Nieuws van Zorgvisite.nl: 'toekomstbestendige en gezellige ouderenzorg'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
17-05-2013

Verschijnt eens per twee weken

Het volgende Zorgvisite nieuwsbericht verschijnt op vrijdag 31 mei 2013.


Nieuwste Zorgvisie Column Hetti Willemse
'Aanbesteden hoeft niet volgens Zorgakkoord'
De brief van staatssecretaris Van Rijn van 24 april 2013 aan de Tweede Kamer over de Resultaten zorgoverleg is zondermeer uitdagend te noemen voor de toekomst van de langdurige zorg. Want dat in die sector moest worden ingegrepen, daar is vriend en vijand het over eens.
Lees hier de hele column van 10 mei 2013


'Goed nieuws over verzorgingshuizen'
Artikel over de eindconferentie 'Cliënten waarderen, de ouderenzorg in Amsterdam bekeken' in De Telegraaf, donderdag 18 april 2013


In gesprek met de familie en naasten
Mezzo is deze week een campagne gestart om verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden meer bewust te maken dat 'in gesprek gaan' met naasten loont. Voor de cliënt, voor de naaste én voor de professional. Klik hier voor meer informatie en de online test die bij de campagne hoort.


Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


't Reijgersbosch in Duivendrecht
Gezelligheid troef in een achterhaald gebouw.


Woonzorgcentrum ’t Reijgersbosch maakt onderdeel uit van Zonnehuisgroep Amstelland waar ook Het Zonnehuis Amstelveen onder valt. Eind maart 2013 bezochten de Dames THe Het Zonnehuis Amstelveen en kwalificeerderen de sfeer van Thuis Voelen als ‘functionaliteit troef’.
't Reijgersbosch krijgt van de Dames THe 3,5 THekopje: een goede plek voor toekomstbestendige, gezellige ouderenzorg.
Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Streep de term mantelzorger uit je woordenboek en spreek over naasten of familie. Je wordt met zo’n term geïnstitutionaliseerd. (ICT en Naasten)
2. Schaf ronde tafels aan voor het restaurant, dat maakt het altijd net iets gezelliger. (Ondersteunende functies)
3. De Dames THe herhalen de tip nog maar eens: Gebruik het water bij woonzorgcentra om wat te doen te hebben en te beleven. Denk aan een vissteiger, een aanlegsteiger voor kleine bootjes, etc. (Architectuur)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl