Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Op zoek naar contact met de buurt'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
13-09-2013

Verschijnt eens per twee weken

Het volgende zorgvisite nieuwsbericht verschijnt op vrijdag 27 september 2013.
 


Eén van de Dames THe, Hetti Willemse, geïnterviewd in het blad Gastvrije Zorg
Een van de dames THe, Hetti Willemse, is geïnterviewd voor de rubriek "Als ik de baas was van een zorginstelling " in het blad Gastvrije Zorg. Het interview wordt in het november nummer van het blad opgenomen. Aan het interview was een videoboodschap verbonden. Hetti geeft het advies om het taal- en spraakgebruik in de zorg te laten aansluiten bij de gebruiker. Klik hier voor de videoboodschap.


Het Mantelzorg Verwenplein op 2 oktober in Eindhoven
Op 2 oktober vindt het Mantelzorg Verwenplein plaats, waar mantelzorgers uit heel Nederland kunnen genieten van schoonheidsbehandelingen, massages, kapperstips etc. Alle vakmensen uit de schoonheidsbranche worden van harte uitgenodigd om hun bedrijf te presenteren tijdens deze bijzondere dag, een goede kans om op te vallen en nieuwe klanten te werven. Deelname aan het Mantelzorg Verwenplein is gratis. Voor meer informatie, mail naar info@weekvanhetgeheugen.nl.


Nieuwe Zorgvisie Column
Lees de laatste Zorgvisie Column van Dame THe, Hetti Willemse: De sterren van de zorghemel, van 18 augustus 2013.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Raffy, zorg en wonen voor Molukse en Indische ouderen.
Gebouw en interieur ademen de sfeer van voormalig Nederlands Indië.Na een mooie zomer, met voor één van de Dames THe, Tineke van den Klinkenberg, een nare gescheurde enkelband blessure zijn de Dames weer op pad gegaan. Deze week hebben de Dames THe Raffy bezocht. Dit woonzorgcentrum richt zich specifiek op Molukse en Indische ouderen, en ademt de sfeer van voormalig Nederlands Indië. Hierbij vormen respect, privacy, warmte en gemoedelijkheid belangrijke uitgangspunten, en vinden de Dames THe dat menig reguliere ouderenzorgorganisatie hier nog iets van kan leren. Gemiddeld 4 THekopjes.  
Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Zoek de samenwerking met basisscholen en maak een leuke buitenroute naar de schatten van de buurt. (Het verblijf)
2. Maak een duidelijke contact button op de website. Zo is direct helder hoe er contact kan worden opgenomen met het woonzorgcentrum.
 (ICT & Naasten)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl