Copy
WEESPERZIJDEFESTIVAL2016 #1
Bekijk deze mail in uw browser

Voor de buurt, door de buurt

zaterdag 24 september 2016
Op zaterdag 24 september vindt het volgende Weesperzijdefestival plaats. Uiteraard hopen we op een even groot succes als vorige jaren. Maar dat gaat niet lukken zonder de hulp van bewoners van de Weesperzijdestrook en omgeving. Het festival is immers van oudsher georganiseerd volgens het principe ‘voor de buurt, door de buurt’

Word Vriend van het Weesperzijdefestival

Voorgaande jaren werd het festival grotendeels betaald met subsidies van de gemeente. Die tijden zijn veranderd, de subsidies worden steeds minder (al krijgen we gelukkig nog steeds wel een gedeelte). Vandaar dat we andere wegen zoeken om alle uitgaven te betalen. Eén daarvan is de actie “Vrienden van het Weesperzijdefestival”.
Net als vorig jaar kunt u zich voor € 10,- opgeven als ‘Vriend van het Festival’; voor € 25,- als 'Liefhebber van het Festival' en voor € 50,- als 'Minnaar van het Festival'. Wat het verschil is tussen deze drie kunt u op de website lezen.

Gezocht: organisatoren

De organisatie van een festival is veel werk. Daarom zijn er op de dag zelf (en in de dagen ervóór) altijd veel mensen nodig. Maar ook nu al zijn we bezig alles zo voor te bereiden dat er een goed festival komt te staan. Denk daarbij aan het aanvragen van vergunningen, het benaderen van de restaurants, uitnodigen van muzikanten, werven van fondsen en aanvragen van subsidies, het verzorgen van publiciteit. En dat alles moet - uiteraard - op elkaar afgestemd zijn.
Dit jaar zijn er een aantal mensen vertrokken uit de organisatie. We zoeken daarom nieuwe organisatoren voor de volgende taken:
 

Inrichting terrein

Op de dag van het festival zelf moet exact duidelijk zijn wat waar komt te staan. Daarom moet de terreintekening van 2014 aangepast worden. Je dient de vergunningsaanvraag in (er is een voorbeeld van voorgaande jaren beschikbaar); je bestelt alles wat nodig is op het terrein (kraampjes/toiletten etc); tijdens het festival ben je aanspreekpunt voor leveranciers en standhouders (wie staat waar). Je helpt mee met de op- en afbouw.
 

Publiciteit

Je zorgt dat er een communicatieplan komt en dat het uitgevoerd wordt. Als onderdeel daarvan verzorg je de publiciteit, lever je de teksten voor de website en de nieuwsbrief, misschien een goedlopend Twitteraccount en een Facebook pagina. Ook maak je een evenement aan op Facebook en zorg je dat die voldoende wordt gedeeld. Je zorgt voor de nodige contacten met de pers, stelt persberichten op en verzorgt de publiciteit achteraf, etcetera.
 

Kinderprogramma

De organisator van het kinderprogramma zorgt ervoor dat ook de kinderen op het festival een leuke dag (kunnen) hebben. Daarbij denken we aan de leeftijd van 4-12 jaar. Te denken valt aan spelletjes, poppenkast, schaken.
 

Algemeen coördinator

Het gaat hier eigenlijk om een activiteit voor het festival van 2018, maar omdat het voor de coördinator belangrijk is dat hij overzicht heeft, is ‘meelopen’ in 2016 gewenst. Hij/zij kan dan  geleidelijk de coördinatie overnemen.
De algemeen coördinator houdt overzicht en zorgt ervoor dat er geen ‘licht’, maar ook geen overlapping zit tussen alle verschillende deeltaken. Hij/zij zorgt dus dat alles wat nodig is om tot een goed festival te komen, ook door iemand uitgevoerd wordt, óf hij/zij doet dat zelf. Alles uiteraard in goed overleg met alle andere organisatoren.
Dat betekent onder andere dat je een draaiboek maakt (cq het draaiboek van het vorige festival aanpast), ervoor zorgt dat dat draaiboek uitgevoerd wordt, je bent (mede-)verantwoordelijk voor een goede financiële en materiële afronding aan het eind van het festival, en waar nodig regel je zaken voor het volgende festival (bijvoorbeeld de opslag van materialen, foto’s voor publiciteit van een volgend festival, organisatie van de evaluatie).

Voor alle functies moet je er op rekenen dat het je vanaf maart ongeveer één á twee dagen per maand kost. Daarnaast is er eenmaal per maand een gezamenlijk overleg. In de laatste maand vóór het festival kan dat iets meer zijn. Uiteraard ben je op de festival dag zelf de gehele dag aanwezig.
Informatie bij Willem Gotink, in eerste instantie bij voorkeur per e-mail.
Wil je wel helpen, maar niet in de voorbereiding, dan ben je ook op de dag zelf van harte welkom. Je kunt dan mailen naar Wyp Elgersma.
Share
Forward
Copyright © 2016 Weesperzijdefestival, All rights reserved.
afmelden voor deze nieuwsbrief    uw gegevens controleren of aanvullen 

Email Marketing Powered by Mailchimp