Nieuws van Zorgvisite.nl: De Dames THe op bezoek in Ouddorp, deel 2 van bezoek aan zorgorganisatie Curamare!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 09-03-2012

Festival der Generaties - Europees Jaar 2012

Zorgvisite.nl sluit met haar kennis en expertise aan bij het landelijk platform van het Festival der Generaties. Onder het mom van “Maak van het Europees Jaar Actief Ouder Worden een Festival der Generaties” is een website gemaakt ter ondersteuning van de communicatie over Nederlandse initiatieven in het Europees Jaar 2012. Elke organisatie en iedereen die een mooie en betekenisvolle activiteit organiseert, klein of groot, kan die activiteit hier delen met anderen.

 


Lees hier de reactie terug.

Zorgvisite op de kaart!

Klik op de kaart voor het overzicht van afgelegde zorgvisites!


Nieuw: vertaaloptie op Zorgvisite.nl!

Op de website zijn Google Translate vertaalopties geplaatst. Zorgvisite.nl is daarmee in meer dan 50 talen beschikbaar.

Nieuwe reacties
Op de website hebben wij een reactie geplaatst met wijzigingen voor de zorgvisite aan verpleeghuis De Samaritaan, die wij van de locatie per mail hebben ontvangen. 


Publicaties

Lees hier de laatste Zorgvisie column 'Een duit in het waszakje' van Dame He en de vele reacties terug .Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank! 

Het hart zit op de goede plaats 

Het is de conclusie van de Dames THe na een tweedelig bezoek aan zorgorganisatie Curamare in Zuid-Holland. Deze week gingen zij op visite bij woonzorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp. Het bestaande verpleeghuis van De Vliedberg kende net als De Samaritaan (deel 1, 24-02-2012) veel oog voor intimiteit en gastvrijheid, ondanks de gedateerde woonomstandigheden. Deel 2 van het bezoek aan Curamare verdient 3.5 theekopje. 
  
 


   Nieuwe tips

1. Hang bij verbouwingen in en rond het huis een webcam op, zodat bewoners en bezoekers via een tv-scherm in het restaurant de voortgang kunnen volgen. (Architectuur)

2. Plaats op de website hoe je als bewoner en/of naaste schade kunt claimen bij de zorgorganisatie, inclusief de te downloaden formulieren ervoor. (ICT en naasten)
3. Draag als medewerker herkenbare kleding met badge, waarop naam en functie zichtbaar is. (Het Verblijf)


Sociale media

Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl