Copy
I det här numret: kommunens budget, rapport från kongressen, möte för nya medlemmar, kommun- och regiondagar med mera.

Innehåll

Rapport angående budgeten
Möte för nya medlemmar och uppstartsmöte för terminen
Välkommen på kommun- och regiondagarna
Kort rapport från kongressen
Vad vill du ha för aktiviteter i MP Lund?
Sommar på kansliet
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Emma Berginger

Rapport angående budgeten

Vi från Miljöpartiet la tillsammans med våra samarbetspartier Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ ett budgetförslag med fyra prioriterade områden: barn- och unga, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och näringsliv. (Du kan läsa mer om budgeten på mp.se/lund.)

Det var en budget som var anpassad till det rådande politiska läget och de ekonomiska utmaningar som kommunen står inför. Vi valde att föreslå en 25-öres skattehöjning för att finansiera våra satsningar. Då vi inte har majoritet i fullmäktige försökte vi under våren, både före och efter det att vi presenterade vår budget, förhandla med andra partier för att skapa en majoritet för hela eller delar av budgeten. Tyvärr lyckades vi inte nå en överenskommelse. I korthet kan man säga att de borgerliga partierna inte kunde tänka sig att stödja en budget som föreslog en skattehöjning och FörNyaLund ville till varje pris försöka förhindra eller förskjuta spårvägsprojektet. Därför visste vi när vi gick till budgetfullmäktigesammanträdet den 10-11 juni att vi inte skulle få igenom vår budget i sin helhet.

Genom att rösta strategiskt på de motstående budgetförslagen lyckades vi ändå styra besluten så att vi nådde fram till ett budgetbeslut som vi bedömer att det går att styra kommunen på även om det blir tufft. Vi vet dock att våra nämndspolitiker utifrån denna budget ändå kan göra bättre prioriteringar än vad alliansen skulle kunna. Den del av budgeten som diskuteras i fullmäktige är bara en mindre del av de ca 5,5 miljarder kronor som den totala kommunbudgeten består av.

Vi kommer inför kommande budgetar fortsätta att försöka skapa majoritet genom att förhandla med andra partier. Förhoppningsvis kan chanserna att få igenom en budget förbättras längre fram under mandatperioden.

Efter en spännande och utmanande vår är det nu dags för lite sommarledighet. Jag vill passa på att tacka alla förtroendevalda som gör ett bra jobb på sina uppdrag! Njut nu allihop av sommaren så ses vi med solenergiladdade batterier till hösten!

Emma Berginger, kommunalråd

Foto: Ola Persson

Möte för nya medlemmar och uppstartsmöte för terminen

Välkommen tisdagen den 1 september kl. 17.30 på möte för nya medlemmar och uppstartsmöte för höstterminen 2015.

Mötet för nya medlemmar är till för att du som ny medlem ska lära känna Miljöpartiet i Lunds organisation och politik samt Miljöpartiets region- och rikspolitik, organisation och aktiviteter.

Vi vill även lära känna er och kommer att lämna mycket tid för frågor och samtal om vad du som ny medlem förväntar dig av Miljöpartiets medlemsorganisation och hur du kan engagera dig i Miljöpartiet de Gröna i Lund.

Direkt efter mötet för nya medlemmar kommer vi att ha uppstartsmöte för höstterminen 2015.

Mötet för nya medlemmar kommer att hållas i IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5 kl. 17.30-18.30. Uppstartsmötet kommer att hållas i samma lokal kl. 18.30-20.00.

 

Välkommen på kommun- och regiondagarna

Nu planeras årets upplaga av kommun- och regiondagarna i Skåne. Det blir två heldagar fyllda av intressanta seminarier och debatter. Alla medlemmar i Skåne är hjärtligt välkomna!

På lördagen pratar Lotta Hedström om grön ideologi och det blir coachning för nämndsledamöter och ordförande. Det blir också information om organisationen för nya medlemmar. Henrik Fritzon (S) kommer att prata om hur det är att styra med Miljöpariet! Lördagen avslutas med visning av filmen Bikes vs Cars med introduktion av Karin Svensson Smith.

Dag två handlar om ett hållbart Skåne. Det blir samtal om hållbar utveckling med Carl Schlyter, professor Markku Rummukainen och Märta Stenevi. Det blir seminarier om ekologisk mat i skolan, en hållbar landsbygd och en rapport om ett klimatsäkrat Skåne. En panel med Bodil Ceballos, Crossroads, Anders Åkesson m.fl. kommer att prata om hemlösa och asylsökande i kommunerna, vi pratar om vård i gränssnittet region och kommun, avfall och återvinning och Earth hour city challenge. Bland annat! Programmet presenteras i sin helhet i augusti. På MP Skånes medlemswebb läggs programpunkter ut allteftersom de blir klara, så kika gärna in där.

Vill du åka på KR-dagarna med MP Lund?
Miljöpartiet i Lund kommer att betala deltagaravgift för de tio medlemmar som anmäler sig först! Anmäl dig via MP Skånes anmälningsformulär (se länk nedan), men skicka också ett mail till . Mer information om programmet hittar du här: http://skane.medlem.mp.se/just-nu. Sista anmälningsdag är 31/8, men anmäl dig gärna redan nu!

Länk till anmälan: https://docs.google.com/forms/d/1dc8MgKQvpAffOjy5DoeTcUKiXqEPCyob54ukrr3O6XI/viewform?usp=send_form

Illustration: Yngve Petersson

Kort rapport från kongressen

Från MP Lunds medlemsmöte fick kongressgruppen bl.a. medskickat att verka för att framtida kongresser ska hållas vartannat år, en individualiserad föräldraförsäkring och tydliga villkor angående TTIP. De två förstnämnda förslagen bifölls ej av kongressen även om individualiserad föräldraförsäkring var en fråga som många på kongressen engagerade sig för. Formerna för kommande kongresser förändrades dock så att det nu vartannat år ska hållas en temakongress och vartannat år en kongress med fri motionsrätt. TTIP-frågan slutade med att kongressen satte upp vissa villkor och om det färdigförhandlade TTIP avtalet inte når upp till dessa krav så ska MP verka emot avtalet.

En ny fråga som dök upp som kongressgruppen fann intressant var ett förslag om att MP ska verka för att fasa ut ränteavdraget. Detta ställde vi i kongressgruppen oss positiva till och förslaget röstades igenom. Vattenfalls brunkolsverksamhet var en stor fråga under kongressen. Med stor majoritet bifölls förslaget att MP ska verka för att Vattenfall ska behålla och successivt fasa ut sin brunkolsverksamhet.

Vi noterade också en konkret framgång genom att kongressen biföll ett yrkande från lundagruppen om att PS ska verka för att aktivt stödja de aktörer i Israel och Palestina som arbetar för folkrätt och för en rättvis fred. Vi stödde också aktivt ett yrkande om att MP ska stödja det s.k. BDS-initiativet (bojkott, desinvestering, sanktioner) mot Israels ockupation av palestinskt territorium.

Trevligt under kongressen var även att klimatfrågan fick stort utrymme då både klimatnätverket och Grön Ungdom lagt omfattande motioner på temat. Mer omfattande rapporter från kongressen kommer på kommande medlemsmöten. God sommar!

/Kongressgruppen

Vad vill du ha för aktiviteter i MP Lund?

Har du idéer på aktiviteter du skulle vilja att MP Lund genomförde? Kanske något spännande ställe där du vill att vi ska göra ett studiebesök? En intressant föreläsare du vill att vi ska bjuda in? En rolig aktion vi kan göra på stan? Hör av dig till någon av de aktivitetsansvariga i styrelsen. Emma Fager Malmström
() och Emma Nilsson
() är ansvariga för interna aktiviteter. Dennis Svensson () och Hanna Örnskär () är ansvariga för externa aktiviteter.

Sommar på kansliet

Sommar, sol (kanske...) och semester! Nu är det semestertider för många, även för personalen på MP-kansliet här i Lund. Jag är ledig från torsdagen den 2 juli och är tillbaka igen måndagen den 17 augusti. Under vecka 29-31 (13 juli-2 augusti) är även Emma och Jenny som jobbar för MP Skåne lediga och kansliet håller helt stängt. Jag vill passa på att önska er alla en riktigt skön sommar, så ses vi igen i augusti!

Linn Rosenkvist, kanslist MP Lund

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29

Övriga styrelseledamöter
Emma Fager Malmström
ansvarig för interna aktiviteter

0704-82 98 38

Axel Hallberg
ansvarig för kommunikation

0722-02 38 03

Björn Johansson
ansvarig för medlemswebb och extern webb


Emma Nilsson
ansvarig för interna aktiviteter

0733-72 23 52

Dennis Svensson
ansvarig för externa aktiviteter

0761-67 72 75

Hanna Örnskär
ansvarig för externa aktiviteter

0702-99 38 40


Kommunalråd

Emma Berginger

0709-27 81 94

 
Valberedningen
 
Ola Persson, sammankallande


Sofie Lemontzis


Manaf Sababi

0703-59 13 15
 

Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslist

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Olivia Morell, ordförandeGröna Studenter

Danial Ali Akbari, språkrör


Sofie Lemontzis, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium

Måndag 10 augusti 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
& Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Onsdag 12 augusti 14.00
Gröna Seniorer
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Onsdag 26 augusti 17.30
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 31 augusti 18.30
Gruppmöte inför Kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 31 augusti
Sista anmälningsdag Kommun- och regiondagarna

Tisdag 1 september 17.30
Träff för nya medlemmar
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Tisdag 1 september 18.30
Uppstartsmöte för höstterminen
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Torsdag 10 september 18.00
Klimatnätverksträff
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 13 september 15.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Lördag 19 september-söndag 20 september
Kommun- och regiondagar i Eslöv
Plats: Medborgarhuset, Kyrkogatan 1, Eslöv
Anmälan: till MP Skåne senast 31/8

Måndag 21 september 18.30
Gruppmöte inför Kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Foto: Emma Berginger
Copyright © 2015 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp