Nieuws van Zorgvisite.nl: Spreuktegeltjes en mosselen op het menu

Zorgvisite

Nieuwsbericht
16-11-2012

Dag van de Mantelzorg 2012
Op 10 november 2012 was de 15e Dag van de Mantelzorg. Op initiatief van Mezzo (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) zijn op en rond deze Dag verschillende activiteiten georganiseerd samen met steunpunten mantelzorg, gemeenten en andere organisaties. Klik hier voor een overzicht.  
Een mooi initiatief is de lancering van de Mantelzorgpas: het ‘in geval van noodpakket 'voor als de mantelzorger uitvalt en vervangende zorg nodig is. Een initiatief van het Platform Mantelzorg Amsterdam (Cliëntenbelang Amsterdam) en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam (Markant) en wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam.  
 
 


Terugblik congres Zelforganisatie
Op 7 november 2012 hebben de Dames THe een geslaagde workshop "Feedback in de Zorg" gegeven tijdens Nationale dag van de Zelforganisatie in Rotterdam.
Klik hier voor de terugblik, de presentaties van de Dames THe en andere sprekers.  

 
Publicaties

- Zorgvisite.nl op website NPCF - Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (www.npcf.nl)
- Zorgvisite.nl: voelt u zich thuis?, nieuwsitem website LOC - Landelijk Overleg Clientenraden (www.loc.nl)

Reacties
-
Klik op deze link voor de reacties vanuit Zorgspectrum op de zorgvisite bij De Geinsche Hof en hier voor het bericht dat de zorgorganisatie op hun website plaatste nav de zorgvisite.
- In reactie op de tip van twee weken terug om een huisdier te nemen in het verpleeghuis, heeft Zorgdier.nl het belang benadrukt van het voorop stellen van het dierenwelzijn. Op hun website staan veel manieren om mens en dier verantwoord met elkaar in contact te brengen.  
 


Europees Jaar 2012 Actief Ouder worden
Zorgvisite.nl is aangemeld als innovatie op internationaal niveau in het kader van het Europees Jaar Actief Ouder Worden 2012   

'Je Thuis Voelen in een huis waar je nooit had willen wonen’

De toepasselijke spreuk hangt aan de muur bij binnenkomst in Zorgcentrum Ter Weel in Goes.  De Dames THe proeven tijdens hun visite een mentaliteit van aandacht, bewegen en vooruitzien. De Zeeuwse mosselen smaken goed, de folders zijn informatief. Tijd om al het goeds op de website te etaleren! Lees hier de recensie. (4 THe-kopjes)  Nieuwe tips
1. Geef woongroepen, afdelingen en units in het verpleeg- en verzorgingshuis een naam. (Het Verblijf)

2. Lijst alles wat er aan activiteiten in het verpleeg- of verzorgingshuis te doen is netjes in en hang de lijsten op zichtbare plekken. Zorg dat het actuele activiteitenoverzicht er makkelijk in te schuiven is. (Het Verblijf) 

3. Zorg voor speciale rolstoel gebruikersbankjes, zodat bewoners en bezoek in de rolstoel gewoon 'tussen de mensen' kunnen zitten. (Architectuur) Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

Lees hier de reac

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl