Nieuws van Zorgvisite.nl: website bestaat 1 jaar!

Zorgvisite

Nieuwsbericht
30-05-2012

Zorgvisite 1 jaar!
Op 24 mei 2011 is Zorgvisite.nl gelanceerd. Inmiddels zijn we een jaar verder én rijker, met bijna 40 afgelegde zorgvisites en meer dan 300 tips op de website.

Om dit te vieren, nodigen wij bezoekers van Zorgvisite.nl uit een tip te sturen om het thuisgevoel in het verpleeg- of verzorgingshuis te verbeteren.
Degene met de gouden Thuis Voelen tip ontvangt een THe-pot! Stuur uw tip vòòr 28 juni a.s. naar info@zorgvisite.nl!


CionJjjsjshsgxb
Publicaties
- Help de huishoudelijke hulp, Column Dame He in Zorgvisie – 29 mei 2012

Europees Jaar 2012 Actief ouder worden  
Zorgvisite.nl is aangemeld als innovatie op internationaal niveau in het kader van het Europees Jaar Actief Ouder Worden 2012.  

 

Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

Lees hier de reactie te

Tussen voetbalgejuich en Madurodam dwaaltuin

Op visite bij De Kooimeer, zorgcentrum voor ouderen te Alkmaar, constateren de Dames THe dat ondanks de schaarse ruimte er genoeg plek is voor reuring en activiteiten - ook in de weekenden! Een uitgebreide service voor de bewoners, samen met 'begrip, een praatje en liefde', aldus een verzorgende, maken dat de Dames THe het huis 4 THe-kopjes geven.

   

Nieuwe tips
1. Organiseer voor en met familieleden activiteiten - ook in het weekend. Vraag van de visite die er dan is hulp en een actieve bijdrage. (Ondersteunende functies)
2. Schaf driewielfietsen aan en organiseer een oefendag met en door de buurt. Op deze manier blijven bewoners veilig in beweging en worden ouderen die er benieuwd naar zijn en eens willen oefenen, uitgenodigd. (Het Verblijf)
3. Geef als organisatie de mogelijkheid tot (het samen) afleggen en opbaren van de overledene, tegen overeen te komen kosten, die eventueel verhaald kunnen worden  op de uitvaartverzekering. Geef als organisatie duidelijk en direct informatie over de duur van de periode, waarop de kamer na het overlijden ontruimd dient te zijn en tegen welke kosten voor extra dagen.  (Na het verblijf) 

Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl