Nieuws van Zorgvisite.nl: Winnaar gouden Thuis Voelen Tip

Zorgvisite

Nieuwsbericht
19-10-2012

Nationale dag van de Zelforganisatie
Dames THe leveren bijdrage aan Nationale dag van de Zelforganisatie op 7-11-2012 in de Doelen te Rotterdam. Lees hier over hun bijdrage 'Feedback in de zorg'. Aanmelden via deze link.

 
Winnaar gouden Thuis Voelen tip

Onder de tips gekregen van de bezoekers van de 50PlusBeurs heeft Zorgvisite.nl een Dames THe-pot uitgereikt. De gouden Thuis Voelen tip is hiernaast te lezen. Lees hier het persbericht met het juryrapportje, 16 okt. 2012
Reacties
In reactie op de zorgvisite woonzorgcentrum Klein Belgie in Haarlem, hebben we van Stichting Sint Jacob het kookboek Van Jacobsschelp tot Kaapse Kruisbes gekregen. 'Wij hebben uw verslag met plezier gelezen en zijn blij met de handige en leuke tips die u daarin noemt', aldus Sint Jacob. Hartelijk dank!  

Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
CionJjjs
Europees Jaar 2012 Actief Ouder worden
Zorgvisite.nl is aangemeld als innovatie op internationaal niveau in het kader van het Europees Jaar Actief Ouder Worden 2012   

Warm noch koud

Worden de Dames THe van hun bezoek aan Zorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen. Hoewel Mariënbosch van alles in huis heeft, kan gewerkt worden aan de sfeer. Bijvoorbeeld met lekkere zitjes in de hal, met een ook voor omwonenden en bezoekers uitnodigend grand cafe, en een speelplaats voor (klein)kinderen in plaats van een grasveldje met wat verloren erbij liggend Jeu de boules baantje (3,5 THe-kopje). Lees hier de zorgvisite van zorgcentrum Mariënbosch.   Nieuwe tips
1. Laat iedereen zijn eigen kopjes meebrengen naar het verzorgingshuis. Dit staat een stuk gezelliger dan de standaard tehuis witte - 'gouden Thuis Voelen TIP' (Het Verblijf)

2. Maak een kookboek voor en door medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun naasten. Een mooi voorbeeld hebben de Dames THe ontvangen van Stichting Sint Jacob (in reactie op de zorgvisite bij Klein België in Haarlem). (Ondersteunende functies)  

3. Focus op ontbijt: Organiseer bv. een ontbijtbuffet voor bewoners, of ontbijtbijeenkomsten voor vrijwilligers, omwonenden en voor de kinderen van nabijgelegen basisschool, zoals Hanzeheerd Brinkhoven in Heerde doet. Het geeft reuring en ontmoeting in huis. (Ondersteunende diensten) (Het Verblijf)


Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Lees hier de reactie

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl