Nieuws van Zorgvisite.nl: De Koekoek, onderdeel van Quarijn, Veenendaal

Zorgvisite

Nieuwsbericht
25-03-2016                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt half april
 

Dit is zorgvisite nummer 120


In deze Nieuwsbrief:
1. De Koekoek, Veenendaal

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. De eerste resultaten van Cliënten Vertegenwoordigen
4. Demente ouderen wonen op overdekte straat
5. Slimme sloten voor de thuiszorg
6. De Koekoek genomineerd voor prestigieuze bouwprijsReacties:
Wennelies van der Meulen heeft gereagreerd op Ewoud en Elisabeth Gasthuis sinds 1400: voelt goed, Ewoud en Elisabeth Gasthuis, Wijk bij Duurstede:

Beste dames The,

Dank jullie wel voor jullie mooie recensie en waardevolle tips naar aanleiding van jullie zorgvisite aan ons Ewoud en Elisabeth Gasthuis, anno 1400. Een snelle reactie.

Het Gasthuis heeft inderdaad een lange historie in de zorg aan kwetsbaren in de samenleving. Daar zijn we best trots op, maar koketteren daar (nog) niet voldoende mee, zoals jullie schrijven. We gaan ons leven binnenkort al beteren. Op de planning staat o.a. een ‘wachtkamer met Gasthuis historie’ met allemaal stukjes uit ons rijke verleden.
Voor onze bewoners is de begane grond een soort wijkje in de wijk; een ontmoetingsplaats waar van alles gebeurt, het leven zich afspeelt. Met die bedoeling hadden we ook de grote ’schuif-aan-ontmoet-doe-mee’ tafel voor de open haard gezet. Inmiddels weten we beter: hebben we de grote tafel vervangen door lage, comfortabele stoelen. Precies jullie tip.
En wat dat ‘hup rare grasveldje’ betreft: wij hopen daar in het voorjaar samen met de gemeente een beweegtuin te openen. De stichting postzegelparken zullen we zeker benaderen. Dank voor deze financieringstip.
Als jullie toevallig in de buurt zijn: kom gerust kijken, de deur staat altijd open.

Met gastvrije groet,
Patrick Jansen, manager hoteldienst


Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. De Koekoek, Veenendaal
4 THe kopjes

De Koekoek
Nieuweweg 30a t/m 30f
3901 BE Veenendaal
Telefoon: 0318-742566

http://www.quarijn.nl/de-koekoek-veenendaal

Modelwoning die nog wat nestwarmte kan gebruiken.

4 THe kopjes

P1050487

Evenals het Woonzorgcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede is ‘De Koekoek’ te Veenendaal onderdeel van Stichting QuaRijn. Het huis bevindt zich op loopafstand van het centrum. De Koekoek is gevestigd in een gloednieuw gebouw dat werd geopend op 25 februari 2014. Het huis biedt beschermd wonen met een Volledig Pakket Thuis op basis van ZZP 5-7 aan 39 bewoners met dementie. Er wordt gewoond in woongroepen van 6 à 7 bewoners.

We zijn zo benieuwd naar dit gebouw, omdat we hoorden dat bij de inrichting gebruik is gemaakt van de allernieuwste snufjes op het gebied van wonen voor mensen met dementie. Zoals warme lichte kleuren en contrastwerking in het gebruik van stoffen en materialen.

Lees de hele Zorgvisite hier.
 

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite

1. Maak de buitenentree persoonlijk voor bewoners en naasten door naambordjes van bewoners bij de ingang te plaatsen. Tip van Zorgvisite.
2. Richt de mogelijkheden van wonen in op de bewoners en hun wensen: laat dementerende echtparen naast elkaar in studio's wonen of zorg ervoor dat de partner van een dementerende bewoner een appartement kan huren in hetzelfde gebouw. Tip van het Huis
3. Scherm de buitenruimte op een mooie manier af zodat bewoners niet per se onder begeleiding een frisse neus hoeven te halen. Tip van Zorgvisite.

3. De eerste resultaten van Cliënten Vertegenwoordigen
Zorg is onderdeel van het wonen in een verpleeghuis, maar neemt niet de hele dag in beslag. Hoe kan de rest van de dag zó worden ingevuld dat bewoners hun vertrouwde (sociale) leven zo goed mogelijk kunnen voortzetten? Een vraagstuk waar Publicarea zich vanaf haar bestaan voor inzet. In 2015 is de uitvoering van Cliënten Vertegenwoordigen gestart, waarin cliëntenraad en locatiemanagement alert worden gemaakt op het belang van de betrokkenheid van naasten. Centraal staat het elkaar als bondgenoten zien en naar handelen om van een goede sfeer en randvoorwaarden te scheppen voor het betrekken van naasten in hun natuurlijke rol. Het programma bestaat uit drie groepsgesprekken, eerst met cliëntenraad en locatiemanagement apart en daarna gezamenlijk, waaruit vervolgens een gezamenlijke en concrete waardevolle zorgagenda wordt opgesteld.

De eerste vier zorglocaties zijn in 2015 afgerond en in februari is gestart met nieuwe gesprekken. De ervaringen van de eerste deelnemers zijn gebruikt om het project onder de aandacht te brengen van meer organisaties. Via een tweetal artikelen ‘Naasten op een natuurlijke manier betrekken: hoe doe je dat?’ en ‘Betrokkenheid naasten maakt verpleeghuis zo thuis als mogelijk’ zijn de uitkomsten van de eerste gesprekken gedeeld.
Afgelopen november is het project uitgelicht in het online informatie en inspiratiemagazine E-Zin & Zorg van Actiz rond het thema familie. Het artikel ‘Naasten op een natuurlijke manier betrekken: hoe doe je dat?’ is opgenomen op bladzijde 9. Lees hier het artikel. Begin deze maand is ‘Betrokkenheid naasten maakt verpleeghuis zo thuis als mogelijk’ geplaatst op de website Beter Oud. Een vindplaats van innovatieve ouderenprojecten, met resultaten, ervaringen, en handvatten om deze initiatieven in andere plaatsen toe te passen. Lees hier het artikel.
 

4. Demente ouderen wonen op overdekte straat
Dementerende ouderen kunnen niet altijd meer hun vertrouwde rondje door hun buurt lopen. Daar heeft het wooncomplex in Geleen van Zorggroep Zuyderland iets op bedacht: de zes dementerende bewoners wonen daar in een gang die is ingericht als een straat, inclusief ramen waardoor ze kunnen kijken naar allerlei uitzichten. De bewoners hebben elk hun eigen voordeur, aangegeven met hun naam en foto. Bovendien mochten ze ook helpen met de inrichting van de gang, door bijvoorbeeld de kleur van hun eigen voordeur uit te mogen kiezen. Zo vinden ze makkelijk hun weg terug naar hun eigen kamer. Naasten van de bewoners geven aan dat bewoners minder in de war zijn en met veel plezier en bewondering door de 'straat' lopen.

Zie ook de rondleiding door de 'straat' op de website van 1Limburg.

5. Slimme sloten voor de thuiszorg
Voor wijkverplegers in de buurt en verzorgenden op zorglocaties is het prettig als zij zonder te veel gedoe het huis van ouderen kunnen binnenkomen. Helaas dient gemak niet altijd de mens: volgens Expeditie Slim Thuis zijn nog veel sleutelkastjes van ouderen te makkelijk te kraken. 

Gelukkig worden er inmiddels 'slimme sloten' ontwikkeld die het wijkverplegers en verzorgenden niet moeilijker maken om binnen te komen, maar inbrekers wél. Zo zijn er nu sloten die via de smartphone bediend worden, en zo alleen verplegers, naasten en familie binnenlaten die de juiste 'sleutel' op hun mobiel hebben. Wat is de volgende stap? Expeditie Slim Thuis noemt sloten die via een irisscan of vingerafdruk de juiste personen verwelkomen en de verkeerde persoon op de deurmat laten staan. 

6. De Koekoek genomineerd voor prestigieuze bouwprijs

Zoals ook valt te lezen in deze Zorgvisite, is De Koekoek genomineerd voor de prestigieuze bouwprijs NVTG BouwAward, die in april 2016 wordt uitgereikt. De Koekoek wordt samen met negen (inter)nationale zorgprojecten als voorbeeld gesteld van het creëren van een healing omgeving voor alle gebruikers, het thema van de bouwprijs dit jaar. Als overeenkomst tussen de meeste genomineerde zorgprojecten lijkt groen en natuur veel terug te komen, iets van de Dames THe ook zien in deze Zorgvisite.

Lees meer over de bouwprijs en de andere genomineerden hier.

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl