Nieuws van Zorgvisite.nl: 't Blauwbörgje, Dignis/Lentis, Groningen

Zorgvisite

Nieuwsbericht
24-06-2016                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin juli
 

Dit is zorgvisite nummer 126


In deze Nieuwsbrief:
1. 't Blauwbörgje

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite

Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. 't Blauwbörgje

3 1/2 THe kopje

Verpleeghuis ’t Blauwbörgje
Zonnelaan 8
9742 BL Groningen
Tel: 050-5474940
infodignis@dignis.nl
www.dignis.nl
www.lentis.nl
www.familieblauwborgje.nl

De inhoud bepaalt de smaak

3 1/2 THe kopje

IMG_6426

In tegenstelling tot het mooie staaltje architectuur dat we in Zuid Laren troffen is ’t Blauwbörgje een typisch exemplaar van de jaren ‘70: graniet en beton en van buiten smaak noch kraak. Gelukkig treffen we binnen iets geheel anders aan.

P1050650

Rijdend door de wijk Paddepoel, waar het huis staat, borrelen bij dame T vele herinneringen op aan het begin van de jaren negentig, toen zij samen met de no-nonsense ex-wethouder van Amsterdam Jan Schaefer door het land trok om het landelijke stadsvernieuwingsbeleid handen en voeten te geven. De Groningse wijk Paddepoel behoorde tot de stadsvernieuwingswijken. Sporen van vernieuwing treffen we ook daadwerkelijk aan. ’t Blauwbörgje echter is in deze vernieuwingsdrift overgeslagen. Zorg is dan ook een ander ministerie.

Met deze buitenkant op het netvlies beginnen we onze Zorgvisite aan ’t Blauwbörgje. Daarbij roept de naam ‘t Blauwbörgje bij ons herinneringen op aan hoe dit huis eind jaren ’90 de pispaal werd in het debat over versterven en ernstig demente mensen. Het OM concludeerde dat het huis zich aan geen enkel strafbaar feit had schuldig gemaakt. Akelig zo concluderen wij, hoe negatieve zaken lang aan je geheugen blijven kleven.

Lees de hele Zorgvisite hier.

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Werk samen met kunstenaars en onderwijsinstellingen om creativiteit van medewerkers, management en bewoners te bevorderen. Tip van het Huis.
2. Verzorg met het plaatselijke tuincentrum dat er fleurige bloemenbakken aan de buitenmuren komen te staan. Tip van Zorgvisite.
3. Huisdieren maken het huis huiselijker - een kattenbak op de gang doet dat ook. Tip van het Huis.


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl