Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite bij Het Zonnehuis in Vlaardingen, nieuwe tips en reacties

Zorgvisite

Nieuwsbericht juni 2011 nr. 4

Nieuws en publicaties

Op de website worden onder het kopje Doel website nieuws, publicaties en berichten bewaard.
 Lees hier 'Leven en werken in de ouderenzorgorganisaties moet aangenamer’, Interview Dames THe


Leuke reacties
De Zorgvisites hebben een aantal leuke reacties opgeleverd. Bezoekers van de website vinden Zorgvisite een verrassend initiatief en een leuke manier op zelf je mening te vormen over het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties of in de eigen woonsituatie. Klik hier voor de reacties. 

Neem een kijkje

Via deze link kom je terecht op de website Zorgvisite.nl. Wij zijn benieuwd naar reacties en nieuwe tips. 

Dames THe zijn op vakantie! De volgende Zorgvisite staat 11 augustus 2011 online

Elke twee weken presenteert Zorgvisite.nl een nieuwe recensie van een Zorgvisite door de dames THe in een verzorgings- of verpleeghuis. Dit is alweer het 4e Nieuwsbericht dat we verzenden. De website wordt goed bezocht; in anderhalve maand hebben 535 mensen de site bezocht en met elkaar 11408 pagina's bekeken. Er zijn gemiddeld 30 mensen per dag die de site bezoeken. Ook groeit het aantal lezers van de nieuwsbrief. Je kunt je hier opgeven.  Reacties en nieuwe tips kun je achterlaten op de website. Je kunt ook de website doorsturen naar vrienden (knop Share) en je aanmelden bij ons Twitter en Facebook account!

Op visite in Het Zonnehuis

De dames THe bezoeken zorglocaties in het hele land; nu zijn ze op visite geweest in een van de zes Zonnehuizen in Nederland; Het Zonnehuis Vlaardingen. Je kunt de recensie hier lezen op de website. Een score van 3,5 theekopje met enkele zinvolle tips om nog beter voor de dag te komen!Nieuwe tips
Op de website staan ook nieuwe tips te lezen over hoe je zelf kunt meewerken aan het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties en in thuissituaties.

Tip: Stimuleer bewoners tot bewegen. Dat is goed voor het fysiek, de motoriek, maar ook voor het brein (fase 3; het verblijf)

Tip: Een initiatief van Met De Jaren: maak een levenskalender. De levenskalender helpt het leven van een dierbare persoon in woord en beeld te brengen en om herinneringen een zichtbare en bespreekbare plek te geven (fase 3; het verblijf)

Tip: Betrek lokale ondernemers uit de buurt bij het verpleeghuis. Zoek een band met hen. Vraag bijvoorbeeld de groenteman eens een groentestalling neer te zetten of vraag de bakker taarten te komen bakken (ondersteunende functies)
 


   
Zorgvisite.nlis een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg|  © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl