Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite bij verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord, nieuwe tips en column!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 7-10-2011

Nieuwe column

Op vrijdag 29 september 2011 verscheen de column 'Indicatiestelling nieuwe stijl' van de hand van Hetti Willemse in Zorgvisie. U kunt hier de tekst lezen.

Steun ons met een donatie!

De website Zorgvisite.nl is mede mogelijk gemaakt door Vereniging Het Zonnehuis. Met de steun van leden en donateurs maakt zij dit soort projecten mogelijk door op een positieve manier aandacht te besteden aan de kwaliteit van leven in de ouderenzorg. Bijdragen kan via bankrekeningnummer 532.700 o.v.v. Zorgvisite.

Leuke reacties
De Zorgvisites hebben een aantal mooie reacties opgeleverd. Bezoekers van de website vinden Zorgvisite een verrassend initiatief en een leuke manier op zelf je mening te vormen over het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties of in de eigen woonsituatie. Laat gerust je reactie achter op de website van Zorgvisite!


Neem een kijkje

Via deze link kom je terecht op de website Zorgvisite.nl. Wij zijn benieuwd naar reacties en nieuwe tips. 


Dames THe op ontdekkingstocht in Noordoostpolder bij verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord

Deze week een recensie van een nieuwe Zorgvisite door de dames THe in verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord, onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land in de gemeenten Noordoostpolder, Steenwijkerland en Urk. Een uitgebreid verslag van een zorglocatie die nog een lange weg te gaan heeft om het ideale 'thuisgevoel' te krijgen. Ook nieuwe tips en de column 'Indicatiestelling nieuwe stijl' door Hetti Willemse.

Op visite in verpleeghuis Talma Hof
De Dames THe reizen van stad naar land en gaan op visite bij grote en kleine zorglocaties. De recensie van Verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord laat zien hoe belangrijk het is om de buitenruimte te betrekken bij de woonomgeving. Soms een kleine moeite met groot resultaat. Deze Zorgvisite komt uit op 3 theekopjes om goede inzet te belonen. Lees hier de recensie van de Dames THe.

Nieuwe tips
Op de website staan ook nieuwe tips te lezen over hoe je zelf kunt meewerken aan het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties en in thuissituaties.

Tip:   

1. Verzamel in het winkeltje van het huis spelletjes, puzzels en DVD’s op een plank, die door bezoekers kunnen worden geleend. Maak reclame voor deze service zodat er goed gebruik van wordt gemaakt! (Het verblijf) 
 
2. Begin als huis een Ledenvereniging en ontwikkel een blad om leden op de hoogte te houden, te informeren over ontwikkelingen en interessante producten. Bied leden bijvoorbeeld een rolstoel- en scootmobiel service aan via het blad. (Ondersteunende functies) 
 
3. Bied op je website informatie die toegesneden is op de behoeften vanuit de cliënten en hun familie. Gebruik in plaats van zorg-  en administratief jargon, toegankelijke en begrijpelijke taal die de cliënten en hun naasten in een emancipatorische positie brengt. (ICT en Naasten)  
 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl