Nieuws van Zorgvisite.nl: Spaar en Hout, onderdeel van Pro Senectute, Haarlem

Zorgvisite

Nieuwsbericht
12-02-2016                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind februari
 

Dit is zorgvisite nummer 117


In deze Nieuwsbrief:
1. Spaar en Hout, Haarlem: 4 THe kopjes

2. De eerste bijeenkomst van het Thuis Voelen Laboratorium
3. De staat van mensenrechten in verzorgingshuizen


 


Reacties:
Chico heeft gereageerd op Een beetje op de kleintjes letten, Laurens de Elf Ranken, Barendrecht:
Dames,
Niet mals, niet onterecht, toch enkele toelichtingen. Was crimineel proces, ontwikkelaar bepaalde de regels. waterval langs trap is inderdaad voorgesteld, uitbezuinigd. De kleinschalige entrée aan voorhof zouden jullie moeten prijzen, want daardoor veel prettiger schaal van binnenkomen, en dat de pg-afdeling eigen buitenentree heeft. Laagte plafond restaurant moeizaam ja, krijg je met die multifunctionaliteit. Situering keuken was eis van (wijlen) de opdrachtgever, geef niet alle schuld aan architect, zeg. Respect voor jullie ervaring verder, hoor, en tot gauw hè!

Erik heeft gereageerd op Zorgcentrum Prinsenhof/ Verpleeghuis de Riethoek, Gouda:
in reactie op Lia Pols:
Ik ben het grotendeels met je reactie eens. Maar wat betreft het dwalen bij de dementerenden die naar buiten gaan, hebben sommige verpleeghuizen een prima oplossing met een afgeschermde tuin, bijvoorbeeld een patio. Dan kunnen de bewoners probleemloos naar buiten zonder weg te kopen. Het was mooi geweest als er ook bij de Prinsenhof voor een dergelijke oplossing zou zijn gekozen. Mogelijk kan dit alsnog worden gerealiseerd nu de Riethoek is afgebroken.

 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Spaar en Hout, Haarlem
4 THe kopjes

Spaar en Hout
Onderdeel van Pro Senectute
Kleine Houtweg 139
2012 CG Haarlem
Telefoon (023) 531 55 55
spaarenhout@pro-senectute.nl
www.pro-senectute.nl

Rustig wonen tussen gelijkgestemden

4 THe kopjes

Via de hertjes in de Haarlemmerhout met aan de overkant Paviljoen Welgelegen waar ooit Lodewijk Napoleon heeft gewoond lopen we naar de ingang van Spaar en Hout.

IMG_20151128_134857483

Spaar en Hout ligt in een park en aan het eind van een lange oprijlaan:
IMG_20151128_135215801_HDR

Een brievenbus bij de entree en ook het openbaar vervoer is op loopafstand hoewel je dan nog wel als een hoentje moet kunnen lopen. Stichting Pro Senectute stelt zich ten doel om senioren “met vergelijkbare ontwikkeling en levenswijze in harmonie met elkaar te laten wonen”.  De gelijkgestemden hebben over het algemeen hoger onderwijs genoten en brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Ook respectvolle omgangsvormen en behoefte aan privacy worden genoemd als gemeenschappelijke waarden. Het is de bedoeling dat je eerst lid wordt van Pro Senectute en dan volgt een kennismakingsgesprek.

Links aan de oprijlaan komen we eerst langs de zelfstandige woningen en dan langs de nieuwe gesloten afdeling Tussen Hout voor 24 mensen met psychogeriatrische klachten. In het hoofdgebouw aan de rivier het Spaarne wonen 36 bewoners.

Lees de hele Zorgvisite hier.
 

2. De eerste bijeenkomst van het Thuis Voelen Laboratorium 

Op 28 januari jongstleden zijn op initiatief van de Dames THe zo’n 25 beleidsmakers, wetenschappers/docenten, ontwerpers, maatschappelijke initiatiefnemers bijeen geweest om met elkaar te spreken over een Thuis Voelen Laboratorium. Een levendige uitwisseling vond plaats over de mogelijkheden van ontwerpen van artikelen op maat voor ouderen zonder stigma, over bestaande initiatieven en aanknopingspunten tot vervolgstappen. Het zijn de eerste stappen tot samenwerking tussen partijen die elkaar vaak voor het eerst ontmoeten, maar zich verbonden weten rond het thema Thuis Voelen en de nodige veranderingen die nodig zijn om de doelgroep ouderen te beschouwen als individuele consumenten waar net als voor andere leeftijdsgroepen (denk aan baby, peuter, kind, jongeren) een markt voor is.  De locatie van de bijeenkomst, de IJkantine op het NDSM-werf in Amsterdam, een zich snel ontwikkelend deel van Amsterdam Noord, hielp goed mee. De veranderingen die op die plek hebben plaatsgevonden vormen een voorbeeld dat het mogelijk is oude werkelijkheden te vervangen voor een nieuwe werkelijkheid. Inmiddels wordt het vervolg uitgewerkt, enerzijds rond concrete initiatieven anderzijds rond het realiseren van een  Thuis Voelen Laboratorium.  Wil je meedenken? Neem contact op via info@stichtingthuisvoelen.nl

3. De staat van mensenrechten in verzorgingshuizen

Hoe scoren verzorgingshuizen op het gebied van mensenrechten? Het College voor de Rechten van de Mens heeft hiernaar onderzoek gedaan. In het rapport De Cliënt Centraal benoemt het College de sterke en verbeteringspunten voor verzorgingshuizen omtrent ouderenzorg. Alhoewel de 6 bestudeerde Nederlandse verzorgingshuizen werden geprezen op de persoonlijke verzorging van ouderen, was het College ontevreden over de dagbesteding van ouderen. De activiteiten zijn meestal te veel gericht op groepen en niet voldoende op individuele voorkeuren. Het College wijdt dit aan gebrek aan tijd van het medewerkers.

Het belangrijkste advies dat het College heeft gegeven is het centraal stellen van het gemak van de cliënt in plaats van het gemak van het verzorgingshuis, Het College lijkt de Dames THe te volgen in hun pleidooi voor meer inspraak van bewoners, bijvoorbeeld in de inrichting van hun woonruimte. Kleine veranderingen, zoals het kunnen meeverhuizen van eigen spullen, hebben zo al een grote impact op het thuisgevoel van bewoners. 

Lees hier het originele artikel van Zorg Voor Beter.
 

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl