Nieuws van Zorgvisite.nl: Lorentzhof

Zorgvisite

Nieuwsbericht
25-04-2014

Verschijnt eens per twee weken

De volgende zorgvisite verschijnt over twee weken.


In deze Nieuwsbrief:
1. Zorgvisite tips voor de te renoveren Lorentzhof
2. Zorgvisite Tips Lorentzhof
3. Vrijwilligers gezocht voor de Zorgvisites
4. Thuis Voelen in de langdurige zorg

5. DuurzameZorg


  


Reacties
joop stencil heeft gereageerd op De Herbergier : Goed om dit te lezen, dus zo kan het ook

Pam Hobbelman heeft gereageerd op Wijndaelercentrum : Per 1/4/2014 is Humanitas Woonzorgplus gefuseerd met Florence, waardoor Wijndaelercentrum een zekerdere toekomst tegemoet daarbij overeind gebleven.Nog een kleine correctie: Gastvrijheidszorg met sterren (de laatste regel van jullie beschrijving): we hebben hier drie sterren gehaald! 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


1. Zorgvisite tips voor de te renoveren Lorentzhof
THekopjes: n.v.t.

Woonzorgcentrum Lorentzhof
Lorentzhof 1
2313GA Leiden
Tel: 071-5149545
www.libertasleiden.nl
De Lorentzhof is onderdeel van Libertas Leiden

Zorgvisite tips voor de te renoveren Lorentzhof

Voor een bijna dichte deur. We staan na onze eerste aangename buitenervaringen wat op ons neus te kijken. Lorentzhof die wij denken te gaan bezoeken staat er over een week of zes niet meer. Alle bewoners gaan verhuizen en gebouw en inrichting wordt aangepast naar de tand des tijds. Actueler kan het eigenlijk niet in deze tijd waarin 3 miljard minder geld uitgeven wordt in de langdurige zorg en het er wel op lijkt dat alle verzorgingshuizen moeten gaan sluiten. Broodje Aap. En de media nemen het ook maar allemaal klakkeloos over.

Ook omdat huisgenoot S die vanwege de gebroken teen van Dame He ons chauffeert en hem direct gepiept is naar het centrum van Leiden om zich daar te vermaken, besluiten we van de nood een deugd te maken. Een visite nu kan Lorentzhof ten dienste staan bij de uitwerking, uitvoering en inrichting van hun plannen.
De hele zorgvisite leest u hier.

 2. Zorgvisite Tips Lorentzhof

1. Jong uitnodigen om samen met oud activiteiten te ondernemen bv cupcakes bakken zoals in de Lorentzhof, daar zijn wij van. Tip van Zorgvisite.
2. Een programmagids van de activiteiten op de website, zoals een soort radio- en tv-gids. Tip van het huis.
3. Neem een voorbeeld aan de gezamenlijke exploitatie van brasserie en hobbyruimte in het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen, door bewoners,
4. Het water dat nu nog het terrein van het Lorentszhuis scheidt van de buren (dyslexiecentrum en een peuterspeelplaats) kan wellicht overbrugd worden, zodat zowel letterlijk als figuurlijk bruggen met elkaar worden gebouwd. Tip van Zorgvisite.3. Vrijwilligers gezocht voor de Zorgvisites

De Dames THe willen de website Zorgvisite uitbreiden met zoveel mogelijk recensies van huizen. Maar om dat nu allemaal zelf te gaan doen...Daarom worden een aantal vrijwilligers gezocht die na een training en onder supervisie van de Dames zorgvisites willen afleggen. Om te beginnen wordt gezocht naar vrijwilligers in de regio Haaglanden omdat Fonds 1818 dit nieuwe project ondersteunt. Heeft u belangstelling? Mail naar info@zorgvisite.nl

4. Thuis Voelen in de langdurige zorg

De veranderingen die in de langdurige zorg gaan plaatsvinden zijn geaccordeerd door de Tweede Kamer. In het Kamerdebat wees Staatssecretaris Van Rijn naar de verhouding tussen formele en informele zorg. Zijn voorgangster, Jet Bussemakers noemde in haar beleidsbrief van 2009 inzake deze verhouding, al expliciet als goed voorbeeld de Gids Thuis Voelen die praktische informatie en tips geeft om je Thuis Voelen en het bondgenootschap tussen naasten en zorgorganisaties te realiseren. De Gids Thuis Voelen is onze papieren voorloper van Zorgvisite.nl. We zijn blij dat de huidige Staatsseceretaris onze visie continueert. 

5. DuurzameZorg

Zorgvisite.nl retweette @DuurzameZorg als je voor positiviteit in de Zorg bent #zuurpruimen hebben we genoeg, met de mededeling dat Zorgvisite daar al drie jaar voor staat. De Zorgvisite tweet is 14 maal geretweet, door een aantal wethouders en de directeur van Actiz. 
Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl