Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Een groot open dorp'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
22-11-2013

Verschijnt eens per twee weken

Het volgende zorgvisite nieuwsbericht verschijnt op vrijdag 6 december 2013.


Zorgbureaucratieboek aangeboden aan Tweede Kamerleden 
Het nieuwe boek, “En zij leefden nog goed en tevreden: Hoe de bureaucratie bijdraagt aan een betere ouderenzorg”, van Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse (de Dames THe) is dinsdag 19 november enthousiast in ontvangst genomen door Bas van ’t Wout (VVD), Otwin van Dijk (PvdA) en Vera Bergkamp (D66). Op 21 november is het boek gepresenteerd op het jaarcongres van Vereniging Het Zonnehuis, één van de benificiënten die het boek mogelijk hebben gemaakt. Bestellen kan via info@publicarea.nl. Kosten 19,95 excl. verzendkosten.


Reacties

Vanuit De Eshoeve is gereageerd door Barbara Kanters, locatiemanager. Ze bedankt de Dames THe voor hun bezoek en zegt de aanbevelingen zeker ter harte te nemen. Verder een enthousiaste reactie kregen we ook vanuit Human Care: “Wat een wereldidee, waar waren jullie al die tijd?!”. Ook kregen de Dames vanuit Rumah Kita, een woonzorglocatie voor Inidsch en Molukse ouderen in Wageningen, een uitnodiging voor een theebezoek. De sprankelende inbreng en frisse blik van de Dames zijn van harte welkom om de woonkwaliteit nog meer te optimaliseren.


Vijf minuten cultuur weegt op tegen een uur zorg 
Op donderdag 14 november is in Vitalis Engelsbergen in Eindhoven de fototentoonstelling “Durf te leven” geopend, naar het gelijknamige boek. Het boek en de tentoonstelling laat ouderen in de kracht van hun leven zien. De coördinator kunst en cultuur van Vitalis is samen met een aantal andere culturele medewerkers op zoek gegaan naar de dromen en wensen van de oudere bewoners: “Wat zou u nog willen doen, wat u zelf niet meer kunt of durft te verwezenlijken?”.   


Studenten helpen ouderen
De zussen Anne en Lotte van Oudheusden richtten onlangs naast hun al langer bestaande bedrijfjes ‘Oppasstudent’ en ‘Poetsstudent’, een nieuwe tak op: ‘Seniorenstudent’, waarin studenten worden gekoppeld aan ouderen die op zoek zijn naar hulp en gezelschap. Een erg leuk en innoverend concept vinden wij.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


De Bieslandhof
Een groot 'open het dorp', massaal met een persoonlijke touch
3.5 THeKopjes
De Dames hebben het noodweer getrotseerd en zijn uiteindelijk aangekomen bij de bestemming van deze zorgvisite: Delft. De Bieslandhof is onderdeel van Pieter van Foreest en deze zorgorganisatie grossiert in de gouden keurmerken van PREZO. Reden dus om te kijken of het met het thuisgevoel net zo goed zit als met de kwaliteit van de zorg. De Bieslandhof is een grote woonzorglocatie, met maar liefst 332 plaatsen, en deze grootte doet hier en daar wat kil aan vinden de Dames THe, bijvoorbeeld bij de ingang en de ontvangstruimte. De enorme tuin is echter een juweel met waterpartijen omzoomd door rietsigaren en andere mooie beplanting. Wel zouden er wat belevingselementen kunnen worden toegevoegd, waar een breder publiek gebruik van kan maken. Binnen stuitten de Dames op een uitgave van De Bieslander, met een extra bijlage ‘De droom van de Bieslandhof’ waarin de resultaten staan van alle in het verbeterplan opgenomen maatregelen omtrent eten en drinken en een prettige/veilige leefomgeving. Met een dergelijke openhartige opstelling begeeft De Bieslandhof zich op de goede weg. Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Voorzie de aanrij route van bewegwijzering. (Architectuur)
2. Zorg ervoor dat de buitenentree naast netjes en functioneel ook uitnodigend is, bijvoorbeeld door het plaatsen van een leuk kunstwerk. (Architectuur)
3.
Zorg als overkoepelende zorgorganisatie voor een rode draad in de identiteit waarmee je je herkenbaar maakt naar de buitenwereld toe. (Ondersteunende Functies) 
4. Voorzie tafels in restaurants en cafe's van ingelegde schaakborden en nodig hiermee uit tot een spelletje. (Het Verblijf)
5. Tafels in restaurants met een enkele poot houden rekening met rolstoelgebruikers.
(Het verblijf)
6. Bespreek als zorginstelling met naasten hoe zij bewoners met dementie een plezier kunnen doen als ze op bezoek komen. (Ondersteunende functies)
7.
Houd in de tuin ook rekening met rolstoelgebruikers, denk aan bankjes met uitsparingen. (Architectuur)
8. Privé tuintjes voegen extra waarde toe aan het buiten zijn. (Architectuur)
9. Indien er ruimte voor is in de tuin zou de aanleg van een sportveld een goed idee zijn. Leuk voor jong en oud en zorgt ervoor dat vooral de jongeren wat langer en vaker op bezoek komen. (Architectuur)
10.
Zorg voor belevingselementen in de tuin zoals bijvoorbeeld kleine dieren, een speelplekje voor kinderen en bewegingstoestellen voor ouderen. (Het verblijf)
11. Leg contact met een bedrijf in de buurt: er zijn genoeg mensen die graag hun handen uit de mouwen steken om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan het verfraaien van uw locatie. (Ondersteunende functies)
12.
Buiten is bewegwijzering ook belangrijk: leg leuke wandelroutes in de buurt aan en laat zo zien wat de buurt te bieden heeft. (Architectuur)
13.
Een informatieboekje van het huis houdt bewoners en hun naasten goed op de hoogte van het activiteitenaanbod. (Het Verblijf)
14. Stel als zorginstelling een verbeterplan op omtrent de leefkwaliteit en houdt bewoners op de hoogt door vorderingen te vermelden in een krantje. Met zo’n plan in de hand ben je voortdurend bezig de kwaliteit van leven en zorg te monitoren. (ICT & Naasten)
15. Een toegankelijke locatiemanager staat voor een openhartige opstelling, vermelding van de locatiemanager op de website maakt het eveneens makkelijker om contact te leggen. (ICT & Naasten)
16. Reageer als zorginstelling op uiterst negatieve waarderingen op websites om beide zijdes van een situatie te belichten. (ICT & Naasten)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl