Nieuws van Zorgvisite.nl: Zonnehuis De Marne

Zorgvisite

Nieuwsbericht
30-09-2014                        

De volgende nieuwsbrief verschijnt half oktober.

 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Zonnehuis De Marne: 5 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. LOC en Publicarea starten project Cliënten Vertegenwoordigen
4. Expeditie SNOES


 


Reacties

Riia heeft gereageerd op Boswijk: Vandaag open dag bezocht en ik vindt 't geweldig wat ik gezien heb. Liever niet maar als 'ik dan geen keus meer zou hebben,wil ik hier wel wonen met al die mogelijkheden en de omgeving.
Marion Groeneveld heeft gereageerd op
Zonnehuis 't Olde Heem: Wat een mooi verslag! Complimenten aan Wout en zijn team!
Paul Veeningen heeft gereageerd op
Zonnehuis 't Olde Heem: wat een leuke verslaglegging over één van onze eigen huizen, ik denk dat we Het Noorden( en daarmee ook de Zonnehuisgroep) hiermee goed op de kaart hebben gezet.Gefeliciteerd t Olde Heem !Paul Veeningen verpleegkundige , Zonnehuis Solwerd Appingedam
Wout Scheeres heeft gereageerd op
Zonnehuis 't Olde Heem: Dat was best spannend, het bericht dat we een bezoek van mystery guests hebben gehad! We doen allemaal ons best voor Zonnehuis Olde Heem, maar hoe komt het over bij ‘vreemde ogen’? Wat we lezen is een treffende en mooie beschrijving van Olde Heem en de omgeving. We zijn er best wel een beetje trots op! De tips zullen we zeker ter harte nemen. Het uitnodigende bord bij de deur is al bijna besteld! Wout Scheeres, hoofd zorg en welzijn Zonnehuis Olde Heem


 


  


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Zonnehuis De Marne
5 THekopjes
 

 

Voor de eerste maal hebben de Dames THe een AWBZ gefinancierd zorgcentrum 5 THekopjes toegekend. Hulde voor Zonnehuis De Marne.

Zonnehuis de Marne

De Brouwerij 1
9965 NB Leens
Tel: 0595 401252
www.zonnehuisgroepnoord.nl
Email: info@zonnehuisgroepnoord.nl 

Een paradijs in het Parijs van Groningen

In onze vorige zorgvisite verhaalden we van onze ervaringen in ’t Olde Heem in Kloosterburen, eigenlijk nog een klassiek gebouwd woonzorgcentrum waar Nederland er nog vele rijk aan is. Onze focus bij de visite was, hoe slaag je er in op het platteland blijvend goede en nabije ouderzorg te realiseren, zodat ouderen een veilige en prettige thuis voelen omgeving kunnen behouden. We zagen er goede voorbeelden van, maar we zagen ook de voorbodes van worstelingen met het nieuwe (financierings)stelsel van AWBZ en WMO met name op het punt van de algemene ruimtes. We bepleitten een specifieke financieringsregeling om ouderenzorg op het platteland dichtbij en op een thuis voelen manier te kunnen handhaven. In onze recensie over ’t Olde Heem haalden we ook het Volkskrant artikel erover aan.

Supermarkt en winkels op de begane grond

In dat artikel kwam ook Zonnehuis De Marne uitvoerig aan de orde. We vielen meteen voor passages als ‘De begane grond bestaat uit winkelpanden, verhuurd aan lokale ondernemers’. ‘De hoogbejaarde mevrouw Mast kijkt vanuit haar stoel uit het raam naar de winkelende dorpelingen. De plattelandsvrouw geniet zichtbaar van al het volk, zo pal onder haar raam’. ‘Het is alsof ik in Parijs woon’, zegt zij over Zonnehuis De Marne in Leens.

 

 

De gehele recensie van Zonnehuis De Marne vindt u hier

 


2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
 

1. Een huiskamer met zicht op de Dorpsstraat, lectuur voor ieder wat wils op tafel en een uitnodigende kast met   spelletjes.Tip van het Huis.
2. Open Wifi, maar wel eerst de gebruiksvoorwaarden accepteren. Tip van het Huis.
3. Kunst en cultuur in het huis in samenwerking met plaatselijke verenigingen en scholen. Tip van het Huis


 3. LOC en Publicarea starten project Cliënten Vertegenwoordigen
 
De huidige samenleving en de ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen onderlinge samenwerking en participatie. Publicarea is in samenwerking met het LOC, Zeggenschap in Zorg, een project gestart dat hier op inspeelt. De transities in de (langdurige) zorg doen een groot beroep op participatie. Met Cliënten Vertegenwoordigen worden cliëntenraden binnen de ouderenzorg versterkt en toegerust op hoe zij hun rol kunnen uitoefenen om de juiste condities in de zorgorganisaties te creëren voor de natuurlijke rol van naasten. Het project geeft invulling aan een participatieve en emancipatoire rol van de cliëntenraad. Dankzij een subsidie van ZonMw kunnen er vijf pilots met cliëntenraden gaan starten. De eerste organisaties hebben zich hiervoor al aangemeld. Wij zullen u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de resultaten. Meer informatie vindt u op de flyer.
Bent u zelf geïnteresseerd? Contact opnemen kan natuurlijk: info@publicarea.nl


4. Expeditie SNOES
Zondag 5 oktober kunt u in Amsterdam op ontdekkingstocht in de wereld van kunst en ouderenzorg. 
Acht kunstenaars hebben de afgelopen maanden op zes zorglocaties uiteenlopende kunstprojecten ontwikkeld met mensen met dementie. Tijdens hartelijke en onconventionele ontmoetingen met mensen met dementie werd nieuw werk gecreëerd gebaseerd op muziek, eetconcepten, taal, theater, beeldende kunst, dans en aanraking. SNOES is uniek in het samenbrengen van warme aandacht aan de deelnemende ouderen, de artistieke vertaling van kunstenaars, en het laten zien van de rijkdom aan uitdrukkingsmogelijkheden die er zijn voor mensen met dementie als je goed kijkt en luistert. En hoe fijn ze dat vinden. Contact staat bij SNOES voorop, want ook met andere vormen van communicatie dan taal bereik je mensen met dementie.
De link met nadere informatie vindt u hier

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl