Nieuws van Zorgvisite.nl: Crabbehoff, Dordrecht

Zorgvisite

Nieuwsbericht
05-06-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni
 

 Dit is de zorgvisite nummer 103.


In deze Nieuwsbrief:
1. Crabbehoff, Dordrecht: 3 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Slimme zolen met GPS

4. Tweepersoonsbedden in het verpleeghuis

  


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Crabbehoff. Dordrecht
3 THe kopjes
Hoe dichter bij Dordt, hoe leuker het wordt?


Protestantse Zorggroep Crabbehoff
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht
Tel: 078-652888
Email: verpleeghuis@spzc.nl
www.zorggroepcrabbehoff.nlWe zijn er na ons eigen feestje vanwege onze 100ste afgelegde zorgvisite helemaal voor in de stemming. Op de oude Koninginnedag op zorgvisite in de stad waar de Koning zojuist ‘in nieuwe stijl’ zijn verjaardag vierde. Een stad die op onze zorgvisitekaart  nog een witte vlek is. Ons doel in Dordrecht is Crabbehoff. Niet alleen heeft een goede kennis van ons daar een tijdje de interim-bestuurdersfunctie mogen vervullen. Wij kennen Crabbehoff ook van de  Kennis en Inspiratie dag Ik-Levensles, het geweldige initiatief om jongeren voor de ouderenzorg te enthousiasmeren. Daar zagen wij in november 2014 het energieke, enigszins rebelse optreden van Johan Groen, de huidige bestuurder van Zorggroep Crabbehoff. Hij pakte werkelijk iedereen in met zijn 50 euro truc om heuse vernieuwing uit de jongeren te halen. Dan moet Crabbehoff toch wel weer een neusje van de zalm zijn, zo veronderstellen wij. En we gaan er dan maar even aan voorbij dat we de laatste tijd vaak te horen krijgen, dat onze waarderingen hoger liggen dan toen we met onze visites begonnen. Waarop wij dan antwoorden: “Tja, gelukkig is het nu eenmaal zo: wij registreren alleen maar wat we observeren.”

Lees de hele recensie hier.


 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Een goede overzichtsplattegrond van het zorgcentrum met duidelijke informatie wat er is en wat er te vinden is, is echt altijd noodzakelijk. TIP van Zorgvisite.
2. Maak het naar buiten gaan gemakkelijk! TIP van Zorgvisite.
3. Zorg voor een interactieve activiteitenkalender op de homepage van je website. TIP van Zorgvisite

3. Slimme zolen met GPS
 Het is niet altijd gemakkelijk om demente mensen die gaan dwalen weer terug te vinden, Gelukkig kan de moderne techniek hiervoor wellicht een oplossing bieden: zolen met ingebouwde gps. Futuristisch wellicht, maar het kan praktisch zijn, hier leest u meer.

4. Tweepersoonsbedden in het verpleeghuis
Laurent de Vries ontdekte in Drachten dat het mogelijk is om in het verpleeghuis bij elkaar te kunnen slapen:
zie hier zijn Twitter bericht

Tja, waarom is dat eigenlijk bijzonder? De bedden zijn er natuurlijk, zie bijvoorbeeld hier, maar ze moeten wel geplaatst worden. 


 

 


 

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl