Nieuws van Zorgvisite.nl: Noorderkroon Den Bosch

Zorgvisite

Nieuwsbericht
11-03-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind maart
 

Op weg naar de 100 ! Dit is de 97ste zorgvisite.


In deze Nieuwsbrief:
1. WoonZorgCentrum Noorderkroon, Den Bosch: 4 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. HIGH THe op 15 april ter gelegenheid van de 100ste zorgvisite
4. De Dames THe zoeken versterking


 


Recente Reacties
Fenna Bolderheij heeft gereageerd op We tekenen voor Reigershoeve: Lieve dames THe, op de vroege zaterdagochtend lees ik bovenstaand Zorgvisite en ik wordt er helemaal blij van. Het kan dus wel, het kan dus wel! Dank jullie wel dat je me/ons met de Reigershoeve kennis laat maken. Vijf THeekopjes. is dat voor het eerst? Graag tot 15 april. Fenna 
Femmie heeft gereageerd op Verpleeghuis Nebo: Mij vallen in de informatie over het voormalige Neoziekenhuis enkele onjuistheden/onvolledigheden op: 1. De naam 'Bronovo' is afkomstig van de eerste directrice Sara Katharina de Bronovo in 1868. 2. De naam 'Nebo' is afkomstig van de berg waar Mozes het Beloofde Land mocht zien. 3. Nebo werd pas in de tachtiger jaren een verpleeghuis. (Ik heb er zelf tot 1980 gewerkt, toen het nog gewoon een ziekenhuis was)Wellicht kunt u de informatie aanpassen.


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. WoonZorgCentrum Noorderkroon Den Bosch
4 THe Kopjes
Verborgen Vermogen

 

WoonZorgCentrum Noorderkroon
Onderdeel van Brabantzorg
Manis Krijgsmanhof 71 5233 BR ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6407000
Website: www.brabantzorg.eu
Email: info@brabantzorg.eu
Vier THe kopjes


WoonZorgCentrum Noorderkroon maakt onderdeel uit van BrabantZorg, een brede zorgaanbieder die naast 31 intramurale woonzorglocaties ook diensten verleend op het gebied van het scheiden van wonen en zorg, thuiszorg, behandeling, welzijn en dienstverlening. Brabantzorg opereert in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. BrabantZorg profileert zich met een warm, gastvrij en huiselijk karakter van al haar locaties. En zegt dat de zorg en verpleging die nodig is, wordt afgestemd op de persoonlijke situatie. Daarnaast is op alle locaties een keur aan faciliteiten zoals activiteiten, kapper, winkel, maaltijdservice te vinden. In Noorderkroon wonen 134 mensen met een intensieve lichamelijke en psychogeriatrische zorgvraag. WoonZorgCentrum Noorderkroon is gehuisvest in een drie jaar geleden opgeleverd splinternieuw gebouw.

 Lees de hele zorgvisite hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Zet in het restaurant een welkomstafel met een mooi menuboekje en een groot gastenboek.  Tip van het Huis.
2. Zorg nu voor een uitnodigende begaande grond, inclusief een uitnodigende bewegwijzering, om de buurt in huis te halen. Tip van Zorgvisite.
3. Aandacht voor de leuke voor de mens: een gids met tripjes en reizen. Tip van het Huis.
 

3. HIGH THe op 15 april ter gelegenheid van de 100ste zorgvisite.  
Eerder hebben wij u al gewezen op de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de 100ste zorgvisite: een High THe. Inmiddels is een voorlopig programma bekend en hebben zich al bijna 100 mensen aangemeld om deze High THe bij te wonen. U kunt zich nog aanmelden

Uitnodiging High THe 15 april 2015 te Rijswijk

Voorlopig programma High THe ter gelegenheid van de 100ste Zorgvisite: Op zoek naar Thuis Voelen in de verpleeg- en verzorgingshuizen

De Dames THe (Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse) zijn de afgelopen vier jaar op bezoek geweest bij 100 verpleeg- en verzorgingshuizen. Tijdens deze "zorgvisites" besteden de Dames THe met name aandacht aan de vraag of het huis in kwestie als "thuis" voelt. Met als uitgangspunt de vraag "zou dit een fijne woonplek zijn voor mijn eigen vader of moeder?" gaan zij door het hele land, van Sittard tot Siddeburen, op visite bij verpleeg- en verzorgingshuizen en delen THe-kopjes uit (maximaal 5) om hun beleving te waarderen.www.zorgvisite.nl

14.30 uur Ontvangst in de theaterzaal van woonzorgcentrum Steenvoorde in Rijswijk

15.00 uur Welkom door gespreksleider Maarten den Ottolander, voorzitter Vereniging Het Zonnehuis

15.05 uur Op visite bij Zorgvisite; visuele presentatie van 100 Zorgvisites

15.15 uur Thuis Voelen in de praktijk, hoe doe je dat?

* Jan Oosterling, manager Thuis Florence regio Haaglanden

* Ronald Schmidt, directeur verpleging en verzorging Cordaan Amsterdam

* Henk Duijst, directeur-bestuurder Zonnehuis Noord

15.45 uur Tijdens feestelijke High THe aan de slag: Thuis Voelen in beeld

16.30 uur Reflectie op eigen beelden en de vraag hoe Thuis Voelen verankerd kan worden in woonzorgcentra onder leiding van Maarten den Ottolander met medewerking van Aad Koster, directeur ActiZ, Anja Jonkers, project-hoofdinspecteur Ouderenzorg IGZ, Marthijn Laterveer, coördinator LOC Zeggenschap in Zorg, Monique Kempff, voorzitter NU’91, Marnix Norder, voorzitter aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen

17.00 uur Afsluiting en gezellig napraten met kopje thee

PRAKTISCHE INFORMATIE

De HIGH THe vindt plaats in woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk. Bijgevoegd is de routebeschrijving naar Steenvoorde.
De HIGH The wordt mogelijk gemaakt door:
ZonMw
Vereniging Het Zonnehuis/Leyden Academy on Vitality and Ageing
Publicarea
Florence, Steenvoorde

Er kan daarom kosteloos worden deelgenomen.Graag wel van te voren aanmelden door een mail te sturen aan info@zorgvisite.nl onder vermelding van uw naam en eventuele functie.

4. De Dames THe zoeken versterking


Met steun van Fonds 1818 willen de Dames THe met behulp van vrijwilligers nog veel meer zorgvisites gaan afleggen in de regio Haaglanden. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers en hebben daarvoor een vacature opengesteld.


 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl