Nieuws van Zorgvisite.nl: een heel gelukkig thuis gevoel in 2012!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 30-12-2011

Zorgkaartnederland.nl

Op 12 december is ons eerste blogbericht op Zorgkaartnederland.nl geplaatst! In 2012 zullen wij regelmatig nieuwe tips en ervaringen delen via ons profiel Zorgvisite.    


Steun ons met een donatie in 2012!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Social media

Ook in 2012 is Zorgvisite.nl actief via Twitter en Facebook @Zorgvisite. Volg ons voor de laatste Thuis Voelen tips!
Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 


 
 

De Dames THe wensen u een heel goed nieuw jaar met veel nieuwe Thuis Voelen tips en mooie visites!Bent u nieuwsgierig naar de allerlaatste zorgvisite van 2011?
De Dames THe zijn op bezoek geweest bij Woonzorgcentrum de Zonnehof in Haren, waar zij een prachtig activiteiteninitiatief zijn tegengekomen,
"Vertier Plezier": een samenwerking van het woonzorgcentrum met welzijn en gemeente. De 4 theekopjes zijn op z'n plaats!

 
  

  
  
  

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl