Nieuws van Zorgvisite.nl: ''de zorginstelling voorbij"

Zorgvisite

Nieuwsbericht
15-03-2013

Zorgvisite.nl
De volgende zorgvisite verschijnt op 29 maart 2013.


Congres "Kleinschalig wonen"
Op dinsdag 9 april zullen de Dames THe spreken over kleinschalig wonen en hun visie illustreren met veel praktijkvoorbeelden opgedaan tijdens o.a. de zorgvisites. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Bloemlezing reacties op zorgvisite.nl
De Dames THe hebben in de afgelopen periode aandacht gevraagd voor zorgvisite.nl bij verschillende wethouders en overheidsinstellingen door het hele land. Hierop zijn veel positieve reacties gekomen. Een kleine bloemlezing:  "Wat een sympatiek initiatief, u beoordeelt de instellingen op speelse en persoonlijke wijze." "Wij hebben veel waardering voor wat u doet! Het goed voorlichten over de sfeer en couleur locale van een huis is erg nuttig." "Waardigheid in in verpleeg- en verzorgingshuizen is erg belangrijk!"

Sociale media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account @Zorgvisite.
Via de website kun je je aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

Lees hier de reac


Ruijschenbergh, de zorginstelling voorbij. 
In Gemert treffen de Dames THe Ruijschenbergh, een multifunctioneel zorggebouw met geïntegreerd kleinschalig wonen. Ze zijn te spreken over de architectuur en buitenruimte van Ruijschenbergh, wel kan de website meer inhoudelijk met ook aandacht voor de naasten. (gemiddeld 4 THe-kopjes)


Doorkijkje en decoraties in Ruijschenberg

Tips uit deze visite op een rijtje
1. Een bellenblok buiten voor alle appartementen en een bel voor elk huis van de kleinschalige woningen (Het Verblijf)
2. Een prachtig openbaar plantsoen; gazons met voor jong en oud aantrekkelijke bewegingsapparaten, fraaie beplantingen en wandelpaden. De deur naar dit plantsoen gaat als je ervoor staat, direct open. (Architectuur)
3. Een lift in het midden van de hal met in de deuren veel glas. (Architectuur)
4. Het restaurant wordt ook door het personeel van het gemeentehuis gebruikt. Het  eigen personeelsrestaurant van het gemeentehuis is afgestoten (Het Verblijf)
5. Bij het grand caféloket kan brood en banket besteld worden door alle bewoners, ook van de eigen huur- en koopappartementen. Een mooie service! (Het Verblijf)
6. Een bordje bij de deur van de woningen voor kleinschalig wonen met de volgende tekst: “Welkom. Als u aanbelt, gaat na vier seconden de deur open. Duw dan gerust de deur open.” (Het verblijf)
7. Een e-magazine (www.zorgboogmagazine.nl) is voor elke zorgorganisatie aan te bevelen. Het voorbeeld van Ruijschenberg is erg aantrekkelijk met heldere pagina’s over allerlei onderwerpen. (ICT)
8. Plaats op de homepage van de zorginstelling of zorglocatie meteen een blok over de familie en naasten. Informatie en kennis voor hen, om hun eigen rol natuurlijk te kunnen voortzetten. (ICT)
Lees hier de complete zorgvisite

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl