Nieuws van Zorgvisite.nl: De Dames THe op bezoek in Sommelsdijk, nieuwe tips voor architectuur en thuisgevoel tijdens verblijf!

Zorgvisite

Nieuwsbericht 24-02-2012

Zorgkaartnederland.nl

Afgelopen week kregen wij een reactie op het cijfer dat wij onder elke Zorgvisite vermelden met een link naar Zorgkaartnederland.nl. Deze website biedt een overzicht van het zorgaanbod in Nederland en geeft bezoekers de gelegenheid de zorgverlening te waarderen. Dit wordt uitgedrukt met een cijfer per zorgaanbieder.
Wij vinden het belangrijk dat deze gelegenheid er is en verwijzen daarom naar Zorgkaartnederland.nl. Daarbij geven we wel aan hoe recent (laatste datum) de score is en het aantal gegeven reacties.
Dit cijfer heeft verder geen enkele invloed of relatie met de theekopjes van de Dames THe.

Andere reacties op de Zorgvisites leest u hier terug.

Lees hier de reactie terug.

Zorgvisite op de kaart!

Klik op de kaart voor het overzicht van afgelegde zorgvisites!


Nieuw: vertaaloptie op Zorgvisite.nl!

Op de website zijn Google Translate vertaalopties geplaatst. Zorgvisite.nl is daarmee in meer dan 50 talen beschikbaar.


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank! 

'Neem alsjeblieft de sfeer van nu mee naar de nieuwbouw'

Het was een van de tips van de Dames THe aan de hand van hun bezoek aan Verpleeghuis De Samaritaan in Sommelsdijk (gemeente Goeree-Overvlakkee). Naast het bestaande verpleeghuis, met veel aandacht voor verzorging, persoonlijkheid en thuisgevoel, werden zij verrast door fraaie nieuwbouw. Veel architectonische plus- en tegelijkertijd aandachtspunten: al met al 4 theekopjes. 
  
 
Deze zorgvisite maakt deel uit van een tweeluik, waarvan het tweede bezochte huis van Curamare over twee weken verschijnt! 


   Nieuwe tips

- Neem als verpleeg- of verzorgingshuis, per woongroep, of als medewerker een hond in huis. Op een van de woongroepdeuren van Woon- en zorgcentrum Friso in Almelo hing bijvoorbeeld een keurig bericht met daarop wie er wonen, inclusief de “leasehond” van een medewerker. (Het Verblijf)

- Ontwerp in de woonkamers een keuken in de vorm van een hoefijzer. Enerzijds maakt dit mogelijk om tijdens de maaltijdbereiding het contact met de bewoners te handhaven, anderzijds geeft het mogelijkheid meerdere sferen te creëren, zoals een leef- en een eetgedeelte. (Architectuur) 
 


- Creëer intimiteit en identiteit binnen de relatieve grootschaligheid van het verpleeg- of verzorgingshuis. Zet, zoals we zagen bij de receptie van De Samaritaan, ter verwelkoming een grote schaal met mandarijnen en een schaaltje met bonbons neer. (Het Verblijf)


Sociale media

Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.
 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl