Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite bij Archipel in Almere, nieuwe tips en reacties, artikelen en columns en doneertip!

Zorgvisite

Nieuwsbericht augustus 2011

Nieuws en publicaties

Op de website worden onder het kopje Doel website nieuws, publicaties en berichten bewaard.
Lees hier  Column 'Groot en klein in vakantietijd' Zorgvisie, 3 augustus 2011


Steun ons met een donatie!

De website Zorgvisite.nl is mede mogelijk gemaakt door Vereniging Het Zonnehuis. Met de steun van leden en donateurs maakt zij dit soort projecten mogelijk door op een positieve manier aandacht te besteden aan de kwaliteit van leven in de ouderenzorg. Bijdragen kan via bankrekeningnummer 532.700 o.v.v. Zorgvisite

Leuke reacties
De Zorgvisites hebben een aantal mooie reacties opgeleverd. Bezoekers van de website vinden Zorgvisite een verrassend initiatief en een leuke manier op zelf je mening te vormen over het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties of in de eigen woonsituatie. Klik hier voor de reacties van Chico Leufkens van EGM Architecten op Boswijk, Mark Janssen en Kees Schriek op het Zonnehuis Vlaardingen en Jannie Bunk op de Herbergier. Een opsteker voor de Dames THe om nog meer Zorgvisites af te leggen!

Neem een kijkje

Via deze link kom je terecht op de website Zorgvisite.nl. Wij zijn benieuwd naar reacties en nieuwe tips. 

Dames THe op literaire rondreis in Almere en genoeg nieuwtjes tijdens zomerreces

Elke twee weken presenteert Zorgvisite.nl een nieuwe recensie van een Zorgvisite door de dames THe in een verzorgings- of verpleeghuis. Na bijna 3 maanden hebben we alweer meer lezers van deze digitale nieuwsbrief.  Je kunt de website Zorgvisite ook doorsturen naar vrienden en je aanmelden bij ons Twitter en Facebook account!

Op visite in woonzorgcentrum Archipel in Almere Stad

De dames THe bezoeken zorglocaties in het hele land; dit keer een bezoek aan een woonzorgcentrum dat geopend is in 2003. Je kunt de recensie hier lezen op de website. Een score van ...

Nieuwe tips
Op de website staan ook nieuwe tips te lezen over hoe je zelf kunt meewerken aan het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties en in thuissituaties.

Tip: Wees ondernemend: dank adverteerders en donateurs voor hun ondersteuning door vermelding op een bordje of, zoals De Herbergier doet, op een bedrijfsauto. (Ondersteunende Functies)Tip: Het is belangrijk dat nieuwe bewoners hun vertrouwde dingen van thuis gecontinueerd zien in een verpleeghuis, zoals abonnementen op krant of tijdschrift. Probeer na te gaan of abonnementen op naam in het verpleeghuis behouden kunnen worden. Een idee is ook om per woongroep of afdeling een potje te creëren of via de plaatselijke boekhandel afspraken te maken. (Moment van Opname)

Tip:  Vraag naasten een dierbare foto van de bewoner mee te nemen. Maak als verzorgende samen met een naaste die dit leuk vindt, hier een mooie wandvulling van in de gezamenlijke woonkamer. Anderen die op visite komen hebben dan altijd een aanknopingspunt tot een gesprek met (een van) de huisgenoten. (Het Verblijf) 
   
Zorgvisite.nlis een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg|  © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl