Nieuws van Zorgvisite.nl: De Dames THe gaan Ten Anker in Den Helder.

Zorgvisite

Nieuwsbericht 04-05-2012

 CionJjjsjshsgxbCongres Zelforganisatie in de zorg - Eigen regie 

Op 31 mei a.s. organiseert Stichting Zelforganisatie voor de 3e keer het congres 
Zelforganisatie in de Zorg. Dit jaar is het thema 'eigen regie' en Zorgvisite.nl is erbij. Klik op de afbeelding voor het interessante programma.

 

   
Publicaties
- Zorgvisite.nl wordt opgenomen in de MOVISIE publicatie 'Ouderen, de generatie van de toekomst?' dat deze zomer 2012 verschijnt, tzt meer informatie!
- Gevonden geld, de laatste Zorgvisie column van Dame He (mei 2012).

 
Nieuwe reacties
Lees hier de reactie terug van het bestuur van verzorgingshuis Heemzicht op de website.  

Europees Jaar 2012 Actief ouder worden  
Zorgvisite.nl is onderdeel van het landelijk platform van het Festival der Generaties/ Europees Jaar Actief Ouder Worden  

 

Steun ons met een donatie!

U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
Lees hier de reactie te

De Dames THe gaan Ten Anker in Den Helder

En volgens hen is dit best goed te doen! Op visite bij Woonzorgcentrum Ten Anker (onderdeel van Stichting Vrijwaard) zien de Dames echte zorg op maat in een inspirerende Ja-Cultuur. Uiteraard verlaten de Dames het huis niet zonder ook een paar verbeterpunten mee te geven: maak het groen actiever en houd de website actueel! Ten Anker krijgt 4 THe-kopjes.  
  
    
 

   Nieuwe tips

  1. Betrek bij verbouwing/verhuizing de bewoners, medewerkers en familie gezamenlijk tijdens het hele proces en ga hun wensen en behoeften na. Informeer en communiceer de plannen goed en tijdig. (Architectuur)
  2. Introduceer jezelf persoonlijk als zorgorganisatie op de website. Vertel bijvoorbeeld als locatiemanager iets over jezelf en plaats een foto, zoals op de website van Stichting Vrijwaard. (ICT)
  3. Schaf een elektrische rolstoel aan en parkeer die in de gemeenschappelijke hal, zodat een ieder die kan gebruiken. (Het Verblijf)

Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite. Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht

Zorgvisite.nl is een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg| © Publicarea 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl