Nieuws van Zorgvisite.nl: Zorgcentrum Aelsmeer

Zorgvisite

Nieuwsbericht
16-12-2014                        

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin januari
 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Woonzorgcentrum Aelsmeer in Aalsmeer: 4,5 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. 100ste Zorgvisite gaat gevierd worden met een High THe
4. De Dames THe zoeken versterking
5. Interview Coalitie Erbij
6. Het nieuwe ouder worden

 


Recente Reacties
Ingrid Jacobs heeft gereageerd op Peppelrode: best een lichtend voorbeeld: Dag dames, Met veel plezier heb ik jullie bevindingen gelezen in de laatste nieuwsbrief met daarin een bezoek aan Vitalis Peppelrode in Eindhoven. Ik moest echt heel hard grinniken toen ik de opmerkingen las die gingen over mijn persoon. Graag wil ik hierbij mijn collega's alle activiteitenbegeleiders, projectmedewerkers Ankerpunt in de wijk en de drie coördinatoren kunst en cultuur : Maaike Mul, Wendy van Zon en Liesbeth Bijlmakers noemen. Zij zijn degenen die het allemaal bedenken en organiseren. En ik ben blij dat ik het dan verder mag doorvertellen. Maar heel fijn om te lezen dat jullie onze persberichten waarderen. Vandaar dat ik er weer eentje bijvoeg ;-)) Ga zo door dames, en hartelijk bedankt voor al jullie commentaar. Daar kunnen we iets mee. We gaan er zeker iets mee doen.Met hartelijke groet,Ingrid Jacobs, Marketing, Communicatie & PR Vitalis WoonZorg Groep Eindhoven
 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Woonzorgcentrum Aelsmeer in Aalsmeer
4,5 THekopjes
 Zo kan het ook! Onder de rook van Amsterdam

Zorgcentrum Aelsmeer
Molenpad 2
1431BZ Aalsmeer
tel.: 0297-326050
email: info@zorgcentrumaelsmeer.nl
www.zorgcentrumaelsmeer.nl 

Een lokaal ingebedde, kleine organisatie zonder financiële problemen

Ons besluit om een zorgvisite te gaan afleggen bij zorgcentrum Aelsmeer wordt getriggerd door een aantal passages die we lezen in hun jaardocument 2013. "Zorgcentrum Aelsmeer is een zorg gedreven organisatie. Het financiële kader wordt niet uit het oog verloren maar is wel secundair aan onze kernactiviteit. Overigens kennen we op financieel gebied weinig zorgen. Kennelijk is het zo dat als er bij cliënten waardering is voor de dienstverlening de marges ook voldoende zijn om kostendekkend te werken."(VET van de Dames THe)

Men kiest voor zelfstandigheid en lokaal ingebed zijn. Meerwaarde in fusie heeft men tot nu toe niet gevonden.

Eerst zien dan geloven

Dit lezende, in een tijd dat de media bol staan van narigheid en geld tekorten in het land van de ouderenzorg, vragen wij ons af of we onze eigen ogen wel kunnen geloven. Maar het staat er echt en ook dat zorgcentrum Aelsmeer er "in 2013 ondanks de aanvankelijk weinig optimistische verwachtingen uitstekend in geslaagd is binnen de financiele kaders te blijven en een substantiele reserve (heeft weten) op te bouwen.
De hele recensie van Zorgcentrum Aelsmeer vindt u hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
 
1. Nieuwe bewoners krijgen desgewenst vooraf een plattegrondje met de precieze maten van het appartement, Tip van het Huis.
2. Zet een donateursclub bedrijven 75 plus op van bedrijven uit de omgeving die al langer dan 75 jaar bestaan. Tip van het Huis.
3. Zorg dat men buiten weet dat je binnen welkom bent, met bijvoorbeeld een welkomsbord. Zorgvisite Tip. 


3.  100ste Zorgvisite gaat gevierd worden met een High THe
 

De regelmatige bezoeker van de site www.zorgvisite.nl zal het niet ontgaan: de Dames THe zijn op weg naar hun 100ste zorgvisite. We houden nog even geheim waar deze gaat plaatsvinden, maar we gaan er natuurlijk wel op een feestelijke manier aandacht aan besteden. En hoe kan het anders dat de Dames THe kiezen voor een High THe. Natuurlijk worden vertegenwoordigers van de bezochte huizen uitgenodigd, maar ook andere volgers van zorgvisite.nl zijn van harte welkom, net zoals professionals, vrijwilligers en beleidsmakers. Reserveer alvast de middag van 15 april 2015 in uw agenda.
 
 

4. De Dames THe zoeken versterking

Met steun van Fonds 1818 willen de Dames THe met behulp van vrijwilligers nog veel meer zorgvisites gaan afleggen in de regio Haaglanden. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers en hebben daarvoor een vacature opengesteld.

5. Interview Coalitie Erbij


Onlangs zijn de Dames THe geinterviewd vanuit het nationale initiatief tegen eenzaamheid, coalitie Erbij. Een verslag van dat interview vindt u hier

6. Het Nieuwe Ouder Worden

Een andere kijk op ouder worden. Oud worden is niet alleen maar onplezierig. Ouderenzorg is niet alleen maar ellende. De website www.hetnieuweouderworden.nu probeert dat onder voetlicht te brengen. Deze maand wordt accent, hoe kan het ook anders op gezelligheid gelegd. 

 

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl