Nieuws van Zorgvisite.nl: Mariënhaven en Mariëngaerde, onderdeel van Marente, Warmond

Zorgvisite

Nieuwsbericht
13-11-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind november
 

Dit is zorgvisite nummer 112.


In deze Nieuwsbrief:
1. Mariënhaven en Mariëngaerde: 3,5 THe kopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Vanuit Psychogeriatrisch Verpleeghuis Boswijk complimenten voor de Dames THe
4.
De naaste als bondgenoot van de zorgorganisatie

5. Het eerste Leidse Kenniscafé voor Ouderen
6. Ouderen zelf rechtstreeks een rol geven in de zorgopleidingen


Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Mariënhaven en Mariëngaerde
3,5 THe kopjes
Wonen en zorg op een historisch landgoed: hoe doe je dat?

Mariënhaven en Mariëngaerde
Monseigneur Aengenentlaan 1,
2361 GB Warmond
Telefoon: 071 305 1999
Onderdeel van Marente
info@marente.nl
www.marente.nl

Wonen en zorg op een historisch landgoed: hoe doe je dat?

P1040911

3,5 THe kopjes

Als we de lange door bomen omgeven oprijlaan van zorgcentrum Mariënhaven en verpleeghuis Mariëngaerde oprijden, zien we direct dat we hier een pand met een lange historie benaderen.

P1040945 P1040909

Het enorme complex, waarin beide huizen met elkaar zijn verbonden, werd in 1799 in gebruik genomen als seminarie. Lange tijd was dit het enige seminarie in Nederland, waar katholieke jongens vanaf hun 16e tot hun 20ste werden opgeleid tot pastoor. Het complex heeft bijna 200 jaar als seminarie dienst gedaan, waarna het in gebruik werd genomen voor ouderenzorg. Niet vreemd dus dat de gebouwen, waarvan ook een grote kerk deel uitmaakt nog steeds een katholieke sfeer uitstralen.

Lees de hele Zorgvisite hier.

 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Stimuleer interactie tussen jong en oud door bijvoorbeeld een kinderdagverblijf in het gebouw te integreren. Tip van het Huis.
2. 
Breng en houdt (toekomstige) bewoners op de hoogte van de toekomst van hun zorg en woonplek. Tip van Zorgvisite.
3. Virtuele rondleidingen van de huizen op de website geven een goed beeld van de (toekomstige) woonplek. Tip van het Huis.
 
3. Vanuit Psychogeriatrisch Verpleeghuis Boswijk complimenten voor de dames THe

Jos van Limpt reageerde onlangs op de Zorgvisite van Psychogeriatisch Verpleeghuis Boswijk in Vught, een visite die in juni 2011 is afgelegd. De Dames THe gaven Boswijk destijds 4,5 THe kopjes en prezen de vrijheid in ontmoetingsmogelijkheden voor bewoners en het groene karakter van het verpleeghuis. Ook ontving het verpleeghuis de Gastvrijheid Award 2015, zoals terug te lezen is in onze nieuwsbrief van 19 juni van dit jaar. 

Van Limpt schrijft dat sinds 2011 de ontwikkelingen niet stil hebben gestaan en dat de tips ter harte zijn genomen: "Toevallig kom ik op deze web-site. Geweldig dat de bezoekers in 2011 al zagen dat hier iets moois is gerealiseerd. De tijd heeft niet stil gestaan en ondertussen zijn er al een aantal aanbevelingen omgezet naar praktijk. De laatste vernieuwing is inderdaad de verbetering van de lichtsterkte maar dan ook aangepast aan de behoefte van de bewoners. Verder is belangrijk dat het gebouw is gebouwd met een visie en dat die visie nu ook dagelijks door alle medewerkers, familie en vele vrijwilligers wordt uitgedragen. Van drie sterren in 2013 naar viersterren in 2014 nu vijfsterren voor gastvrijheid en uitgeroepen tot het beste verpleeg- en verzorgingshuis van Nederland."

We vinden het fijn terug te horen dat onze zorgvisite zo is opgepakt.

Lees de Zorgvisite over Psychogeriatisch Verpleeghuis Boswijk uit 2011 hier.

4. De naaste als bondgenoot van de zorgorganisatie
Hoe kan op een natuurlijke manier de rol van naasten in het thuisgevoel van de bewoner worden vergroot? Marthijn Laterveer (LOC) en één van de Dames THe, Hetti Willemse (Publicarea) gaven op 12 oktober een workshop over dit onderwerp tijdens het Landelijk Congres Cliëntenraden, op basis van het Participatie Versterkingsproject Cliënten Vertegenwoordigen. Binnen het traject van Cliënten Vertegenwoordigen wordt de cliëntenraad van een zorglocatie als centrale speler gezien, staande tussen de locatie en naasten/bewoners, in het creëren van natuurlijke condities om naastenparticipatie te versterken.

De presentatie is terug te lezen op de website van Stichting Thuis Voelen, zie hier en een uitgebreider overzicht van het Congres is te vinden op de website van het LOC, hier.


5. Het eerste Leidse Kenniscafé voor Ouderen
Op initiatief van de Leyden Academy on Vitality and Aging, een kennisinstituut dat zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit van het leven van ouderen, heeft op 30 oktober het eerste Leidse kenniscafé voor ouderen plaatsgevonden. Vijftig bewoners van verzorgingshuis Rosenburch én Burgemeester van Leiden Henri Lenferink spraken met Leidse wetenschappers over fit blijven op late leeftijd. Het Kenniscafé zal elke keer plaatsvinden op verschillende plekken; de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn mocht het spits afbijten. Van sportactiviteiten tot testjes om fitheid te meten, dit evenement is een uitstekend initiatief om ouderen actiever te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek dat henzelf betreft.

Lees het originele artikel van de Leyden Academy over het Kenniscafé van Ouderen hier.

6. Ouderen zelf rechtstreeks een rol geven in zorgopleidingen
De ouderenzorg is niet het populairste zorgberoep onder zorgstudenten, ondanks dat door de vergrijzing de ouderenzorg staat te springen om meer zorgverleners. Daarom is het twee jaar lang durende project 'Ouderenparticipatie in het onderwijs voor ouderenzorg' opgezet in 2013, onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg en uitgevoerd door Zorgbelang en Vilans. MBO-, HBO- en WO-opleidingen werden hiervoor gevraagd projecten op te zetten om de ouderen zelf meer te betrekken in het onderwijs. De projecten die zijn georganiseerd varieerden van het opzetten van Denktank 60+ Noord op de Hogeschool Windesheim in Zwolle, dat actief meedenkt en meepraat met het vormgeven van (onderwijs over) ouderenzorg, tot het opzetten van een ouderenweek op het Albedacollege in Rotterdam. Eén van de uitkomsten van de projecten is het veranderen van de beeldvorming rondom ouderen: door in contact te komen met ouderen komen jonge zorgstudenten erachter dat ouderen actiever en spontaner zijn dan aanvankelijk gedacht. 

Lees het originele artikel uit ZonMW's Mediator hier.
 

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

  
Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl