Copy
I det här numret: nytt från regering och riksdag, revidering av det lokala partiprogrammet med mera.

Innehåll

Rapport från riksdagen: Nya stambanor och mindre fossila bränslen
Miljöframgångar i regeringen
Revidering av det lokala partiprogrammet inför 2018
Desalination 3
Motioner till kongressen
God jul och gott nytt år
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Rapport från riksdagen:

Nya stambanor och mindre fossila bränslen

Trots alla olyckskorpar och kraxande nationalekonomer ser regeringen ut att få stöd i riksdagen för nya stambanor med möjlighet till höghastighetståg och storregional pendling med snabbtåg. Bakgrunden är bland annat det tillkännagivande till regeringen som på initiativ från riksdagens trafikutskott gjordes i maj 2015 där regeringen uppmanas att med bl a infrastruktur underlätta för att branschens mål om fördubbling av kollektivtrafiken kan nås. De nya stambanorna ska kunna ha tågtrafik som är konkurrenskraftig gentemot flyget. Viktigt är dock att finansieringen av de nya stambanorna vare sig sker på bekostnad av det järnvägsunderhåll som behövs eller satsningar på den järnväg som regionala pendlare och godstrafiken använder i dag. Infrastrukturpropositionen har en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor 2018 – 2029.
 
På miljödepartementet har det påbörjats ett arbete som syftar till en lagstiftning om gradvis reduktion av fossilt i bensin- och dieselförsäljningen med målet 100 % förnybart. Det är viktigare att byta bränsle i de bilar som finns snarare än att snabbt försöka byta ut hela personbilsparken som i dag är cirka 4,5 miljoner bilar. Sedan bör givetvis arbetet med attraktiva städer fortsätta så att biltrafiken minskar till förmån för kollektivtrafik, cykel, grönytor och bostadsbyggande.
 
Förslaget till flygskatt är färdigutrett och skickas nu ut på remiss. Lyckligtvis har vi rödgröna flera tunga aktörer och en klimatopinion på vår sida. Motståndet från Centern (alliansens gröna röst?) och andra borgerliga partier verkar ha lite svårt för att få fotfäste.
 
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot

Foto: Fredrik Hjerling

Miljöframgångar i regeringen

Här är en sammanställning av länkar från MPs klimatnätverk som just nu visar ett tydligt grönt avtryck i regeringen, flygskatt, nära-noll-energi vid nybyggnation, vägslitageskatt, klimatklivets koldioxidminskningar m.m. Det kan vara inspirerande att tänka på i det vardagliga slitet med ideellt arbete för MP där resultatet ofta inte syns direkt eller påtagligt. Vi väntar också på klimatlagen och på den så kallade kvotplikten – ett viktigt verktyg för att faktiskt gå från ord till handling ifråga om den fossilfria fordonsflottan. Mer om MPs klimatnätverk? Se
http://klimatnatverket.medlem.mp.se
 
Cecilia Emanuelsson 
 
Från Regeringen

Regeringen beslutar om krav på nära-noll-energibyggnader - 8 december 2016
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-beslutar-om-krav-pa-nara-noll-energibyggnader/

Pressmeddelande: Klimatklivet minskar utsläppen av koldioxid kraftigt - 7 december 2016
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/klimatklivet-minskar-utslappen-av-koldioxid-kraftigt/

Global deklaration om att hållbart bruka naturens resurser - 5 december 2016
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/global-deklaration-om-att-hallbart-bruka-naturens-resurser/

Ibrahim Baylan deltar i rådsmöte om EU:s framtida energipolitik - 2 december 2016
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/ibrahim-baylan-deltar-i-radsmote-om-eus-framtida-energipolitik/

En svensk flygskatt, SOU 2016:83 - 30 november 2016
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201683/

Överenskommelse om Sveriges mål för energieffektivisering - 28 november 2016
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/overenskommelse-om-sveriges-mal-for-energieffektivisering/

Så blir hållbarhet en stor exportsuccé - 25 november 2016
http://www.di.se/opinion/ann-linde-och-karolina-skog-sa-blir-hallbarhet-en-stor-exportsucce/

Tilläggsdirektiv till Vägslitageskattekommittén - 24 november 2016
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/11/dir.-201696/

Vi behöver nya elförbindelser med grannländerna - 23 november 2016
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/11/baylan-vi-behover-nya-elforbindelser-med-grannlanderna/

Forskningsrapport om Arktis roll för klimatet och miljön presenteras - 23 november 2016
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/forskningsrapport-om-arktis-roll-for-klimatet-och-miljon-presenteras/

111 kommuner tar del av miljardbonus för bostadsbyggande - 22 november 2016
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/111-kommuner-tar-del-av-miljardbonus-for-bostadsbyggande/

Handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel överlämnat till EU-kommissionen - 21 november 2016
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/11/handlingsprogram-for-infrastrukturen-for-alternativa-drivmedel-overlamnat-till-eu-kommissionen/

Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen - 21 november
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/11/skatteforslag-med-anledning-av-energioverenskommelsen/

Så tar regeringen bort skatten på solel - 21 november 2016
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/sa-tar-regeringen-bort-skatten-pa-solel/

Framsteg på klimatmötet i Marrakech - 19 november 2016
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/framsteg-pa-klimatmotet-i-marrakech/

Remiss av promemorian Elcertifikatssystemet – vissa frågor inom kontrollstation 2017 - 18 november 2016
http://www.regeringen.se/remisser/2016/11/remiss-av-promemorian-elcertifikatssystemet--vissa-fragor-inom-kontrollstation-2017/

Intervju med Isaabella Lövin från COP22 - 17 november 2016
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/11/intervju-med-isaabella-lovin-fran-cop22/

Intervju miljöminister Karolina Skog från COP22 i Marrakech - 17 november 2016
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/11/intervju-miljominister-karolina-skog-fran-cop22-i-marrakech/
 

Revidering av det lokala partiprogrammet inför 2018

Inför varje val brukar Miljöpartiet i Lund revidera sitt lokala partiprogram och nu är processen inför 2018 igång. I ett första steg samlar styrelsen under höstterminen in idéer och synpunkter från alla intresserade medlemmar. På vårterminens första medlemsmöte väljs en grupp som ska arbeta med revideringen.
 
Har du idéer om frågor vi borde driva i kommunpolitiken i Lund under den kommande mandatperioden? Skicka dina tankar till ordförande Viktor Östlund på .
 
Det lokala partiprogrammet för innevarande mandatperiod kan du läsa på https://drive.google.com/file/d/0B6-w06dG2zo1LUtpQzNvUmFPMEk/edit
Det här är tredje delen i en artikelserie av Raed Bashitialshaaer, doktor och gästforskare vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära vid LTH samt ersättare i Miljönämnden för MP Lund. Raed forskar om avsaltning av saltvatten och bräckvatten och dess miljökonsekvenser. I artikelserien delar Raed med sig av sina kunskaper om avsaltning. Artiklarna är på engelska.
 

Desalination 3 ’rå- eller inmatningsvatten’

Ninety–seven percent of the earth’s water is found in the ocean, with a salt content of more than 30,000 mg/L. Water, with a dissolved solids (salt) content below about 1000 mg/L, is considered acceptable as water supply (OTV, 1993). All major water sources can be utilized as raw water supply ‘feed-water’ for desalination, except the Dead Sea which is considered one of the saltiest places on earth. The salinity of the raw water affects the efficiency and the economy of the desalination plants. Salt concentrations of different world water sources from different areas are presented (see the table).
 
Salt concentrations of different world water sources (Gleick 1993, Gary 2006, Magazine 2010)
Water Source or Type Concentration
(g/l, ppt)
Brackish waters
North Sea (near estuaries)
Gulf of Mexico and coastal waters
Atlantic Ocean
Pacific Ocean
Persian Gulf/Arabian Gulf
Mediterranean Sea
Red Sea
Dead Sea
0.5 to 3
21
23 to 33
35
38
45
38.6
41
>300
 
Global distributions of fresh water production from six different feed water types are shown in the figure. There has been no significant change in the distribution during the past 25 years. Seawater and brackish water are the main water sources, both accounting for more than 80%. Wastewater is just 5% that started in 2009 with a very small increase so, the potential in reusing wastewater is thus very large since it is a stable and considerable source with relatively low salinity.Global distributions of feed water from year 1990 to 2015 (after Buros 2000, Tsiourtis 2001 & Wangnick 2002)

Text and photo: Raed Bashitialshaaer, Dr. Eng., Miljönämnden (MP)

Motioner till kongressen

Senast den 15 januari kl. 24.00 ska motioner och nomineringar som ska behandlas på kongressen 2017 skickas in. Motioner lämnas i digital form via ett särskilt formulär på hemsidan. Om flera personer stöder motionen måste var och en maila kongresskansliet och meddela detta senast den 15 januari.
 
Nomineringar kan göras till språkrör, partisekreterare, partistyrelsen, revisonsnämnden och EGP-rådet (European Green Party). Det går att nominera ända fram till kongressen, men nomineringar som kommer in efter den 15 januari kommer inte att finnas med i Riksvalberedningens beredning. Nomineringar görs via ett formulär på medlemswebben. Nomineringar lämnas med motivering och kontaktuppgifter. Valberedningen uppskattar om personen är tillfrågad.
 
På medlemswebben kan du läsa mer om hur det går till att skriva motioner: http://medlem.mp.se/kongress/nomineringar-och-motioner

God jul och gott nytt år

2016 närmar sig nu sitt slut och jag vill passa på att önska alla Gröna Gnistans läsare god jul och gott nytt år! Under mellandagarna kommer kansliet att hålla stängt, men jag är tillbaka igen måndagen den 2 januari. Hoppas att ni alla får riktigt sköna helger och kommer tillbaka laddade inför den nya terminen!
 
Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

Kontakta MP Lund

Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29

Emma Nilsson
kassör

0733-72 23 52


Övriga styrelseledamöter
Amanda Bjernestedt
ansvarig för Facebook och Twitter


Jens Gynnerstedt
utbildningsansvarig

0702-22 37 73

Kian Javanshiri

0736-36 14 44


Kommunalråd

Emma Berginger

0721-94 05 44

 
Valberedningen

Manaf Sababi, sammankallande

0703-59 13 15

Amanda Nordin
mandolind@hotmail.com
0709-70 76 69

Staffan Sölve

0705-12 99 28


Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Ebba Borg, ordförandeGröna Studenter

Malin Ueberschär, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Måndag 19 december 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 9 januari 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Söndag 15 januari
Distriktsmöte
 
Söndag 15 januari 24.00
Motionsstopp kongressen
 
Måndag 16 januari 18.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 23 januari 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Söndag 29 januari
Utbildning för valberedare,
steg 2.
Arrangör: MP Skåne
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10, Lund
Anmälan: till emma.fager.malmstrom@mp.se
 
Måndag 30 januari 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Söndag 5 februari
Medlemsmöte, OBS! Preliminär dag, kallelse kommer inom kort!
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
 
Måndag 20 februari 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
 
Måndag 20 februari ca 19
Föredrag med Max Andersson (prel)
Arrangör: MP Skåne
 
Copyright © 2016 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp