Copy
I det här numret: kallelse till medlemsmöte, Grönt Café x 3, studiecirkel, samtalskväll om det lokala partiprogrammet, klimatnätverk, lediga uppdrag och mycket mer.

Innehåll

Nytt från partiföreträdarna
Glöm inte att nominera till KF-listan
Fler träd i Lund
MP:s valplattform och klimatet
Klimatet och supervalåret 2014
Klimatnätverk i Miljöpartiet
Kultur- och utbildningsgruppen
Grönt Café med Åsa Romson
Klimat ämne för partiprogramscirkeln
Var går gränsen för politiken?
Grönt Café med Isabella Lövin
Regionmöte och kandidatutfrågning
Samtalskväll om det lokala partiprogrammet
Träff för nya medlemmar
Grönt Café med Gustav Fridolin
Miljösamtal med Naturskyddsföreningen
Ungdomstinget 10 år
Välkommen på medlemsmöte
Lediga uppdrag
Gå med i MP Lunds Google-grupper
Mobilnummer nödvändigt i medlemsomröstning
Kontakta MP Lund
Högerspalten: Kalendarium

Foto: Estormiz (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Nytt från partiföreträdarna

Nu drar Miljöpartiets samtal om skolan igång. Skoldebatten ska handla om de saker som verkligen gör skillnad. Vi har därför identifierat några grundfrågor.

1. Tid. Alla elever ska ha den tid de behöver med sina lärare. Vi vill rensa lärarens arbetsdag från onödigt pappersarbete och återanställa stödpersonal inom skolan.
2. Tillit. Lärare och skolledare behöver verktyg för att hantera alla skolans utmaningar. Kommun eller riksdag får inte detaljstyra deras arbete.
3. Bildning. Alla ska få med sig det som gör att man kan välja, välja om och välja nytt i livet.

Allt detta är politik som kräver resurser. Vi är därför tydliga med att vi hellre ser investeringar i skolan och klimatet än ytterligare jobbskatteavdrag.

Politik börjar alltid i möten mellan människor. Det är därför ni är viktiga. Vi ska samtala med lärare och elever om vilken skola de vill se. Vi behöver även fler politiker som vill kämpa för klimatet, jobben och skolan. Kandidera till kommun, region eller riksdagen senast 3 november. Du behövs för att vi gröna ska göra skillnad!

Text: Petter Forkstam, partiföreträdare
Foto: Ola Persson

Glöm inte att nominera till KF-listan

Alla som är medlemmar i MP Lund den 31 oktober 2013 har rätt att nominera och bli nominerade att stå på kommunfullmäktigelistan inför valet 2014.

Om man vill nominera sig själv eller någon annan till KF-listan, så hör man av sig till någon i den särskilda valberedningen, så ser de till att den tilltänkta får tag på nomineringsblanketten. Den finns också att hämta hos Linn Rosenkvist på MP:s kansli.

En nominering är fullständig först när den nominerade skriftligen har fyllt i nomineringsblanketten och skickat den till   eller Ola Persson, Gulltoppsgatan 8, 224 74 Lund och därefter fått bekräftelse på att den nått fram. Sista dag att skicka in fullständig nominering är den 3:e november 2013.

Den särskilda valberedningen för KF-listan består av Ola Persson (0708-308474), Monika Ekström (044-3093121) och Jannika Badin (0709-924934). Har du några funderingar kring Kommunfullmäktige, ring gärna Monika.

Den här informationen om nomineringsprocessen för KF-listan, har skickats ut med vanlig post till de medlemmar som inte angett en e-postadress för medlemsutskick.

Text: Ola Persson, Monika Ekström och Jannika Badin, särskild valberedning för KF-listan

Fler träd i Lund

Den 9/10 träffade Emma Berginger och jag företrädare för aktionsgruppen Rädda Folkparken. De fick ta del av ett förslag som lämnades till Tekniska nämnden samma dag.

1960 - 2010 ökade Lunds tätortsareal med 177 %. Stor del av expansionen har skett på åkerjord och grönområden. I flera parker finns planer på ytterligare förtätning. Särskilt för invånare i flerbostadshus som saknar egen trädgård är det gemensamma gröna värdefullt. Att det uppstår protester mot bebyggelse i Borgarparken och Folkparken är sunt.

När stora delar av staden utgörs av hårdgjorda ytor kan regn och snösmältning leda till att avlopp svämmar över. Med fler grönytor kan kostnaderna för dagvattenhanteringen sänkas drastiskt. Särskilt trädens rotsystem har stor förmåga att omhänderta vatten. Miljöpartiet föreslår att den gällande trädplanen utökas med ett mål för att öka antalet träd per invånare samt en strategi för hur det nuvarande trädbeståndet kan värnas för ökad biologisk mångfald och bibehållna ekosystemtjänster.Text: K
arin Svensson Smith, andre vice ordförande i Tekniska nämnden

Foto av träd: Vassil (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

MP:s valplattform och klimatet

På medlemsmötet 29 oktober presenterades arbetet med valplattformen, d.v.s. vad MP ska lyfta i valrörelsen 2014, av Karin Svensson Smith, klimatansvarig i partistyrelsen. Frågan väljarna snart kommer att ställa är: Konkret hur kommer MP att möta klimathotet och rädda miljön åt kommande generationer? Läs om MP:s klimatpaket på här. Mer om klimat och valplattform på kommande medlemsmöte.

Läget i Lunds kommun för klimatfrågan presenterades av Emma Berginger, en av våra ledamöter i kommunstyrelsen och partiföreträdare. Målet är att halvera koldioxidutsläppen till år 2020, läs om Lunds klimatmål här. Kommer målet att nås? Ingen verkar veta! Nu synar vi korten. Den rådande majoriteten är svarslös och saknar förslag på åtgärder. Miljömedvetna Lundabor - det behövs ett grönt maktskifte!

Text: Cecilia Emanuelsson
Foto: Alina Zienowicz Ala z (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Läs en snabbguide om rapporten från FNs klimatpanel på:
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/09/smbs-snabbguide-till-den-nya-klimatrapporten

Klimatet och supervalåret 2014

Fredagen den 27/9 2013 släppte så FNs klimatpanel IPCC sin nya rapport, och under lördagen ordnades på många håll manifestationer för att visa att människor tar klimathotet på allvar och sätta press på politikerna att agera nu. I Lund arrangerades en manifestation på Mårtenstorget. På plats från MP Lund för att dela ut flygblad var Emma Berginger, Ulf Nymark, Grön Ungdom och undertecknad. Att Thomas Björnsson från Lunds Naturskyddsförening talade om klimathotet och problemen visade sig ge ett bra tillfälle att visa att MP är ett parti som prioriterar klimatfrågan och tillhandahåller lösningarna. Alla våra flygblad om klimatmålen gick snabbt åt (klicka på denna länk till medlemswebben för att läsa MP Lunds flygblad om klimatet). Emma Berginger: -"Ja det var en tacksam målgrupp att dela ut flygblad till. Jag ser fram emot att dela ut flygblad vid stationen, Lilla Fiskaregatan och andra event".

Text: Cecilia Emanuelsson, Ledamot i kommufullmäktige, Sakpolitiska gruppen för Energifrågor

Klimatnätverk i Miljöpartiet

Miljöpartiets partistyrelse har beslutat att inrätta ett klimatnätverk för medlemmar som har speciellt fokus på klimatpolitik. Nätverkets uppgift är att rekrytera fler som brinner för klimatfrågan till partiet. Genom att i ett nätverk stärka varandra, sprida information och bedriva opinionsbildning finns det möjlighet att flytta upp klimatrelaterade frågor på den politiska dagordningen. Samtidigt kan nätverket visa för medborgarna att Miljöpartiet är det parti som tar dessa frågor på allvar. Genom nätverket hoppas vi kunna bidra till att Miljöpartiet agerar lokalt för att kommuner, regioner och landsting ska vidta åtgärder som kan minska utsläppen av växthusgaser och lindra konsekvenserna av det förändrade klimatet.

Lokalavdelningar i hela landet har möjlighet att utse var sin klimatambassadör. Dessa kommer sammantaget att utgöra stommen i nätverket. Sammankallande för nätverket och ansvarig i partistyrelsen är Karin Svensson Smith. Kontaktperson för nätverket är Roger Bydler.Text: Karin Svensson Smith, klimatansvarig i partistyrelsen

Foto av spindelnät: Albertyanks Albert Jankowski (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kultur- och utbildningsgruppen

På mötet måndagen den 7/10 hade Kultur- och utbildningsgruppen besök av två representanter för Lärarnas riksförbund. De vittnade om att arbetssituationen för lärare är ganska pressad på gymnasierna i Lund. Klasserna är stora och Polhemskolans ventilationssystem är t. ex. inte avpassat för så många elever. Vi bad dem nämna några önskemål inför framtiden, och högst upp på listan kom "lugn och arbetsro".

Nästa möte i Kultur- och utbildningsgruppen, måndagen den 28/10, ska vi ägna åt att förutsättningslöst formulera förslag till nya mål för skolan och förslag på hur dessa mål ska kunna redovisas och bedömas. Under våren tas förmodligen frågan om mål upp i skolnämnderna. Utbildningsnämnden (för gymnasierna) har redan formulerat nya mål i höst.

Tisdagen den 19/11 är Kultur- och utbildningsgruppen bjuden till Kulturskolan av rektorn Håkan Karlsson. Vi ska gå runt och titta på verksamheten en vanlig vardagkväll och träffa några medarbetare. Anmälan till Anette Mårtensson en vecka i förväg. Dagen innan, måndag 18/11, tar vi tillfället att förbereda besöket på Kulturskolan.

Välkomna!

Text: Agneta Helmius, sammankallande i Kultur- och utbildningsgruppen

Grönt Café med Åsa Romson

Ta chansen att träffa Miljöpartiets språkrör Åsa Romson! Torsdagen den 24 oktober besöker hon Lund och Barista på Lilla Fiskaregatan 8. Klockan 17.00 börjar det gröna caféet som har temat "Så bygger vi ett mer hållbart samhälle tillsammans". Även Baristas regionchef Anki Forsman talar och berättar om Baristas hållbarhetsarbete. MP Lund bjuder de första 40 gästerna på valfri kaffe eller te.

Tid: torsdag 24 oktober kl. 17.00
Plats: Barista, Lilla Fiskaregatan 8
Arrangörer: Grön Ungdom Lund och Miljöpartiet Lund

Klimat ämne för partiprogramscirkeln

Under hösten har Miljöpartiet i Lund en studiecirkel om det partiprogram som antogs på kongressen i maj. Det är detta partiprogram som vi ska gå till val på 2014 och som kommer vara grunden för den politik MP kommer driva de närmaste åren. Hela partiprogrammet finns att läsa här: http://medlem.mp.se/organisera-dig/partiprogrammet

Några träffar i studiecirkeln har redan varit, men det återstår fortfarande en träff tisdagen den 5 november kl. 18.00-20.00 i IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5. Den har temat klimat och deltagarna uppmuntras att läsa sidan 15-16 i partiprogrammet inför träffen.

Anmäl dig gärna till Anette () eller Teresia () så blir det lättare för oss att planera fika.

Tid: tisdag 5 november kl. 18.00
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Text: Anette Mårtensson och Teresia Ställborn, utbildningsansvariga i styrelsen

Var går gränsen för politiken?

Det är inte alltid enkelt att veta vem som gör vad i en kommun. Vad får politikerna bestämma, vad förväntas att politikerna tar ansvar för och vad är det upp till tjänstemännen att besluta? Hur gör jag som politiker för att driva en fråga?

12/11 18.00-19.30 försöker vi räta ut lite frågetecken och skapa ordning i förvirringen. Då har vi kallat personer som är och varit både tjänstemän och förtroendevalda för att förklara och diskutera med oss. Alla medlemmar är välkomna, såväl de som känner sig oerfarna som de som upplever att de har koll på läget.

Tid: tisdag 12 oktober kl. 18.00-19.30
Plats: Kansliet Lilla Fiskaregatan 10

Text: Anna Hagerberg, styrelsen
Illustration: irfanow, openclipart.org

Grönt Café med Isabella Lövin

Fredagen den 15 november kl. 17.00 är det Grönt Café med Isabella Lövin på Barista på Lilla Fiskaregatan 8 (lokalen bredvid kansliet). Isabella kommer att prata om EU:s fiskepolitik och EU-politik i allmänhet. Miljöpartiet bjuder de första 40 besökarna på valfri kaffe eller te. Alla intresserade, medlemmar som icke-medlemmar, är hjärtligt välkomna! Vill du göra en extra insats? Vi behöver hjälp med att sätta upp affischer och dela ut flygblad inför Isabellas besök. Hör av dig till  om du vill hjälpa till.

Regionmöte och kandidatutfrågning

Lördagen den 16 november kl. 10.00 är det regionmöte på Hotell Statt i Hässleholm. Bara regionombud har rösträtt på mötet, men alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. I anslutning till mötet, kl. 14.30-16.30, ordnar MP Skåne en utfrågning av de fyra kandidater till EU-parlamentslistan som står överst i valberedningens förslag. Anmälan till mötet görs senast söndag 10 november till Anders Svensson, .

Tid: lördag 16 november kl. 10.00 respektive 14.30
Plats: Hotell Statt, Frykholmsgatan 13, Hässleholm
Anmälan: senast 10 november till

Illustration: Yngve Petersson

Samtalskväll om det lokala partiprogrammet

Söndagen den 17 november kl. 16.00 ordnar MP Lund en samtalskväll om förslaget till lokalt partiprogram i IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5. Välkommen att diskutera vilka frågor Miljöpartiet ska driva i Lund under mandatperioden 2014-2018. Utkastet till lokalt partiprogram kommer att läggas upp på medlemswebben.

Träff för nya medlemmar

Är du ny medlem? Eller har du varit med ett tag utan att ta steget att bli aktiv? Då är du välkommen till vår träff för nya medlemmar tisdag 26 november kl. 18.00-20.30. Träffen hålls på vårt kansli på Lilla Fiskaregatan 10. Vi kommer gå igenom hur MP Lund, Skåne och riks är organiserat och hur det politiska arbetet i kommunen fungerar. Vi kommer också svara på eventuella frågor.

Ingen anmälan behövs, men du får gärna ändå meddela om du tänkt komma så blir det lättare för oss att planera fika. Undrar du över något innan träffen så kontakta Anette
() eller Teresia
().

Välkommen!

Tid: tisdag 26 november kl. 18.00
Plats: kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Text: Anette Mårtensson och Teresia Ställborn, utbildningsansvariga i styrelsen

Grönt Café med Gustav Fridolin

Fredagen den 13 december kommer Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin till Lund. Från klockan 17.30 är det Grönt Café på Barista på Lilla Fiskaregatan 8 där Gustav kommer att samtala om skolan med elever och föräldrar från Lund. MP Lund bjuder de första 40 personerna på valfri te eller kaffe. Välkomna!

Tid: fredag 13 december kl. 17.30
Plats: Barista, Lilla Fiskaregatan 8

Miljösamtal med Naturskyddsföreningen

Miljö- och klimatfrågorna är vår tids största utmaningar. Att samtala om problemen och möjliga lösningar är ett steg till att nå ett hållbart samhälle. I höst anordnar Lunds Naturskyddsförening Miljösamtal. Vi uppmuntrar alla medlemmar att vara med på dem. Datum och teman ser ni här.

Ungdomstinget 10 år

Lunds Ungdomsting firar 10 år torsdagen den 24 oktober kl 8.30-16.00 med en fest i drömmarnas tecken. Det blir mikroföreläsningar, diskussion, workshops, utställningar och - så klart - tårta. Ungdomar (12-24 år), personal i skola och fritidsverksamhet samt politiker är välkomna! Läs mer och anmäl dig på http://web.lund.se/kultur2/kulturpage____110210.aspx

Välkommen på medlemsmöte

Måndagen den 11 november kl. 18.30-20.30 har MP Lund medlemsmöte i IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5. Mötet handlar till stor del om regionfrågor inför regionmötet den 16 november. De frågor regionmötet ska behandla är policy kandidatstöd, verksamhetsplan & budget och en del valärenden. På vårt möte ska också några fyllnadsval göras och rapporter från partiföreträdarna. Underlag kommer att göras tillgängliga via MP Lunds Google-grupp "Medlemsinformation Lund" några dagar innan mötet. I det här nyhetsbrevet finns en artikel som förklarar hur det går till att gå med i Google-grupperna.

Välkommen!


Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Formalia
a) Val av ordförande
b) Val av sekreterare
c) Val av justerare, tillika rösträknare
d) Fastställande av dagordning och sluttid för mötet

§ 3 Regionfrågor
a) Mandat till regionombuden inför regionmötet den 16 november
b) Justering av arbetsordning för regionombud

§ 4 Valplanering

§ 5 Valärenden
a) Styrelsen MP Lund (en person)
b) Regionombud (en person)
c) Nämndemän tingsrätten (två personer)
d) Klimatambassadör (en person)

§ 6 Rapporter

§ 7 Övrigt

§ 8 Mötets avslutande

Foto: Moralist (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Lediga uppdrag

På medlemsmötet den 11 november är flera valärenden aktuella. Det finns en ledig plats i styrelsen för MP Lund, en ledig plats som regionombud, två lediga platser som nämndemän i tingsrätten och en ledig plats som klimatambassadör.

Som styrelseledamot är du med och leder och planerar föreningens verksamhet och ekonomi. Varje ledamot har ett eget ansvarsområde att arbeta med mellan styrelsemötena, exempelvis utbildning eller hemsida.

Som regionombud företräder du MP Lund på MP Skånes möten utifrån det mandat du fått av medlemsmötet. Under det kommande året får du bland annat vara med när det regionpolitiska programmet antas och listorna till riksdag och region fastställs. Förutom att delta på MP Skånes möten är du med på förberedande möten med regionombudsgruppen.

Som nämndeman medverkar du som lekmannadomare i avgörandet av mål i tingsrätten.

Som klimatambassadör ingår du i Miljöpartiets nystartade klimatnätverk (se separat artikel) och blir en länk mellan nätverket och lokalavdelningen. Du förmedlar idéer som kommer upp i nätverket till lokalavdelningen och agerar för att de, när det är lämpligt, ska omsättas i lokal politik. Samtidigt informerar du nätverket om lokala initiativ på klimatområdet.

Har du frågor eller vill nominera dig själv eller någon annan till något av uppdragen? Hör av dig till den ordinarie valberedningens sammankallande Christina Sjöström på  senast tisdagen den 29 oktober.

Gå med i MP Lunds Google-grupper

Vill du diskutera politik med andra miljöpartister i Lund? Vill du få den senaste informationen om vad som händer i MP och i resten av Lund? Saknar du vårt gamla intranät Gittan? Är du sugen på en ekologisk chokladkaka? Om svaret på någon av frågorna är ja är det en bra idé att gå med i våra nystartade Google-grupper. Vi lottar ut en ekologisk chokladkaka bland de första 30 som anmäler sig.

Du får tillgång till MP Lunds gemensamma grupper genom att klicka på länken längst ner i den här artikeln och fylla i formuläret. På medlemswebben hittar du en manual för grupperna. Läs gärna mer i den innan du ansöker om medlemskap i grupperna eftersom det finns olika sätt att delta.

Grupperna är skapade i Google Groups. Genom att gå med accepterar du att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Googles användarvillkor. Läs mer om detta i manualen på medlemswebben. MP Lunds Google-grupper vänder sig till medlemmar som vill ha uppdaterad information om vad som händer i lokalavdelningen. All information som krävs för att du ska kunna utöva dina demokratiska rättigheter i föreningen skickas med våra vanliga medlemsutskick och kräver alltså inte att du går med i någon av Google-grupperna.

Länk för att gå med i MP Lunds grupper:

https://groups.google.com/a/mp.se/forum/#!forum/behorighetslista-lund

Mobilnummer nödvändigt i medlemsomröstning

Inför valet till EU-parlamentet i maj 2014 kommer Miljöpartiet att genomföra två medlemsomröstningar, en om valmanifestet och en om listan på kandidater. För att du ska kunna delta i dessa krävs att du har tillräckliga och aktuella kontaktuppgifter registrerade i medlemsregistret.

För att delta i omröstningen om valmanifestet krävs att du har en aktuell e-postadress registrerad. För att kunna delta i omröstningen om listan måste du utöver e-postadress även ha mobiltelefonnummer registrerat. Detta krävs för att säkerheten ska bli tillräcklig.

Vill du rapportera in eller ändra e-postadress eller mobilfonnummer kan du höra av dig till Linn Rosenkvist på MP Lunds kansli,  eller 046-288 04 00. För övriga frågor om omröstningarna hänvisar vi till riksorganisationen som nås via  eller 08-545 224 50.

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Ulf Holm, ordförande

0705-76 26 49

Teresia Ställborn, vice ordförande
 

Anette Mårtensson, kassör

0762-35 27 23

Övriga styrelseledamöter
Emma Berginger

0709-27 81 94

Petter Forkstam

0703-57 58 13

Anna Hagerberg


Samuel Kvist


Joakim Månsson Bengtsson

0760-28 75 47
 

Partiföreträdarna

Emma Berginger

0709-27 81 94

Petter Forkstam

0703-57 58 13

 
Valberedningen
 
Christina Sjöström, sammankallande

0768-53 37 36

Cecilia Emanuelsson


Ola Persson
 
 

Arbetsgrupperna
 
Miljö-, bygg- och plangruppen
Emma Berginger, sammankallande
              
0709-27 81 94
 
Sociala gruppen
Björn Åhlin, sammankallande

0768-40 49 66
 
Kultur- och utbildningsgruppen
Agneta Helmius, sammankallande

 
Energigruppen
Ola Persson, sammankallande

 
Djuretiska gruppen

Björn Åhlin, sammankallande

 
 
Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslist

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Samuel Kvist, språkrörGröna Studenter

Jannika Badin, språkrör


Björn Åhlin, språkrör

0768-40 49 66


Hemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Torsdag 24 oktober 17.00
Grönt Café med Åsa Romson
Plats: Barista, Lilla Fiskaregatan 8
Arrangörer: GU Lund och MP Lund

Måndag 28 oktober 18.30-20.30
Kultur- och utbildningsgruppen
Tema: Mål för skolan
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 3 november prel. 12.00-20.00
Styrelsemöte och visionsdag för styrelserna i MP Lund, GU Lund och GS Lund
Plats: Ännu ej bestämd

Måndag 4 november 18.30-20.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 5 november 18.00-20.00
Studiecirkel om det nya partiprogrammet
Tema: Klimat
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 11 november 16.30-18.00
AU/Valgrupp
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 11 november 18.30-20.30
Obs! Ändrad tid.
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Tisdag 12 november 18.00-19.30
Möte: Var går gränsen för politiken?
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Fredag 15 november 17.00
Grönt Café med Isabella Lövin
Plats: Barista, Lilla Fiskaregatan 8

Lördag 16 november 10.00-14.30
Regionmöte
Plats: Hotell Statt, Frykholmsgatan 13, Hässleholm
Anmälan: senast 10/11 till
Arrangör: MP Skåne

Lördag 16 november 14.30-16.30
Utfrågning av kandidater till EU-parlamentslistan
Plats: Hotell Statt, Frykholmsgatan 13, Hässleholm
Anmälan: senast 10/11 till
Arrangör: MP Skåne

Söndag 17 november 16.00-19.00
Samtalskväll om det lokala partiprogrammet
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 18 november 18.30-20.30
Kultur- och utbildningsgruppen
Tema: Förberedelser inför studiebesöket 19/11
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 18 november 18.30-20.30
Miljö-, bygg- och plangrupp
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 19 november kl. 18.00-20.00
Studiebesök på Kulturskolan
Plats: S:t Laurentiigatan 1
Anmälan: senast 12/11 till

Tisdag 19 november 18.30-21.00
Medborgardialog, Norr
Plats: Matsalen, Fäladsgården, Svenshögsvägen 25 A
Arrangör: Lunds kommun

Söndag 24 november 16.00-19.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 25 november 18.30-20.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 26 november 18.00-20.30
Träff för nya medlemmar
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 2 december 18.30-20.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 3 december 18.00-20.00
AU/Valgrupp
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 8 december 16.00-19.00
Medlemsmöte och julavslutning
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 9 december 18.30-20.30
Miljö-, bygg- och plangruppen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Fredag 13 december 17.30
Grönt Café med Gustav Fridolin
Plats: Barista, Lilla Fiskaregatan 8

Måndag 16 december 18.30-20.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Copyright © 2013 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp