Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Voelbare passie'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
20-12-2013

Verschijnt eens per twee weken

De beste wensen  
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezellig uiteinde. De dames THe gaan er even tussenuit. Eén van hen gaat ondermeer haar kleinkinderen in Zuid-Afrika bezoeken en de ander gaat traditiegetrouw met een vriendengroep wandelen in de Ardennen. De volgende zorgvisite zal op 17 januari 2014 verschijnen. Tot in het nieuwe jaar!


Reactie vanuit Delfshove
Vanuit woonzorgcentrum Delfshove is gereageerd op het bezoek van de dames THe. De tips nemen ze graag ter harte. Wel wezen zij erop dat Delfshove het Perspekt keurmerk bezit, en niet het PREZO keurmerk zoals de recensie vertelde. Dit is inmiddels in de zorgvisite aangepast. De reactie en ons antwoord leest u onderaan de Delfshove zorgvisite


Interview Hetti Willemse in Gastvrije Zorg 
Je 'thuis laten voelen' en 'nieuwsgierig zijn naar het leven van de familie', daar zou Hetti Willemse, één van de dames THe, voor zorgen als zij een woonzorgcentrum zou runnen. Lees hier het interview in Gastvrije Zorg (p. 33), in navolging op het artikel 'let eens op taalgebruik in de zorg', en ontdek hoe het leven in het woonzorgcentrum van Hetti eruit zou zien.  


De krekel en de mier en de wet Langdurige Zorg
De nieuwste column van Hetti Willemse in Zorgvisie leest u hier

Fingerfood op de pg-afdeling 
Verpleeghuis De Hoge Weide in Lochem heeft iets nieuws geïntroduceerd: fingerfood op de pg-afdeling. Waar de maaltijd eerder weerstand opriep bij bewoners, met ondervoeding als gevolg, biedt het eten met de handen uitkomst. Bewoners kunnen zelf, in eigen tempo hun maaltijd nuttigen en krijgen zo alle voedingsstoffen binnen die ze nodig hebben. 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Verpleeghuis Nebo 
De passie is voelbaar 
4 THeKopjes
Voor de laatste maal voor het kerstreces zijn de dames THe op visite geweest. Verpleeghuis Nebo, zusje van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag is bezocht. Al met al zijn de dames best te spreken over Nebo. Wel zien ze verbeterpunten, zoals de buitenruimte. Met wat mooie beplanting, zitgelegenheid en een wandelparcours zou de buitenruimte al veel beter benut kunnen worden. De dames zijn erg te spreken over de uitstraling en betrokkenheid die voelbaar zijn op de locatie, en denken dat de verbeterpunten dan ook goede navolg zullen krijgen. Lees hier de gehele zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Zet jezelf als woonzorgcentrum in de etalage. Laat zien wie je bent en wat je beschikbaar hebt. (Zorgvisite Tip, Ondersteunende Functies)
2. Maak via grote schuifdeuren de buitenruimte toegankelijk vanaf de binnenkant, om lekker in de zon te kunnen zitten. (Tip van het Huis, Architectuur)
3. Zet een programma a la ‘adopteer een boom’ in om de buitenruimte minder kaal te maken. (Tip van het huis, Architectuur) 
4. Houdt bij de inrichting van de buitenruimte ook rekening met wandelroutes, beweegtoestellen en sport en spel mogelijkheden voor jong en oud. Leuk voor bewoners en hun naasten. (Zorgvisite Tip, Architectuur) 
5. Verzorg fleecedekentjes op het terras, dit kan bewoners verleiden om toch even naar buiten te gaan voor de frisse lucht. (Zorgvisite Tip, Het Verblijf)
6. Zorg voor een introductiebordje bij de balie van de dienstdoende gastheer/vrouw. (Zorgvisite Tip, Ondersteunende Functies) 
7. Een boodschappenservice komt bewoners tegemoet die wat minder goed ter been zijn. (Tip van het huis, Ondersteunende Functies)
8. Als er een piano voor algemeen gebruik beschikbaar is, nodig mensen dan ook middels een bordje uit om er gebruik van te maken. (Zorgvisite Tip, Het Verblijf) 
9. Ga verbinding met de buurt aan door bijvoorbeeld een koor te starten van buurtbewoners en medewerkers. (Tip van het Huis, Ondersteunende Functies)
10. Zet een te downloaden plattegrond op de website van alle etages en afdelingen van het huis. Hierdoor krijgen toekomstige bewoners een aardig beeld van waar ze komen te wonen. (Tip van het Huis, ICT & Naasten)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl