Nieuws van Zorgvisite.nl: een historisch bezoek in Nijmegen.

Zorgvisite

Nieuwsbericht
15-6-2012

Win een THe-pot!
Op 24 mei 2011 is Zorgvisite.nl gelanceerd. Inmiddels zijn we een jaar verder én rijker, met bijna 40 afgelegde zorgvisites en meer dan 300 tips op de website.
Om dit te vieren, nodigen wij bezoekers van Zorgvisite.nl uit een tip te sturen om het thuisgevoel in het verpleeg- of verzorgingshuis te verbeteren.
Stuur uw tip naar info@zorgvisite.nl en win een een THe-pot!


CionJjjsjshsgxb
Scheiden wonen en zorg
Medewerkers hebben gereageerd op de zorgvisite afgelegd aan Woonservice Complex De Noorderkroon (november 2011). Klik hier.
In het verslag kaarten de Dames THe de volgende problematiek aan: "Als de problemen waar De Noorderkroon mee kampt een voorbode kunnen zijn van wat ons te wachten staat met het nieuwe stelsel van scheiden van wonen en zorg dan is wel duidelijk dat er wet- en regelgeving moet zijn die deze onmacht situatie kan doorbreken. Daarbij moet ook de rol van de gemeente in het kader van Bouw- en Woningtoezicht en het te plegen onderhoud worden versterkt. Dat is des te belangrijker nu er steeds meer op het gebied van de AWBZ naar de gemeenten gaat. Wie doet het toezicht en hoe is het geregeld in dit soort versplinterde eigendomssituaties? Wat voor kracht cq wettelijk voorgeschreven kracht moet je dan een vereniging van eigenaren toedienen en hoe toets je die weer? En over welke middelen moet de Inspectie voor de gezondheidszorg kunnen beschikken? De zorg kan goed zijn maar wat als de condities waaronder die gegeven wordt onder de maat zijn. Moeten we dat dan accepteren omdat in thuissituaties het ook niet allemaal spic en span en onderhouden hoeft te zijn? Ons inziens moet dit probleem bij de kop worden gepakt." 

In dagblad Trouw van vrijdag 8 juni 2012 wordt dezelfde problematiek belicht in het artikel "Serviceflat is toe aan een flinke facelift." Klik hier voor de link.    

Europees Jaar 2012 Actief ouder worden  
Zorgvisite.nl is aangemeld als innovatie op internationaal niveau in het kader van het Europees Jaar Actief Ouder Worden 2012.  

 

Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Lees hier de reactie te

Het heden komt uit het verleden en is bepalend voor de toekomst

Dit constateren de Dames THe nadat zij bij het Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen op visite zijn geweest. De traditie van het huis -sedert 1592- is mooi verweven in het gebouw. Tegelijkertijd borduurt de organisatie voort op het scheiden van wonen en zorg. Een groot activiteitenaanbod (in het hobbycentrum) en prettige buitenruimtes: het gasthuis krijgt 4 THe-kopjes.  

    

Nieuwe tips
1. Benut de kwaliteit van water. Geleide kleine kabbelende waterstroompjes, fonteintjes, vijvers met eenden (om te voeren) of een miniatuur bootje op te laten varen, een aanlegsteiger of een vis plek teras aan water. Allemaal waterzaken die voor prettige reuring en afleiding zorgen maar ook altijd een prettige rust. (Het Verblijf)

2. Beplak de deuren van een gesloten (PG) afdeling met fotobehang van bv. een boekenkast, zoals bij Topaz Zuydtwijck . Dit geeft rust voor mensen met dementie rust en voorkomt dat zij onrustig voor een deur staan en eruit willen. (Architectuur)  

 

3. Bied in het winkeltje wijn aan met op de fles een etiket van het huis. Roep bezoekers op een flesje van deze wijn cadeau te geven. (Ondersteunende functies)

Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl