober 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 3 oktober 19.30
Extra distriktsmöte
Plats: Regionhuset, Dockplatsen, Malmö
 
Tisdag 4 oktober 18.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 6 oktober 18.00
Workshop om grön ideologi och grön politik med Lotta Hedström
Fortsättning: 23/10 kl. 13
Arrangör: MP Skåne
Plats: Lund
Anmälan: till senast 25/9
 
Lördag 8 oktober 13.00
Run for mental health
Samling och uppvärmning en halvtimme innan start
Plats: start vid Centrala idrottplatsen
Hör av dig till  för medverkan
 
Söndag 9 oktober 10.00 (prel.)
Utbildning för valberedare
Fortsättning: 20/11 samt ett tillfälle i januari
Arrangör: MP Skåne
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Anmälan: till senast 25/9
 
Måndag 10 oktober 17.00
Framtidens pensioner med Rasmus Ling
Arrangör: Gröna Seniorer
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 23 oktober 13.00
Fortsättning på workshop om grön ideologi och grön politik
Plats: Lund
 
Måndag 24 oktober 9.00
Cirkelledarutbildning i Lund
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Plats: Fabriksgatan 2, Lund
Anmälan: till  senast 14/10
Läs mer på medlem.skane.mp.se
 
Måndag 24 oktober 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 31 oktober 18.30

Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Copyright © 2016 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp