Nieuws van Zorgvisite.nl: Oudhoorn, Alphen aan den Rijn

Zorgvisite

Nieuwsbericht
23-05-2016                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin juni
 

Dit is zorgvisite nummer 124


In deze Nieuwsbrief:
1. Oudshoorn, Alphen aan den Rijn

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. De Dames THe spreken op de Algemene Vergadering van Vereniging Het Zonnehuis

 


Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Oudshoorn, Alphen aan den Rijn

4 1/2 THe kopjes

Verpleeghuis Oudshoorn
Henry Dunantweg 21
2402 NM Alphen aan den Rijn
tel: 0172-467000
www.verpleeghuisoudshoorn.nl
info@alrijne.nl
communicatie@alrijne.nl

Volg Oudshoorn via social media
Twitter: @oudshoorn_zorg
Facebook: /verpleeghuisoudshoorn

Oudshoorn 'revisited': de nieuwe wijn is van echt goede kwaliteit

4 1/2 THe kopje

IMG_6333

Als we in december 2010 op bezoek zijn bij verpleeghuis Oudshoorn is het huis deels afgebroken en ligt er een terrein braak om bebouwd te gaan worden. We waren destijds getroffen door de sfeer in het huis. We spraken de hoop uit “dat die sfeer ook in de nieuwbouw de boventoon gaat voeren en dat vooral ook de intimiteit die de oudbouw kenmerkt in de nieuwbouw gehandhaafd blijft.“ Oudshoorn was onze tweede zorgvisite van de nu al ruim 120 afgelegde zorgvisites. De kop luidde ‘Kwaliteit van de wijn in de oude zakken mag in de nieuwe gewaarborgd blijven’. Onze 3,5 THe kopje als overall oordeel mocht Oudshoorn met trots in haar zak steken. De link naar de recensie uit 2010 voegen we hierbij.

Lees de hele Zorgvisite hier.
 

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Pas de entree aan op de visie van het huis: wil je een huis publiekelijk toegankelijk, maak de drempel dan laag en gastvrij; staat het wonen van bewoners centraal, scherm de woongedeelten dan af. Tip van het Huis.
2. Naambordjes doen recht aan 'wonen in eigen dorp.' Tip van Zorgvisite.
3. Creëer een Uitbureau dat wekelijks uitstapjes organiseert voor bewoners, contactpersonen, familieleden, vrijwilligers en medewerkers. Combineer het met gratis uitleen van DVD's, CD's en Themamanden. Tip van het Huis.

3. De Dames THe spreken op de Algemene Vergadering van Vereniging het Zonnehuis
Als onderdeel van de Algemene Vergadering van Vereniging het Zonnehuis op 24 mei 2016 zullen de Dames THe spreken over de 10 THe-ma's van de Dames THe, 10 rode lijnen die zij hebben gevonden tijdens de 124 Zorgvisites die zij hebben afgelegd de afgelopen jaren. 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl