Nieuws van Zorgvisite.nl: Lindendael, Hoorn

Zorgvisite

Nieuwsbericht

23-05-2014                        

Verschijnt eens per twee weken

De volgende zorgvisite verschijnt over twee weken.
Stuur deze nieuwsbrief door aan collega's, familie en bekenden.


In deze Nieuwsbrief:
1. Met sturing op uitstraling kan Lindendael top worden. 
2. Selectie van de Zorgvisite Tips Lindendael.
3. Vrijwilligers gezocht voor de Zorgvisites
4. De methode Houd de Naaste Vast met training geborgd

5. In voor Mantelzorg


  


Reacties
Theo Stoffels heeft gereageerd op Bosch en Duin: Beste dames The, hartelijk dank voor jullie mooie beoordeling. Wij zijn verheugd over jullie ‘feel good gevoel’ en onze medewerkers beschouwen dat als een stimulans voor hun werk. Maar natuurlijk kan het altijd beter. Jullie tips neem we dan ook zeker ter harte. Nogmaals dank. Theo Stoffels, locatiemanager Bosch en Duin.

Anna Zinkweg heeft gereageerd op Bosch en Duin: Geachte dames The, Vol trots heb ik uw bevindingen over Bosch en Duin gelezen. Een heel team enthousiaste medewerkers van Respect hebben de verbouwing samen met mijn architectenbureau voorbereid. Wij hebben ons best gedaan ons te verplaatsen in de situatie van de bewoners, maar ook goede keuzes te maken v.w.b. onderhoud, comfort, efficiëntie. Heel goed om van onbevooroordeelde bezoekers te horen dat ook jullie het een geslaagd project vinden. met vriendelijke groet Anna Zinkweg


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.1. Met sturing op uitstraling kan Lindendael top worden
THekopjes: 3,5

 

 

Lindendael
Koepoortsweg 35
1624 AB Hoorn
0229 – 291800
info@omring.nl
www.omring.nl

Lindendael is onderdeel van Omring

Omring is een zorgorganisatie in Noord-Holland Noord die ondersteuning en zorg biedt met hulp bij het huishouden, thuiszorg, wonen met zorg, specialistische zorg, revalidatie, behandeling en therapie aan met name ouderen met beperkingen.

In verpleeghuis Lindendael kunnen ouderen met dementie wonen in een kleinschalige en huiselijke omgeving. Ook mensen met een lichamelijke hulpvraag kunnen in Lindendael wonen. Daarnaast biedt Lindendael tijdelijke ondersteuning voor revalidatie of reactivering en kan men er voor dagbehandeling terecht. In totaal biedt Lindendael plaats aan zo’n 200 bewoners.

De fantastische ligging kan fantasierijk uitgebuit worden

Lindendael ligt ideaal zo constateren we als we er op een zonnige meidag arriveren. Treinstation (inclusief de stoomtrein Hoorn – Medemblik), transferium en het Westfries Gasthuis liggen om de hoek en het huis ligt met z’n restaurant aan een straat op loopafstand van het centrum. Er is een park dichtbij. De plek Lindendael biedt bij uitstek
De hele zorgvisite recensie van Lindendael  vindt u hier.

 


2. Selectie van de Zorgvisite Tips Lindendael

1. Slagbomen graag voor de parkeerplaats en niet als blokkade in de aanlooproute. Tip van Zorgvisite.
2. Plaats een bord om mensen bekend te maken dat koffie met gebak en een maaltijd te verkrijgen zijn in Lindendael. Tip van Zorgvisite.
3. Doe meer met de buitenruimte: oefenterreintje voor revalidanten, sport en spel, moestuintjes etcetera. Tip van Zorgvisite.
4. Combineer een aantal functies rond de receptie: informatiemateriaal van de (toeristische) omgeving, verkoop wenskaarten, planten en bloemen, e.d. Tip van Zorgvisite.
5. Een leuk servies, een menukaart zonder spelfouten, draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid van het restaurant. Tip van Zorgvisite.
Nog veel meer tips vindt u in de recensie van Lindendael.3. Vrijwilligers gezocht voor de Zorgvisites

De Dames THe willen de website Zorgvisite uitbreiden met zoveel mogelijk recensies van huizen. In Nederland zijn wel 1700 woonzorgcentra. Zelfs de Dames THe redden dat niet met hun tweetjes. Daarom worden een aantal vrijwilligers gezocht die na een training en onder supervisie van de Dames zorgvisites willen afleggen. Om te beginnen wordt gezocht naar vrijwilligers in de regio Haaglanden omdat Fonds 1818 dit nieuwe project ondersteunt. Heeft u belangstelling? Mail naar info@zorgvisite.nl

4. De methode Houd de Naaste Vast met training geborgd

Publicarea heeft een aantal jaren geleden het programma "Houd de naaste vast" ontwikkeld. Het programma is er op gericht om in intramurale woonvoorzieningen van ouderen- en gehandicaptenzorg, de samenwerking tussen de naasten van de bewoners en de professionele zorgverleners te verbeteren. Dit gebeurt afdelingsgewijs, op de werkvloer. Daar wordt immers de zorg geboden en ontmoeten bewoner, naasten en zorgverleners elkaar en moeten afspraken worden gemaakt over het leven en de zorg van de bewoner. Hierbij wordt gewerkt vanaf de natuurlijke eenheid waar bewoners, hun naasten en medewerkers met elkaar acteren: een afdeling of kleinschalige woonvorm. Er wordt dus gewerkt vanaf het microniveau: meso- en macroniveau moeten daaraan dienstverlened zijn. Inmiddels is het programma al op tientallen afdelingen van vele woonvoorzieningen geimplementeerd. Maar het is natuurlijk voor Publicarea onmogelijk om het programma overal uit te voeren. Daarom is er voor gekozen met een cursus train the trainer om medewerkers van woonzorgvoorzieningen op te leiden het programma uit te voeren in de eigen instelling. Ondersteund door de gemeente Amsterdam zijn en worden deze weken 18 medewerkers van Amsterdamse ouderenzorgvoorzieningen aldus opgeleid. Zij ontvangen een certificaat en zullen hopelijk hun bijdragen gaan leveren aan het optimaliseren van het onderlinge samenspel tussen naasten en professionele zorgverleners.
Publicarea heeft een aantal jaren geleden het programma "Houd de naaste vast" ontwikkeld. Het programma is er op gericht om in intramurale woonvoorzieningen van ouderen- en gehandicaptenzorg, de samenwerking tussen de naasten van de bewoners en de professionele zorgverleners te verbeteren. Dit gebeurt afdelingsgewijs, op de werkvloer. Daar wordt immers de zorg geboden en ontmoeten bewoner, naasten en zorgverleners elkaar en moeten afspraken worden gemaakt over het leven en de zorg van de bewoner. Hierbij wordt gewerkt vanaf de natuurlijke eenheid waar bewoners, hun naasten en medewerkers met elkaar acteren: een afdeling of kleinschalige woonvorm. Er wordt dus gewerkt vanaf het microniveau: meso- en macroniveau moeten daaraan dienstverlened zijn. Inmiddels is het programma al op tientallen afdelingen van vele woonvoorzieningen geimplementeerd. Maar het is natuurlijk voor Publicarea onmogelijk om het programma overal uit te voeren. Daarom is er voor gekozen met een cursus train the trainer om medewerkers van woonzorgvoorzieningen op te leiden het programma uit te voeren in de eigen instelling. Ondersteund door de gemeente Amsterdam zijn en worden deze weken 18 medewerkers van Amsterdamse ouderenzorgvoorzieningen aldus opgeleid. Zij ontvangen een certificaat en zullen hopelijk hun bijdragen gaan leveren aan het optimaliseren van het onderlinge samenspel tussen naasten en professionele zorgverleners.


5. In voor Mantelzorg

Gesteund door het ministerie van VWS start Vilans met het programma In voor Mantelzorg. Dit programma, dat in opzet en waarschijnlijk uitvoering vergelijkbaar is met In voor Zorg, moet instellingen in m.n. de langdurige zorg ondersteunen bij het positioneren van mantelzorg in de zorgverlening. Het programma moet nog worden ingevuld en nadere informatie volgt.
 
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl