Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite bij PG verpleeghuis Boswijk in Vught, nieuwe tips, foto's en artikelen

Zorgvisite

Nieuwsbericht juni 2011 nr. 3

Nieuws en publicaties

Op de website worden onder het kopje Doel website nieuws, publicaties en berichten bewaard.
Lees hier  artikel 'Vrijwilliger betrekt ouderen bij de samenleving'. Lees hier artikel 'De Hoven schaft alle regels af in ouderenzorg'.
Ook vind je hier het tweede nieuwsbericht van Zorgvisite.nl


Neem een kijkje

Via deze link kom je terecht op de website Zorgvisite.nl. Wij zijn benieuwd naar reacties en nieuwe tips. 

Dames THe reizen van hot naar her voor Zorgvisites

Elke twee weken presenteert Zorgvisite.nl een nieuwe recensie van een Zorgvisite door de dames THe in een verzorgings- of verpleeghuis. Zij beoordelen het Thuis Zijn-gevoel van een locatie en verzamelen nieuwe tips. Deze zijn na te lezen op de website, klik hier. Evenals de recensie van de zorgvisite in het Brabantse Vught bij verpleeghuis Boswijk. Reacties en nieuwe tips kun je achterlaten op de website. Je kunt ook de website doorsturen naar vrienden (knop Share) en je aanmelden bij ons Twitter en Facebook account!

Brabants kwartiertje

De dames THe bezoeken zorglocaties in het hele land; nu zijn ze op visite geweest in het Brabantse Vught bij verpleeghuis Boswijk. Je kunt de recensie hier lezen op de website. Een goede score van 4,5 theekopje met hier en daar nog een verbeterpuntje.

Nieuwe tips
Op de website staan ook nieuwe tips te lezen over hoe je zelf kunt meewerken aan het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties en in thuissituaties.

Tip: Plaats een ronde magneetzuil in de hal, waar een ieder z’n informatie op kwijt kan over activiteiten die plaatsvinden in de zorginstelling (fase 3; voorafgaand aan opname)

Tip: Bespreek op familieavonden de wensen m.b.t. de sfeer en inrichting van de woonkamers (fase 3; voorafgaand aan opname)

Tip: Bij nieuwbouw: selecteer een architect die zich weet in te leven in mensen met dementie en die zijn ontwerp samen maakt, met een team, waarin ook verzorgenden en verplegenden, maar ook naasten zitting hebben (fase 1; het verblijf) 
 


   
Zorgvisite.nlis een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg|  © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl