Nieuws van Zorgvisite.nl: Vivaldi, Zoetermeer
 

Zorgvisite

Nieuwsbericht
16-07-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus
 

 Dit is de zorgvisite nummer 106.


In deze Nieuwsbrief:
1. WelThuis Vivaldi, Zoetermeer: 4 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Vijfsterren voorstelling in Amsterdams verpleeghuis raakt iedereen.

4. Zomerpauze

  


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. WelThuis Vivaldi, Zoetermeer
4 THekopjes
Prego: een beetje meer 'La Dolca Vita' in Vivaldi


WelThuis Vivaldi

Brechtzijde 45

2725NR Zoetermeer

tel: 079-7122122 (telefoongids), 088-4262160 (de site)

info@welthuis.nl

http://www.welthuis.nl/woonlocaties/verpleeghuis-vivaldi-in-zoetermeer
 

Vivaldi: een heerlijke naam voor een woonzorgcentrum. De zoete klanken van het het meesterwerk van de Italiaanse componist Antonio Vivaldi, De Vier Jaargetijden komen vanzelf in je hoofd, alsook proef je de smaak van „La dolce vita‟, waarmee je Italië associeert. Zou het zo zijn dat we beide thema‟s overal in de genen van Vivaldi terug zien? Vivaldi is gebouwd in 2010 en is een huis voor mensen met een lichamelijke beperking of met dementie (104 appartementen verdeeld over woongroepen van elk 8 bewoners) en 54 appartementen voor revalidatie.

Verplichte familieparticipatie of naasten in hun natuurlijke rol

Evenwel de echte reden dat we op pad naar Vivaldi zijn, is dat wij denken dat het woonzorgcentrum onderdeel uitmaakt van zorgorganisatie De Vierstroom. De Vierstroom kwam in 2012 landelijk in het nieuws met het bericht van bestuurder Jeroen van den Oever, waarin hij familieleden wilde verplichten tot „meehelpen‟. Er stak een storm van kritiek op. Inmiddels is bij De Vierstroom verplicht stellen niet meer aan de orde. Er wordt nu gesproken over‟ netwerkparticipatie‟ (meer beroep doen op familie, leidt tot meer participatie). En omdat wij Dames THe ook menig duit in het zakje hebben gedaan (zie bijvoorbeeld hier en hier) om het naasten makkelijk te maken hun natuurlijke rol in de setting van een woonzorgcentrum te vervullen zijn wij, vergezeld door „onze dochter ‟Marielle‟ die met de ogen van de jeugd kijkt, extra gemotiveerd om Vivaldi met een zorgvisite te vereren.
Lees de hele recensie hier.

2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Vrolijke bewegwijzering - Tip van het Huis -, maar zorg er voor dat het taalgebruik aansluit bij de bewoners en hun bezoek. Tip van Zorgvisite
2. Zorg voor natuurlijke verbindingen met de omliggende buurt en zorg voor bewegwijzering. Tip van Zorgvisite.
3. Ingebouwde kapstokken in de hal van de 'woongroep' woning. Tip van het Huis.

3. Vijfsterren voorstelling in Amsterdams verpleeghuis raakt iedereen
Aldus de recensie in het Parool van 10 juli jongstleden. In het verpleeghuis De Die in Amsterdam speelde Studio Orka Zoutloos: een stuk gericht op het leven en afscheid nemen in het verpleeghuis.
Om de recensie te lezen, klik hier.

4. Zomerpauze
De Dames THe houden zoals altijd een korte zomerstop. De volgende recensie en nieuwsbrief kunt u eind augustus tegemoet zien. Wij wensen iedereen een zorgenloze zomer.

 

 


 

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl