Nieuws van Zorgvisite.nl: Van Wijckerslooth, Oegstgeest

Zorgvisite

Nieuwsbericht
09-10-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind oktober
 

Dit is de zorgvisite nummer 110.


In deze Nieuwsbrief:
1. Van Wijckersloot in Oegstgeest: 3,5 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Een Thuis Voelen Laboratorium
4. Graffiti spuitende ouderen kleuren Lissabon


Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Van Wijckerslooth Oegstgeest
3,5 THe kopjes
In potentie goede geestgrond met nu te veel los zand

Verpleeghuis van Wijckerslooth
Van Wijckersloothplein 1
2341 BB Oegstgeest

Onderdeel van Marente
Telefoon: (071) 517 12 34
Email: info@marente.nl
www.marente.nl

 

P1040865

Zoeken naar de ingang

Op een koude winderige zomerdag bezoeken wij,  dames THe samen met ‘onze schoonzuster’ verpleeghuis Van Wijckerslooth, gelegen aan de rand van het Bos Van Wijckersloot.  Het bordje dat naar de hoofdingang van het verpleeghuis verwijst gaat nu schuil achter de bladeren van de bomen van het bos, waardoor het even zoeken is, te meer omdat het huis over twee ingangen beschikt: één voor het verpleeghuis en één voor het woonzorgcentrum met de naam Rustenborch.

Lees de hele zorgvisite hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Plaats de spelletjes voor bewoners en bezoekers meer in het vizier. Tip van Zorgvisite.
2.  Een leestafel in het restaurant met een gevarieerd aanbod aan leesmateriaal. Tip van het Huis.
3. Duidelijke bewegwijzering is noodzakelijk voor bewoners als wel bezoekers! Tip van Zorgvisite.
 


3. Een Thuis Voelen Laboratorium
Oud zijn/worden wordt nog vooral geassocieerd met hulpbehoevendheid, zorg en vervolgens met hoge maatschappelijke kosten. In beleid, bestuur en praktijk gaat het vaak over deze aspecten, al wordt het mantra “de oudere centraal” daarbij voortdurend gebezigd. Via de  stichting Thuis Voelen proberen we al vele jaren  het “gewone” leven van ouderen te benadrukken en centraal te stellen ondermeer door de zorgvisites waarbij op zoek wordt gegaan naar de Thuis Voelen factor in verpleeg- en verzorgingshuizen (zie www.zorgvisite.nl).

De opgedane kennis wil de stichting in een nieuw project gaan uitrollen in de samenleving en wel via een praktijklaboratorium – een Thuis Voelen lab – waarin wordt gezocht naar het verbeteren van producten en diensten die aansluiten bij de doelgroep ouderen. En dit vanuit drie aanvliegroutes:

1. Cultuurverandering: we willen ouderen uit het hoekje van hulpbehoevend en zielig halen. Vaak is het niet hoe ze zichzelf zouden typeren, dus waarom zouden we dat als samenleving wel zo doen? Welke kwaliteiten hebben ouderen te bieden en hoe kunnen we die actief inzetten om de cultuurverandering te bewerkstelligen.
 
2. Productinnovatie: veel producten richten zich specifiek op ouderen, maar jammer genoeg zijn ze in vorm en gebruik een bevestiging van maatschappelijke vooroordelen: het zijn medisch georiënteerde oplossingen. Ze zijn ergonomisch en spelen handig in op mindere mobiliteit, zicht, enz. maar zijn zelden mooi of karaktervol. En waarom eigenlijk niet?
 
3. Innovatief ondernemerschap: een veel gehoord argument als het gaat over de dienstverlening naar zorg- en hulpbehoevende ouders betreft de hoge kosten van het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg met een persoonlijke “touch”. Dit hoeft echter niet zo te zijn, combinaties tussen participatieve dienstverlening, bredere doelgroepen en anders benaderen van het vraagstuk leveren heel wat onverwachte winst op.
 
Het op te zetten Thuis Voelen lab zal daadwerkelijke een fysiek laboratorium worden, gevestigd in een zorginstelling, waar de doelgroep nabij is en innovatieve ondernemers ic ontwerpers en dienstverleners en start ups ook fysieke ruimte kunnen vinden.
Met enige financiele hulp van ZonMw kunnen we starten met een  inventarisatie waarbij op basis van bestaande contacten een haalbaarheidsanalyse wordt gemaakt, inclusief het met en bij  zorgaanbieders vinden van een geschikte locatie. In afstemming met lokale onderwijspartijen, kvk, zorgaanbieders, bedrijfsleven en overheden wordt tegelijk een inventarisatie van mogelijke deelnemers gemaakt: ontwerpers, starters en specialisten.
Wilt u meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op via info@publicarea.nl  

4. Graffiti spuitende ouderen kleuren Lissabon
De concurrentie onder straatkunstenaars neemt toe in Lissabon: naast graffiti spuitende jongeren willen ook ouderen de muren van hun stad kleurrijker maken. Met het doel jongeren en ouderen samen te brengen door middel van straatkunst en hedendaagse kunst, geeft de Portugese organisatie LATA65 cursussen in graffiti aan ouderen tussen de 59 en 90 jaar. Deze graffiti grannies (graffiti oma's) maken en spuiten niet alleen hun eigen ontwerpen op de muren van Lissabon, maar krijgen ook les in de geschiedenis van straatkunst. LATA65, een samenwerking tussen architect Lara Seixo Rodrigues, de 65-jarige dokter en straatkunstenaar Luísa Cortesão en straatkunstenaar Adrião Resende, hebben ook plannen om de cursussen uit te breiden naar São Paolo, Brazilië. 

Zie hier de link naar het originele, Engelstalige artikel.
 

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl