Nieuws van Zorgvisite.nl: Kadoelerbreek, onderdeel van Cordaan, Amsterdam

Zorgvisite

Nieuwsbericht
26-02-2016                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt half maart
 

Dit is zorgvisite nummer 118


In deze Nieuwsbrief:
1. Kadoelerbreek, Amsterdam: 3 THe kopjes

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Uitkomsten van het eerste Thuis Voelen Laboratorium
4. Ook dokter van de Harvard Universiteit strijdt voor thuis voelen in verpleeghuizen


 


Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. Kadoelerbreek, Amsterdam
3 THe kopjes

Kadoelerbreek
P/a Cordaan, Crabschuytstraat 122-126
1034 BC Amsterdam
Website Kaloederbreek
Tel.: 020-4936318 (zorgwonen voor oudere verstandelijk gehandicapten)
020-4936318 (dagcentrum)
P/a www.woningnet.nl (sociale huur appartementen) en www.woonz.nl (voor de particuliere individuele woonappartementen)

Comfortabel wonen in een rommelig zorgverzamelgebouw

3 THe kopjes

IMG_6026

Wie is wat en wat is wie

Het begint al met de personalia, waar we elke zorgvisite mee starten? Wat nemen we als gegevens op? Waar en bij wie moet je zijn voor wat? Er worden wel tien aanduidingen gegeven als je Kadoelerbreek googled. We maken maar bovenstaande keuze in de hoop dat het in de praktijk allemaal veel duidelijker zal zijn. Dat valt lelijk tegen. Ter plekke is het niet anders.

We gaan naar Kadoelerbreek, nadat we in een krantenartikel lazen dat de Kadoelerbreek zo’n beetje het nieuwste is wat Amsterdam te bieden heeft op het gebied van ouderenhuisvesting. Kadoelerbreek is in 2012 geopend. Nadien is zeker nog het een en ander in Amsterdam opgeleverd. Evenwel met zijn drie jaren is Kadoelerbreek een jonkie op het gebied van ouderenhuisvesting. De gemeente Amsterdam heeft de woonservicezone of -wijk omarmt om het ouderen mogelijk te maken  zolang mogelijk thuis en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wij dames THe willen daar wel eens poolshoogte van gaan nemen; kijken of dat goed gebeurt. Na al het gereis door het land is Kadoelerbreek lekker dichtbij, ook voor ons ‘oortje’ Evelien (zie bovenstaande foto), die voor het eerst met ons meegaat. Zo dichtbij blijkt het nu ook weer niet. Het is best een eindje trappen na de pont over het IJ, voordat we de rand van Banne Buiksloot aan de ring van Amsterdam bereiken.

Lees de hele Zorgvisite hier.
 

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite

1. Ontwikkel een professionele huisstijl, waaraan je entrees herkent en je je er welkom heet. Tip van Zorgvisite. 
2. Ook in de kleinste hoekjes kan je het gezellig maken, bijvoorbeeld door de liftportalen te versieren. Tip van het Huis.
3. Maak een heldere bewegwijzering in dezelfde huisstijl als hierboven bij de entrees genoemd. Tip van Zorgvisite.

3. Expertmeeting eerste Thuis Voelen Laboratorium

Zoals ook te lezen was in de vorige Zorgvisite nieuwsbrief heeft eind januari de expertmeeting Thuis Voelen Laboratorium plaatsgevonden. In de IJkantine op het NDSM-werf in Amsterdam-Noord heeft een gevarieerd gezelschap afkomstig uit de zorg, creatieve industrie, onderwijs en politiek de handen ineengeslagen om een markt te creëren voor ouderen zoals elke andere consumentendoelgroep, zonder stigma. Uit dit gesprek kwam door de verschillende invalshoeken van de deelnemers een legio aan nieuwe ideeën rondom dit thema naar voren en werd de toekomst van het Thuis Voelen Laboratorium uitgebreider vormgegeven. Lees de uitkomsten van de expertmeeting hier. Voor meer informatie, zie de website van Stichting Thuis Voelen.

4. Ook dokter van de Harvard Universiteit strijdt voor thuis voelen in verpleeghuizen

Ook in de Verenigde Staten woedt het debat rond ouder worden en de veranderingen die dit met zich brengt. Hierin neemt dokter Bill Thomas, afgestudeerd aan de prestigieuze Harvard Universiteit, een vernieuwende rol op in de discussie. Volgens Next Avenue benadrukt dr. Thomas het kunnen van ouderen in plaats van het niet kunnen. In de jaren '90, zo vertelt het artikel, werkte hij als arts in een verpleeghuis in de staat New York. Het sombere, inactieve huis en de omgeving vond hij niet inspirerend voor ouderen en hij overtuigde zijn werkgevers om honden, katten, konijnen en vogels aan te schaffen, samen met een bloemen- en groentetuin en een kinderopvang voor de kinderen van de werknemers. Alhoewel deze ingreep eigenlijk tegen de wet was, gaf het zorgen voor de planten en dieren de ouderen weer iets te doen, waardoor hun fysieke en mentale gezondheid ook toenam: niet alleen zorgden ze beter voor zichzelf - bewoners gingen weer op eigen initiatief eten en zichzelf aankleden - bewoners gingen ook minder medicijnen gebruiken. Thomas' vooruitziende blik heeft hij het Eden Alternative genoemd in is nu in  de 50 andere Amerikaanse staten en in andere landen ook geïmplementeerd. 
 

Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl