Nieuws van Zorgvisite.nl: 'met vlag en wimpel vijf THekopjes'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
26-04-2013

Verschijnt eens per twee weken

Het volgende zorgvisite nieuwsbericht verschijnt op vrijdag 10 mei 2013.


Publicatie in Trouw
Afgelopen maand heeft in Trouw een artikel gestaan over Zorgvisite, met daarin ook een interview met één van de Dames THe. Via onze website kunt u het hele artikel lezen. 


Cliënten waarderen
Donderdag 18 april jl. is de website www.clientenwaarderen.nl gelanceerd door de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg. Kijk op de site vooral even naar zorgschouwen. Zorgschouwen is een innovatieve en inspirerende manier om met een gemengd gezelschap van binnen en buiten de zorginstelling te bezien hoe het leefklimaat en welbevinden van de cliënten verbeterd kan worden. Op zo’n manier dat ook hun sociale netwerk verbreedt en het werkklimaat en -plezier van de werknemers toeneemt. Voor meer informatie kunt u ook op publicarea.nl kijken.


Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 


Jonkerszorg in Hoogwoud
Je kunt je er (bijna) niet beter Thuis Voelen.


Met 5 THekopjes is Jonkerszorg in Hoogwoud door de Dames THe 'bekroond'. Familie is kind aan huis en kan altijd meëeten, er wordt vers gekookt, de sfeer en aankleding zijn huiselijk, er zijn geen gesloten buitendeuren en binnen en buiten is vrijheid van beweging. Kortom, Jonkerszorg is voor de Dames THe met ‘vlag en wimpel’ geslaagd. 
Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Appel- en andere fruitbomen, een moestuin, een kippenren etc. levert 3 keer een win-win situatie op: bewoners heben onder begeleiding een stuk daginvulling en dagbesteding, met het fruit en de groenten kun je zelf heerlijke maaltijden maken en een tuin met fruitbomen en groente trekt veel vogels aan en is altijd levendig en leuk om naar te kijken voor bewoners en bezoek. (Verblijf)
2. Eettafelstoelen met kleine wieltjes eronder. (Ondersteunende Functies)
3. Een ruime liftdeur die uitkomt in de woonkamer. Een vondst om zo de slaapkamers op de eerste etage, direct makkelijk in de huiskamer te laten uitkomen! (Architectuur)

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl