Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite in het Hoge Noorden bij Abbingahiem in Leeuwarden, nieuwe tips, interessant onderzoek en doneertip!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 26-08-2011

Nieuws en publicaties

Op de website worden onder het kopje Doel website nieuws, publicaties en berichten bewaard. De publicaties Thuis Wezen, Thuis Voelen en Thuis Zijn zijn te downloaden dan wel te bestellen via de website.

Steun ons met een donatie!

De website Zorgvisite.nl is mede mogelijk gemaakt door Vereniging Het Zonnehuis. Met de steun van leden en donateurs maakt zij dit soort projecten mogelijk door op een positieve manier aandacht te besteden aan de kwaliteit van leven in de ouderenzorg. Bijdragen kan via bankrekeningnummer 532.700 o.v.v. Zorgvisite.

Leuke reacties
De Zorgvisites hebben een aantal mooie reacties opgeleverd. Bezoekers van de website vinden Zorgvisite een verrassend initiatief en een leuke manier op zelf je mening te vormen over het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties of in de eigen woonsituatie. Klik hier voor de reacties van Conrad Bons en Chico Leufkens van EGM Architecten op Boswijk, Mark Janssen en Kees Schriek op het Zonnehuis Vlaardingen en Jannie Bunk op de Herbergier. Een opsteker voor de Dames THe om nog meer Zorgvisites af te leggen!

Neem een kijkje

Via deze link kom je terecht op de website Zorgvisite.nl. Wij zijn benieuwd naar reacties en nieuwe tips. 

Dames THe bewegen zich door het hele land; van Leeuwarden tot aan Maastricht op Zorgvisite!

Deze week presenteert Zorgvisite.nl de recensie van een Zorgvisite door de dames THe in een zorgcentrum in het Noorden van ons land. Je kunt trouwens ook zelf handige tips en suggesties voor Zorgvisites naar ons mailen! Zorglocaties die we kunnen bezoeken en beoordelen. De dames THe kijken door de ogen van een gewone bezoeker en geven een weloverwogen advies voor meer waardige zorg (voor elkaar). Steun ons door de website Zorgvisite door te sturen naar vrienden en meld je aan bij ons Twitter en Facebook account!

Op visite in Leeuwardens zorgcentrum Abbingahiem

Het was een hele trip, maar dat weerhoudt de dames THe er niet van om kleine en minder bekende zorglocaties te bezoeken. Deze Zorgvisite laat zien dat er met meer creativiteit grote verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Ondanks dat het een verouderd gebouw is. Daarom helaas maar 2 theekopjes van de dames THe. Je kunt de recensie hier lezen op de website.
Nieuwe tips
Op de website staan ook nieuwe tips te lezen over hoe je zelf kunt meewerken aan het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties en in thuissituaties.

Tip:  Neem een voorbeeld aan tal van creatieve oplossingen die in andere sectoren bestaan om het benauwend effect van verlaagde systeemplafonds tegen te gaan. Kies voor een industriële uitstraling en laat buizen zien. Of schakel een decorbouwer in om ruimte en ‘lucht’ te creëren in de gangen. (Architectuur) 
 
Tip: Houd landelijke evenementen in de gaten en sluit de activiteiten van het huis hierbij aan. Een goed voorbeeld is het initiatief ‘Mag ik deze dans van u?’ (oktober 2011), dat senioren uit het hele land warm maakt voor dans. Organiseer ook een dansfeest! (Het Verblijf) 
 
Tip:  Nodig scholieren uit om levenverhalen van mensen met dementie op te schrijven, door gesprekjes te voeren met bewoners en naasten van bewoners. Vraag of scholen in de buurt hier een project van willen maken. (Ondersteunende functies) 

Links
We spreken van een healing environment als de gebouwde omgeving bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van gebruikers. Dit zijn de bewoners en bezoekers, maar ook de mensen die in het gebouw werken. Voor meer informatie klik hier.


 

   
Zorgvisite.nlis een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg|  © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl