Nieuws van Zorgvisite.nl: SWZ Wassenaar

Zorgvisite

Nieuwsbericht
28-02-2014

Verschijnt eens per twee weken

De volgende zorgvisite verschijnt over twee weken.


Plan en geld nodig voor woningen ouderen
Op 11 februari jl. publiceerde Het Parool een opinie artikel van Eelco Damen, Jan Hoff, Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg. Zij pleiten voor het urgent maken van plannen voor de huisvesting van ouderen. Onvoldoende wordt ingezien welke gevolgen de veranderingen in de langdurige ouderenzorg hebben: er is actie nodig. Het gehele artikel vindt u hier.


De zonnebank als preventiemiddel
Volgens promovendus Chel van het VUmc is tweemaal per week 5 minuten onder de zonnebank goed voor ouderen: het verhoogt zowel het vitamine D niveau als de moraal. Vooral voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, die gemiddeld te weinig vitamine D krijgen, is de zonnebank een uitkomst.


Sportimpuls: tot 10 april kan een bijdrage worden aangevraagd.
 Het ministerie van VWS stumuleert het sporten in de buurt. Dit beperkt zich niet tot jongeren: Ook het aanbod Ouderen in Bedeging komt in aanmerking. Tot 10 april aanstaande kan een aanvraag worden gedaan. Meer informatie vindt u hier.


Reacties
Vanuit het Nolenshage is door de bestuurder gereageerd op de zorgvisite. U leest de reactie hier.


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


SWZ. Stichting Wassenaarse Zorgverlening
Sophieke en Amaliahof, Wassenaar

SWZ maakt SoWieZo de beste zorg wel waar.
4 Theekopjes


          
 
Tjonge jonge, Nico Oltshoorn, de bestuurder van SWZ durft wel, denken wij, als we in zijn persoonlijk woord op de website lezen dat SWZ staat voor SoWieZo de beste zorg in Wassenaar. Leg de lat maar hoog en de Dames THe willen het (en Nico, want zijn portret ontbreekt bij zijn persoonlijk website woord ZORGVISITE TIP ) met eigen ogen zien.
 
Basis en insteek van website is goed, maar nog lang niet compleet
De website neemt je meteen voor SWZ in, omdat deze –zoals een smartphone- met touch screen buttons werkt om nieuwsbericht, activiteitenoverzicht, restaurant en menukeuze, rolstoeldriedaagse of Ipad ondersteuning TIP VAN HET HUIS onder de aandacht te brengen. (In de thuiszorg gebruiken 30 cliënten de Ipad om ondersteuning op afstand krijgen).

De hele zorgvisite leest u hier.

 


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 
 1. Website met touchscreen buttons is makkerlijk in het gebruik (TIP van het huis; randvoorwaarden: ict)
 2. Maak je website ook als app beschikbaar (Zorgvisite TIP; randvoorwaarden: ict) 
 3. Loggia balkons met verschuifbare ramen bevorderen contact met buitenwereld en bieden tevens de mogelijkheid om beschermd buiten te     zitten (architectuur).  
 4. Een gespreide leeftijdssamenstelling met ook jongeren ouderen bevordert de zelfredzaamheid en mogelijkheid van zelfbeheer (Fase 1: voor de opname).
 5. Ruime draaideur als ingang goed alternatief voor de standaard automatische deursluisdeuren (architectuur). 

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl