Nieuws van Zorgvisite.nl: een tikje meer Iris Murdoch

Zorgvisite

Nieuwsbericht
29-03-2013

Dames THe wensen u een fijn Paasweekend!

De volgende zorgvisite verschijnt op vrijdag 12 april 2013.


De Dames THe in Zorg + Welzijn

- Lees hier alvast een voorproefje van het artikel dat deze maand over Zorgvisite.nl verschijnt in Zorg + Welzijn; het maandblad van Zorg + Welzijn, platform voor sociale professionals.

Publicaties
Nieuwe column van Hetti Willemse, Vertrouwen gevende antwoorden - Zorgvisie 22 maart 2013.

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 


Functionaliteit troef.

Tijdens een interview voor het boek Thuis Zijn (2010) waren de Dames THe al in de oudbouw van het Zonnehuis in Amstelveen geweest. Inmiddels is de nieuwbouw gereed en zijn de Dames THe op visite gegaan om te kijken hoe dat is uitgepakt. Ze hebben het verpleeghuis ervaren als functioneel; een snufje gezellige huiselijkheid en rommeligheid zou het Zonnehuis Amstelveen goed doen. (gemiddeld 3 THe-kopjes).

Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
1. Het PRET pakket: Professioneel, Respect, Elkaar blij maken en Toewijding als leidmotieven voor je hele organisatie en al wat je doet. (Het Verblijf)
2. Goede presentatie en ontvangst van je team aan medewerkers. (Ondersteunende functies) 
3. Buitenruimte zo inrichten dat het ook door fysiotherapie, ergotherapie, restaurant, activiteitenbegeleiding en bewoners en bezoekers actief gebruikt wordt. (Architectuur)


Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Lees hier de reac


 
Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl