Nieuws van Zorgvisite.nl: co-auteur Co-creatie Zorginnovatieboek.

Zorgvisite

Nieuwsbericht
16-05-2012

Stem op onze innovaties!
Zorgvisite.nl en het project Houd de Naaste Vast doen mee met het Co-creatie Zorginnovatieboek. Klik op de links en breng je stem uit! Meer informatie over het iniatief, klik hier.


CionJjjsjshsgxb
Congres Zelforganisatie in de zorg - Eigen regie 
Op 31 mei a.s. organiseert Stichting Zelforganisatie het congres 
Zelforganisatie in de Zorg - eigen regie. Klik op de afbeelding voor het programma.

 

   
Publicaties
- Zorgvisite.nl wordt opgenomen in de MOVISIE publicatie 'Ouderen, de generatie van de toekomst?' dat deze zomer 2012 verschijnt, tzt meer informatie! 

Europees Jaar 2012 Actief ouder worden  
Zorgvisite.nl is aangemeld als innovatie op internationaal niveau in het kader van het Europees Jaar Actief Ouder Worden 2012.  

 

Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

Lees hier de reactie te

Van jaarlijkse 'Kastendag' tot ontbijten met kinderen
 

De Dames THe zijn op visite geweest in Heerde bij Woon- en zorgcentrum Hanzeheerd Brinkhoven, een huis bruisend van -ook streekgebonden- activiteiten en verenigingen. Samen met een goede, invoelende binnenhuisarchitectuur, concludeerden de Dames dat Brinkhoven 'Gastvrije zorg zoals het hoort' zeker waar maakt (4 THe-kopjes).

  

Nieuwe tips
  1. Creëer -ook binnen de relatieve grootschaligheid van moderne woon-zorgcomplexen- intimiteit en identiteit. Laat de binnenhuisarchitect intieme hoeken ontwerpen, waar bewoners zich alleen of met hun bezoek kunnen terugtrekken. (Architectuur)
  2. Sluit met de activiteitenkalender aan bij activiteiten van het plaatselijke verenigingsleven, zoals Hanzeheerd Brinkhoven doet met bv. een Verhalentafelclub (met vrijwilligers van de Historische Vereniging) en met een Voorleesclub dialect (met vrijwilliger Heerderdialectclub). (Ondersteunende functies)
  3. Breng naasten met elkaar en met de medewerkers in contact! Organiseer bv. een jaarlijkse ‘Kastendag’ waarbij familie en bekenden, onder genot van een hapje en drankje, uitgenodigd worden kasten na te kijken en schoon te maken; indien nodig de garderobe te vernieuwen en eventueel het beddengoed te luchten. (Het Verblijf)

Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl