Copy
I det här numret: Barn- och skolnämnd Lund stad, möte med Rasmus Ling, träff för nya medlemmar med mera.

Innehåll

  • Kommunpolitisk spalt: Barn- och skolnämnden Lund stad
  • Gröna Seniorer bjuder in till möte med Rasmus Ling
  • Träff för nya medlemmar
  • Föredrag med Stina Bergström: Livsmedelsstrategi och djurskyddslag
  • Gustav Fridolin i Lund
  • Desalination 2: 'avsaltning teknik och metoder'
  • Kontakta MP Lund
  • I högerspalten: Kalendarium

Kommunpolitisk spalt:

Barn- och skolnämnden Lund stad

Barn- och skolnämnden Lund stad har haft många utmaningar. Den senaste tiden har det bl a handlat om elevens hälsa. Det som är mest markant i elevenkäten "Lunken" är att upplevelsen av stress bland eleverna ökar. Vi har initierat ett samarbete med Lunds universitet kring detta och det försiggår ett arbete för att identifiera orsakerna och hitta åtgärder för att minska den ohälsosamma stressen för eleverna. Hälsan är en avgörande faktor för att elever når kunskapsmålet.
 
Nämnden arbetar utifrån tre överordnade fokusområden, förbättra likvärdigheten i bedömning vid betygsättning, motivation för lärande ska öka hos barn och elever och minska elevens upplevelse av negativ stress.
 
Aktiviteten det senaste året har också i stor utsträckning varit karakteriserad av omfattande nybyggnationer. Orsaken är dels omfattande fuktskador, dels befolkningsökning. De många nyanlända ställer speciella krav på BSN och här har "LundaVälkomsten" – som jobbar med kartläggning, inskrivning och skolplacering av våra nya elever – fungerat utomordentligt bra.
 
Nämnden har precis beslutat att nuvarande förutsättningar för lärarlyftet förlängs att gälla även under 2017.
 
Yanira Difonis, vice ordförande i BSN Lund stad

Foto: Ola Persson

Gröna Seniorer bjuder in till möte med Rasmus Ling

Den 28 november kl. 17.00 kommer riksdagsledamoten Rasmus Ling till partilokalen på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund för att prata om skatter, läget i partiet och hur vi ska möta de 25% av väljarna som är över 65 år.
 
Det är Gröna Seniorer som arrangerar, men alla intresserade medlemmar i Miljöpartiet är hjärtligt välkomna! Te/kaffe och en smörgås kommer att finnas.
 
I förra numret av Gröna Gnistan gick det ut felaktig information om datum och tema. Det är ovanstående dag och tema som gäller.
 
Dag och tid: måndag 28 november kl.17.00
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Foto: Fredrik Hjerling

Träff för nya medlemmar

Den 1 december kl. 18.00 är det möte för nya medlemmar i Miljöpartiet de Gröna i Lund. Även du som varit medlem ett tag, men som är intresserad av att engagera dig mer, eller bara vill ha en trevlig pratstund med oss över en fika är välkommen.
 
Mötet är till för att du som ny medlem ska lära känna MP Lunds organisation och få svar på dina frågor om oss, vilka aktiviteter vi har på gång och hur du kan engagera dig. Vi vill även lära känna dig och vad du som ny medlem förväntar dig av Miljöpartiets medlemsorganisation.
 
Mötet för nya medlemmar kommer att hållas på MP Lunds kansli på Lilla Fiskaregatan 10, kl. 18.00-19.00.
 
Varmt välkommen!
 
Emma Nilsson, styrelsen
 
Illustration: Linn Rosenkvist

 

Föredrag med Stina Bergström:

Livsmedelsstrategi och djurskyddslag

Den 29 oktober besökte Stina Bergström, riksdagsledamot för Miljöpartiet och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Lund för att prata om svensk livsmedelsstrategi och ny djurskyddslag. Vi var ett gäng miljöpartister från Lund och övriga Skåne som träffade Stina och fick diskutera regeringens arbete för att ta fram en svensk livsmedelsstrategi och en proposition om ny djurskyddslag.
 
Både MP och S lade under förra mandatperioden separata motioner om att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. När partierna bildade regering efter valet 2014 ingick framtagandet av en svensk livsmedelsstrategi i regeringsförklaringen.
 
I juni 2016 enades MP och S med V kring ett förslag och förhandlingar inleddes med allianspartierna. Miljöpartiets ingångar i arbetet har varit en problematisering av nuvarande animaliekonsumtion, ett behållet djurskydd, tydlig miljömålskoppling, ökad självförsörjningsgrad och ökad produktion och konsumtion av ekologiskt, bland annat.
 
Förhandlingarna med allianspartierna har dragit ut på tiden. Bland annat diskuteras skrivningar om ekologisk produktion samt skatter och avgifter.
 
Det var alliansregeringen som tillsatte en utredning om en ny djurskyddslag, men efter att utredningen presenterades 2011 lät man frågan bero – något som kritiserades hårt av MP, S och V. Till stor del berodde alliansens tvekan på att den negativa utvecklingen för svenskt lantbruk gjorde att många såg (och ser) skärpt djurskyddslagstiftning som en konkurrensnackdel. MP och S planerar dock att lägga fram en proposition till riksdagen om ny djurskyddslagstiftning och arbetet pågår med att ta fram denna proposition.
 
Text och bild: Emma Nilsson

Gustav Fridolin i Lund

Den 9 november var Gustav Fridolin i Lund för att diskutera med politiker, tjänstemän, rektorer och lärare. Efteråt träffade Gustav MP Lunds medlemmar och några tillresta medlemmar från andra Skånska lokalavdelningar på Martas café för ett samtal om grön politik.
 
Vi började samtalet med valresultatet som kommit in från USA samma morgon och Gustav konstaterade att vi lever i en tid där de populistiska vindarna blåser hårt. Det är nu det är viktigt att vi gröna står fast vid våra värderingar och bygger en visionär politik för ett hållbart samhälle. På medlemmarnas oro över att Parisavtalet nu kan vara i fara svarade Gustav att det kommer att bli svårt för USA att dra sig ur Parisavtalet och att regeringen har en strategi som går ut på att samtidigt argumentera för att avtalen måste hållas och att bygga på det engagemang som finns i de olika amerikanska delstaterna, där arbetet mot klimatförändringar pågår.
 
Samtalet gick sedan vidare med frågor om skolan, där vi diskuterade lärarlönelyftet och prao i skolan och Gustav delade bland annat med sig att det finns ett utredningsförslag om att lagstifta om prao i skolan. Många frågor berörde de nya asylreglerna som slår hårt mot asylsökande samt de förnyade passkontrollerna på Öresundsbron. När samtalet kom till frågan om arbetstidsförkortning meddelade Gustav att han anser att tiden är mogen för en statlig utredning om hur arbetstidsförkortning skulle kunna se ut i det arbetsklimat vi har idag – när vi är uppkopplade och har jobbet med oss i fickan dygnet runt.
 
Text och bild: Emma Nilsson
I förra numret av Gröna Gnistan inledde vi en serie av Raed Bashitialshaaer, doktor och gästforskare vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära vid LTH samt ersättare i Miljönämnden för MP Lund. Här kommer andra delen. Raed forskar om avsaltning av saltvatten och bräckvatten och dess miljökonsekvenser. I artikelserien delar Raed med sig av sina kunskaper om avsaltning. Artiklarna är på engelska.

Desalination 2
’avsaltning teknik och metoder’

There are three types of desalination methods globally used for a wide range of purposes, but mainly for potable water production for domestic and municipal use,
1) Membrane Systems: Reverse osmosis (RO) or Electrodialysis and Electrodialysis Reversal (ED)
2) Thermal Processes (TP): Multi-Stage Flash Distillation (MSF) Multiple-Effect Distillation (MED), and Vapor Compression (VC), and
3) Other Desalination Processes: Different types of water can be desalinated through many other processes including small-scale ion-exchange resins, freezing, and membrane distillation (MD) (Wangnick / Worldwide Desalting Plants 2005).The MSF and RO processes dominate the market for both seawater and brackish water desalination, sharing about 86% of the total installed capacity. In 1999 the installed capacity of RO processes was 31% and MSF was 65%, and in mid 2014, RO was significantly increased and reached 66% and MSF declined steadily to 20%, since it cost more energy. Nowadays, the RO alone is the main deriving for desalination technology, mainly because RO has advantages over other technologies. Today, globally the total of membrane systems reached 93% while the total of thermal processes are decreased to 7% (IDA latest book).

Raed Bashitialshaaer, Dr. Eng., Miljönämnden (MP)

Fig. 1 (above the article): Multi-Stage Flash Distillation (MSF), thermal process (photo: Raed Bashitialshaaer)

Fig. 2 (in the article): Reverse osmosis (RO) desalination membrane system (photo: Raed Bashitialshaaer)

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29

Emma Nilsson
kassör

0733-72 23 52


Övriga styrelseledamöter
Amanda Bjernestedt
ansvarig för Facebook och Twitter


Jens Gynnerstedt
utbildningsansvarig

0702-22 37 73

Kian Javanshiri

0736-36 14 44


Kommunalråd

Emma Berginger

0721-94 05 44

 
Valberedningen

Manaf Sababi, sammankallande

0703-59 13 15

Amanda Nordin
mandolind@hotmail.com
0709-70 76 69

Staffan Sölve

0705-12 99 28


Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Ebba Borg, ordförandeGröna Studenter

Malin Ueberschär, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Lördag 19 november 15.00
Distriktsmöte och 20-årskalas för MP Skåne
Alla medlemmar välkomna!
Plats: Höör
Anmälan: via länk på http://skane.medlem.mp.se/regionmoeten
 
Söndag 20 november 10.00
Steg två i utbildning för valberedare
Arrangör: MP Skåne
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
OBS! Endast föranmälda deltagare
 
Måndag 21 november 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Tisdag 22 november 18.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 28 november 17.00
Möte med Rasmus Ling
Arrangör: Gröna Seniorer
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 1 december 18.00
Träff för nya medlemmar
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Torsdag 1 december
MP Skåne fyller 20 år
 
Måndag 5 december 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Lördag 10 december
Medlemsmöte och julavslutning
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Måndag 12 december 18.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan
 
Måndag 19 december 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan
Copyright © 2016 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp