Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite in het Oosten van het land, de website in vertaling beschikbaar en nieuwe tips!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 27-01-2012

Zorgvisite op de kaart!

Klik op de kaart voor het overzicht van afgelegde zorgvisites!


Nieuw: vertaaloptie op Zorgvisite.nl!

Op de website zijn Google Translate vertaalopties geplaatst. Zorgvisite.nl is daarmee in meer dan 50 talen beschikbaar.

Leuke reacties

Leuke tips? Of een eigen ervaring? Reageer op de zorgvisites of stuur een bericht naar info@zorgvisite.nl

Social media

Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

  

Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank! 

Een groot, groter, grootst woonzorgcomplex: ambivalente ervaring in Enschede 

De Dames THe waren afgelopen week op bezoek in het Oosten van het land bij Woonzorgcentrum De Eschpoort in Enschede, onderdeel van een immens complex voor ouderen. Met een algeheel ambivalente indruk keerden de Dames terug: ruime appartementen en een fraai terras, tegenover een matig menu en weinig aansluiting met de buurt. Conclusie: 3,5 theekopje en praktische tips om de minpunten aan te pakken!     

 

 
  Nieuwe tips

- Bied de plaatselijke schaakvereniging een onderkomen in het huis. Dit creëert als vanzelf reuring, gezelligheid en menging van jong en oud. (Ondersteunende functies)  

- Hang vogelvoeder en vetbolletjes voor de ramen zodat er ook voor de bewoners die aan hun woning gekluisterd zijn, dichtbij wat te zien en beleven valt. (Het Verblijf)  

- Faciliteer en stimuleer dat bewoners iets herkenbaars of dierbaars van zichzelf buiten naast de voordeur op de muur hangen voor een persoonlijke touch. (Het Verblijf)   
 

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl