Nieuws van Zorgvisite.nl: Velserduin,  onderdeel van Zorgbalans, IJmuiden

Zorgvisite

Nieuwsbericht
13-05-2016                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind mei
 

Dit is zorgvisite nummer 123


In deze Nieuwsbrief:
1. Zorgvisite van een Oortje: Velserduin, IJmuiden

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
 


Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Zorgvisite van een Oortje: Velserduin, IJmuiden

4 THe kopjes

Woonzorgcentrum Velserduin
Scheldestraat 101
1972 TL IJmuiden
Tel: 023-8918918
info@zorgbalans.nl
www.zorgbalans.nl

4 THe kopjes

P1050553

Als Dames THe willen we nu eens een locatie van Zorgbalans met een Zorgvisite vereren. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgbalans, Anja Schouten, is in 2015 door een jury van het vakblad Zorgvisie tot zorgmanager van het jaar verkozen. En Aad Koster, de door ons zeer gewaardeerde ex-directeur van Actiz, de brancheorganisatie die staat voor de belangen van de langdurige en thuiszorg, is onlangs toegetreden tot de Raad van Toezicht van Zorgbalans. Aad heeft altijd open gestaan voor de toch wel wat tegendraadse methode van Zorgvisite en daarmee ons de lef gegeven, ook in de beginperiode waarin we wel eens met vrees en beven onze Zorgvisites publiceerden, ermee door te gaan.

We hebben inmiddels al 12 vrijwilligers getraind die ons als oortjes vergezelden en ervoor open stonden om onze manier van kijken tot zich te nemen en het ‘woord te verspreiden’. We wisten ze goed in de touwen te houden. Dat wil zeggen ze leverden een voorzet en over en weer kwam er dan een Zorgvisite Dames THe-stijl uit.

Lees de hele Zorgvisite hier.
 

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite

1. Creëer een duidelijke visie rondom wat er kan en allemaal is in Velserduin en straal dat als zorgorganisatie uit, zowel binnenshuis als buitenshuis. Tip van Zorgvisite.
2. Semi-openbare gangen en wandelroutes in en rondom het huis geven bewoners de mogelijkheid om in een veilige omgeving een wandelingetje te maken. Tip van het Huis.
3. Houd met de bewegwijzering in het huis ook rekening met mensen in een rolstoel.Tip van Zorgvisite.


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl