Nieuws van Zorgvisite.nl: Woonzorgcentrum De Hoven

Zorgvisite

Nieuwsbericht
19-11-2014                        

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin december
 

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad: 3 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Zorgvisite bij Een Vandaag op NPO1
4. Zorgvisite op de Dutch Design Week 2014
5. Een zomergast op de winterzorgbeurs

 


Reacties

Luchiena heeft gereageerd op Het Zonnehuis: Onze moeder van 91 jaar woont sinds 2 jaar in het Zonnehuis en wij als familie zien dat mijn moeder heel god verzorgd wordt. Af en toe worden ook haar nagels gelakt en wordt alert gereageerd als ze niet zelf haar medicijnen inneemt. Het valt ons ook op dat er op gelet wordt als andere mensen vergeten hun brood op te eten.Dan worden ze daarbij geholpen Mijn moeder is idolaat van het Koninklijk Huis nu hebben ze daar ook boeken over!!Al met al zijn wij heel blij dat onze moeder in het Zonnehuis is. Dus ZO kan het ook!! Respect voor het personeel! 


Woonzorg Flevoland heeft gereageerd op Het moet kunnen en dan kan het meestal wel: We zijn verrast door jullie bezoek. Bedankt voor jullie tips, we zullen deze zeker ter harte nemen. Onze dienstverlening is voornamelijk gericht op de bewoners van de Hanzeborg. Achter de schermen zijn wij druk met verbinding en hebben daar al veel successen behaald. Bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers vormen een hechte gemeenschap om te zorgen, dat de maatschappij naar de bewoners toekomt, omdat het voor hen moeilijker wordt om de maatschappij in te gaan. Dit is zeker een belangrijk uitgangspunt voor de Hanzeborg. Een aantal voorbeelden geven aan dat we daarin geslaagd zijn: - Bewoners nemen deel aan tal van activiteiten die door de activiteitenbegeleiding van Woonzorg Flevoland worden georganiseerd, bijvoorbeeld in het buurthuis van Welzijn Lelystad. - Kinderen van Kinderopvang Lelystad gaan regelmatig op bezoek bij de ouderen van Kleinschalig Wonen en van de dagverzorging. - Ouderen uit de wijk komen regelmatig ’s avonds in het restaurant eten en ontmoeten zo weer andere mensen. Ook het maandelijkse Candle Light diner wordt goed bezocht. - Bewoners dragen met eigen kunst, eigen verzameling en levensverhalen, bij aan een steeds wisselende kunstroute door de Hanzeborg. Dit wordt actief gepromoot in Lelystad. - Regelmatig zijn er optredens en activiteiten in de centrale hal waar alle bezoekers van de Hanzeborg aan kunnen deelnemen (o.a. concerten, kooroptredens, voorjaarsmarkt, repair-café etc.). - Jaarlijks wordt er door oudere en jongere gebruikers van de Hanzeborg een gezamenlijk toneelstuk gemaakt wordt, waarin de verbinding centraal staat. Woonzorg Flevoland is op dit moment bezig met een nieuwe, doelgroepgerichte website. Begin 2015 wordt deze website gelanceerd. Een ieder is van harte welkom in de Hanzeborg. Bezoek bijvoorbeeld eens een grote activiteit, zodat je met eigen ogen kunt zien dat de Hanzeborg bruist!


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad
3 THekopjes
 

Alsof de tijd heeft stilgestaan

 

Woonzorgcentrum De Hoven
Het Ravelijn 181
8233 BK Lelystad
Tel.: 0320-294949
Website: www.coloriet.nl
Email: dehoven@coloriet.nl
De Hoven is onderdeel van Coloriet

De woonservicebuurt in de praktijk

Bij onze laatste zorgvisite aan Hanzeborg in Lelystad namen we en passant ook het fenomeen woonservicebuurt mee. Is dat een lege huls of juist een lekker hebbedingetje met voor elk wat wils. Lelystad is er gek op, want bij onze deskresearch staan beide concullega’s (Concurrenten en collega’s) zich erop voor een heuse woonservicebuurt te zijn. Coloriet maakt dat ook bij hun woonzorgcentrum De Hoven zichtbaar; her en der treffen in het trottoir een blauwe stoeptegel aan. Bij Hanzeborg kregen we geen enkel ‘look and feel’ bij het verschijnsel woonservicebuurt. Hoe pakt het hier bij De Hoven uit?

De Hoven maakt deel uit van Coloriet, welke zorgorganisatie beschikt over 3 woonzorgcentra, waarvan 2 in Lelystad en 1 in Dronten, daarnaast een verpleeg- en behandelcentrum in Lelystad en een zorgsteunpunt in Zeewolde. In en rondom het gebouw van De Hoven kan elke oudere die een beroep moet doen op zorg (van lichte zorg tot intensieve zorg tot en met palliatieve zorg) terecht. Overigens ook voor ziekenhuiszorg, omdat De Hoven en de Leyakkers een ziekenhuis als buur hebben.

Zelfstandig wonen in de comfortabele Leyakkers met zorg van De Hoven

In de Leyakkers dat tegenover de Hoven ligt, kan men geheel zelfstandig wonen in prachtige appartementen, gelegen aan een goed onderhouden binnenplein. Er zijn legio zitjes aan fijne tafels, er is een schaakspel op grootte voor buiten en een jeu de boules baan. Het geheel is gezellig ingericht, mede door de bewoners die hun voordeur aan het plein hebben en er banken en plantenbakken hebben geplaatst.

De gehele zorgvisite van De Hoven vindt u hier.


 

 


2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
 

1. Gebruik een plattegrond om het zorgaanbod in het geheel in beeld te brengen en plaats die op de website. Tip van Zorgvisite.
2. Zorg in de tuin voor belevingselementen of hoge bakken waar mensen met groene vingers zich uit kunnen leven. Tip van Zorgvisite.
3. Zorg voor ruime openingstijden van de eigen winkel: afrekenen kan bij de receptie/het servicepunt. Tip van het Huis. 


 
3. Zorgvisite bij Een Vandaag op NPO1


Er is weer heel wat discussie over de verpleeghuizen in Nederland. Jammer genoeg gaat het meestal over de dingen die fout gaan. Het is moeilijk het bredere plaatje genuanceerd voor het voetlicht te brengen. Er kan natuurlijk heel veel beter, maar er zijn ook tal van goede voorbeelden te vinden, zo laten de Dames THe met hun tips ons telkens weten. Het TV programma Een Vandaag liet Hetti Willemse hierover aan het woord. Terugkijken kan via deze link.
 

4. Zorgvisite op de Dutch Design Week 2014

De vorige maal hebben wij al het bezoek van de Dames THe aan de Dutch Design Week vermeld. Het toen beloofde uitgebreidere verslag van hun bezoek vindt u hier.
 

5. Een zomergast op de winterzorgbeurs


Hoogleraar Joris Slaets sprak op de winterzorgbeurs 2014 (17 november) over het centraal stellen van welbevinden in de ouderenzorg. Geen verdere protocolering, geen nog verfijndere kwaliteits-indexen op basis van wetenschappelijk onderzoek, niet nog meer bureaucratische veiligheids- en andere eisen, maar aansluiten bij het dagelijks leven van de ouderen.  Slaets gebruikte andere woorden, maar feitelijk hamderde hij net als Zorgvisite op de persoonsgerichte benadering en het Thuis Voelen in de ouderenzorg. Hij ging nog een stapje verder door te stellen dat de instituten in de ouderenzorg maar het beste kunnen verdwijnen. Instemmend gemompel vanuit de zaal. Direct buiten de zaal presenteerden vijftig instellingen zich op winterzorgbeurs vanuit het door de overheid (VWS) ontwikkelde en gefinancierd In Voor Zorg programma. Vijftig projecten van In Voor Zorg. Het merendeel  van de projecten richt zich op versterking van die instituten met hoofdthema’s als “bedrijfsvoering” ,“technologie”, “zelforganiserende teams”. Natuurlijk, vast allemaal bedoeld ten favoure van de oudere, maar dan toch vooral in diens rol als zorgbehoeftige. Er is nog een lange weg te gaan. Maar wel een zomers geluid dat de Dames THe graag horen op een winterbeurs.

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl