Nieuws van Zorgvisite.nl: 'De Dames THe zien graag meer 't' gevoel'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
6-12-2013

Verschijnt eens per twee weken

Het volgende zorgvisite nieuwsbericht verschijnt op vrijdag 20 december 2013.


Onderzoeken Zorgvisite.nl afgerond 
De evaluatieonderzoeken naar Zorgvisite.nl zijn de afgelopen maand definitief afgerond. De bevindingen en aanbevelingen van het kwalitatieve en het kwantitatieve onderzoek zijn besproken met de meelezers van de onderzoeken, het LOC en Vereniging Het Zonnehuis. In dit gesprek zijn de originele wijze van de bezoeken, het onverwachte aspect, de blik vanuit het perspectief van de bewoners en het verfrissende van Zorgvisite.nl -helemaal buiten het systeem om- als de kracht van Zorgvisite.nl bestempeld en dit zal gehandhaafd worden in de uitvoering van toekomstige zorgvisites.


'Let eens op taalgebruik in de zorg' 
Hetti Willemse is op Gastvrijezorg.nl aan het woord over taalgebruik in de zorg. Een opname… Als je ergens gaat wonen is dat toch een verhuizing? In de laatste Gastvrije Zorg van 2013 volgt een uitgebreider gesprek met Hetti waarin ze vertelt wat zij zou doen als ze de baas was van een woonzorgcentrum.

Column Hetti Willemse   
In haar laatste column op Zorgvisie.nl bespreekt Hetti Willemse de uitvoering van de 'Wet Langdurige Intensieve Zorg'. U leest de gehele column hier


Live opera meebeleven bij Vitalis Eindhoven
Op dinsdag 10 december kunnen bewoners van Vitalis WoonZorg Groep uit Eindhoven vanuit ‘huis’ meegenieten van de opera Carmen, die op dat moment in het Parktheater te zien is. Ook wijkbewoners zijn welkom bij Vitalis. Lees hier meer. 

Publicatie 'Oud of the box' 
De publicatie 'Oud of the Box!' toont voorbeeldprojecten, artikelen en dilemma's voor het zelfstandig wonen in de derde levensfase. Het boekwerk is tot stand gekomen op basis van veertien succesvol gerealiseerde woonprojecten voor ouderen waarbij juist de wens van de ouderen centraal stond. 


Netwerkcoaches voor ouderen
Zonnehuisgroep Noord is samen met de Algemene Stichting Welzijn Appingedam het project 'Vrijwillige Netwerkcoaches' begonnen. Vrijwilligers helpen senioren in Delfzijl en Appingedam om oude vriendschappen te herstellen en het sporten weer op te pakken. Een leuk initiatief! 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


Delfshove
De Dames zien graag meer 't' gevoel
3.5 THeKopjes
In het kader van de intensieve bezoeken in de regio Haaglanden zijn de Dames deze keer nogmaals op visite geweest in Delft. Delfshove is ook een woonzorgcentrum dat onder de hoede van Pieter van Foreest valt, en valt op omdat ze op Zorgkaart Nederland met een 7.3 met kop en schouders uitsteekt boven de andere Pieter van Foreest locaties. Hooggespannen verwachtingen dus. Meteen zetten de Dames pas richting Pieters Gasterij, sinds 2004 een nieuw concept op het gebied van eten, drinken en gastvrijheid. Deze kan de hoge verwachtingen van de Dames helaas niet helemaal waarmaken. Wel zijn de Dames te spreken over het schaaltje met roomboterkoekjes wat uitnodigend bij de koffiecorner staat. En ook de roze ouderensalon die maandelijks georganiseerd wordt kan de Dames bekoren, een definitieve tip aan andere woonzorgcentra. Lees hier de gehele zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Organiseer een maandelijkse roze ouderensalon om homoseksualiteit onder ouderen bespreekbaar te maken en te houden. (Tip van het huis: Het Verblijf)
2. Een moestuin waar de bewoners in kunnen tuinieren zorgt voor frisse lucht en beweging, ook voor ouderen erg belangrijk. (Tip van het huis: Het Verblijf)
3. Combineer winkel functie in ieder geval met receptie/ontvangst functie c.q. grand café/restaurant functie om zo de openingstijden groter te maken. (Zorgvisite tip aan het huis: Ondersteunende functies)
4. Een welkomstbordje op de balie of een introductie van de gastheer/vrouw geeft een echt welkomst gevoel. (Zorgvisite tip aan het huis: Ondersteunende functies)
5. Bewegwijzering geeft een beter gevoel van oriëntatie. (Zorgvisite tip aan het huis: Architectuur)
6. Tranformeer de plint tot hobbycentrum, waar hobby’s van (buurt-)bewoners en kwaliteiten van medewerkers c.q. vrijwilligers gecombineerd kunnen worden. (Zorgvisite tip aan het huis: Het Verblijf)
7. Vermeld de naam van de locatiemanager op de website. (Tip van het huis: Ondersteunende functies)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl