Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite van Almelo tot Apeldoorn, leuke reacties op website en nieuwe tips!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 15-12-2011

De kerst staat voor de deur!

Wij wensen u fijne dagen met naasten, bewoners en medewerkers! Juist met kerst is een Thuis Voelen gevoel belangrijk.


Leuke reacties

Ook wanneer de Dames THe concluderen dat er nog wel wat verbeterpunten zijn, ontvangen we graag een reactie. Lees hier de reactie terug op de 2 theekopjes voor De Noorderkroon.


Publiciteit


Op 12 december is ons eerste blogbericht op Zorgkaartnederland.nl geplaatst! Regelmatig zullen wij nieuwe tips en ervaringen delen via ons profiel Zorgvisite. 

Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg zijn als experts aangehaald in artikel over toezichthouders in de zorg: “Geen tijd voor Interviews”, Skipr, januari 2012    Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank! 


 
 

Van frisse architectuur tot ruimte voor talent: nieuwe zorgvisites van Dames THe

De afgelopen weken hebben de Dames THe het Oosten van het land bezocht. In Woon- en zorgcentrum Sainte Marie (Woonmensen) in Apeldoorn maakten de Dames THe kennis met een getalenteerde bewoner, die samen met modelbouwers uit de buurt een ingenieus besneeuwd treinraillandschap in het huis ontwerpt. Goed dat het huis hier ruimte voor biedt! Terecht 4 theekopjes.    
 
 

 In Almelo waren de Dames The op visite bij Woon- en zorgcentrum Friso: een "stand-alone" met veel oog voor ruimtelijk detail en de behoeften van ouderen van nu en de toekomst. Zo kun je het schaatsen met de hele familie kijken via een grote projectie op de muur. Ook voor deze locatie 4 theekopjes.
Meer tips om de kerstsfeer in het verpleeg- of verzorgingshuis te halen? Kijk op de website en deel in de discussie over het verbeteren van het Thuis Voelen gevoel! 


Nieuwe tips
Ook deze week zijn de visites op zorgvisite.nl aangevuld met praktische tips:

1. Organiseer een Winterfair met kerstspullen en een schaatsbaan voor de jeugd. (Ondersteunende Functies)

2. Gebruik een online agenda, waar naasten afspraken kunnen maken om samen hun dierbare te ondersteunen. Een goed voorbeeld is het initiatief Helpjemee.nl, opgezet door Cliëntenbelang Amsterdam en het Platform Mantelzorg Amsterdam. (ICT en Naasten)

3. Geef naasten een kopie van het zorgleefplan van hun dierbare na afloop van het gesprek met de EVV-er en/of het Multi Disiciplinair Overleg. (Het Verblijf) 

 
Social media

Zorgvisite.nl is ook actief via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.
 
 
 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl