Nieuws van Zorgvisite.nl: De Meander, Nieuwerkerk aan de IJssel

Zorgvisite

Nieuwsbericht
21-05-2015                       

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin juni
 

 Dit is de 102 ste zorgvisite.


In deze Nieuwsbrief:
1. De Meander, Nieuwerkerk a/d IJssel: 4 THekopjes
2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
3. Een blog over de High THe vanuit ZonMw

4. Vrijwilligers zorgvisite binnenkort op pad
5. Fotogalerij High THe


  


 


 


 


 


 


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.

 

1. De Meander Nieuwerkerk aan de IJssel
4 THe kopjes
Ruimte voor de hand van de gebruiker

Woonzorgcentrum De Meander
Boslaan 1
2912 PA Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel.: 0180 441500
Fax: 0180 441599
Openingstijden ontvangstbalie: 10.00 – 14.00 uur
www.zellingen.nl

Als dames THe komen we nog eens ergens. Geen van ons had ooit gedacht Nieuwerkerk aan de IJssel te gaan bezoeken. Maar als je dan toch vanuit de door ons serieus genomen zorgvisiteplicht moet, dan hebben we er best schik in. Dit keer is Woonzorgcentrum De Meander ons doel, gewoon omdat het gelegen is in een gebied dat op onze kaart een witte vlek is, de website aantrekkelijk is en we daarop verleid worden door het aanwezige badhuis met sauna en whirlpool. Ja, dan is er voor ons dames een varkentje te wassen.

De Meander maakt deel uit van De Zellingen. Andere locaties van De Zellingen bevinden zich in Capelle en Krimpen, steeds weer aan die mooie IJssel. In de genoemde gemeenten biedt De Zellingen zorg voor jong en oud: van zorg aan huis, permanente of tijdelijke woonruimte met zorg, revalidatie, valpreventie, dementiezorg tot jeugdgezondheidszorg. In de wereld van de zorg van tegenwoordig is De Zellingen qua grootte een zogenaamd onderdeurtje. Maar daardoor niet voor ons natuurlijk.

Lees de hele recensie hier.

 2. Een aantal tips uit deze Zorgvisite
1. Zorg ook bij een groepswoning voor naambordjes van de bewoners. TIP van Zorgvisite.
2. Leuk een piano in de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte. Maar zet hem wel zo neer dat je wordt uitgenodigd om de piano ook te bespelen. TIP van Zorgvisite.
3. Exposeer met regelmaat de producten van de activiteiten die buitens- en binnenshuis plaatsvinden. TIP van het Huis.

3. Een blog over de High THe vanuit ZonMw

High THe


Door Urmila Gangaram-Panday.
 
 Is dat wel goed gespeld? Het is toch High Tea?
Nee dit was echt ‘High THe’ en het gaat over twee Dames (Tineke van Klinkenberg en Hetti Willemse) die de afgelopen vier jaar incognito en vrijwillig op bezoek zijn geweest bij 100 verpleeg- en verzorgingshuizen met als kernvraag ’hoe is het thuisgevoel hier’?
“Hoezo thuisgevoel? Je bent helemaal niet meer thuis en vaak kom je ook niet meer thuis als je al relatief oud bent en in zo een huis terecht komt!”
 
Maar hoe is het dan om naar zo’n huis te verhuizen? Wat is er daar allemaal voor de bewoners? Hoe zijn de kamers en gezamenlijke ruimtes? Hoe gaat het personeel om met de bewoners? Zijn er ook leuke dingen te doen? Hoe is de sfeer? Hoe is het ritme? Wat krijgen de bewoners te eten? enz…
 
Die en veel meer indrukken doen deze twee vrouwen op als ze de afgelopen jaren heel Nederland afreizen en verpleeg- en verzorgingshuizen binnenstappen zonder te zeggen wie ze zijn. Ze geven dan aan dat ze een zus, moeder, buurvrouw of tante hebben waarvoor ze het huis komen bezoeken om te kijken of het wat is voor haar om te wonen. Ze maken op dat moment geen aantekeningen, maar kijken goed uit de doppen, luisteren heel goed en gaan daarna in de buurt in een café ergens zitten om alles wat ze tegengekomen zijn te ‘scoren’. Uiteindelijk krijgt het huis dan een aantal koffiekopjes (van 1 tot 5, des te meer kopjes des te beter gewaardeerd) en vertellen ze hun indrukken op hun website (http://www.zorgvisite.nl/)
 
ZonMw heeft de High THe mede gefinancierd.
Een geslaagde bijeenkomst was het woensdag 15 april in het kader van de 100ste Zorgvisite. Met een volle zaal aan deelnemers uit het hele land, bestuurders en werkers in dit veld, is in de theaterzaal van het zorgcentrum Steenvoorde (Rijswijk) geluisterd naar diverse verhalen. Van bestuurders, professionals, vertegenwoordiger van NU 91 (belangenbehartiger van gezondheidszorgers), directeur van Actiz en vele anderen. Daarna mochten we net als op de kleuterschool knippen en plakken uit diverse bladen als de Libelle, Margriet, huis- en tuinbladen,om op een flap-over vel het thuisgevoel uit te beelden. Leuk om te zien hoe iedereen ook echt meedeed en de ontstane posters trots liet vastleggen op de foto. En aan het eind een mooie THekop met lepel mee. Die van ons was gevuld met bonbons.
 
Wat me nog het meeste opviel vanuit de verhalen en gesprekken: het gaat dus niet alleen slecht met de ouderen. Huizen doen echt wel hun best om meer maatwerk te leveren voor ouderen en ze in contact te houden met de maatschappij. En er is ook aandacht vanuit de huizen voor ouderen in de buurt die thuis blijven wonen. Ja oud worden is dan vast niet voor iedereen hetzelfde en even makkelijk, maar alleen kommer en kwel, zoals we soms uit de media horen, is het ook zeker niet.
 
En als je kijkt wat er vanuit de NPO projecten de afgelopen jaren allemaal in gang is gezet, verwachten we de komende jaren dat deze positieve trend in de zorg en ondersteuning voor ouderen zich nog wel voortzet. De opbrengsten van het NPO vind je overigens vanaf morgen op de website BeterOud (www.BeterOud.nl).
 
Bij de entree van Steenvoorde zag ik vele ouderen lekker van de zon en een ijsje genieten (was een zonnige dag). Zo fijn voelde dat dat ik zelf het gevoel kreeg ‘zo zou ik als ik oud was ook wel kunnen wonen!’
 
Als je dit stuk hebt gelezen en je denkt, wat een leuk initiatief van De Dames THe, dan kun je jezelf opgeven om een keer mee te gaan. De Stichting Thuis Voelen zoekt namelijk vrijwilligers voor zorgvisites. Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen aan info@stichtingthuisvoelen.nl

4. Vrijwilligers zorgvisite binnenkort op pad
Binnenkort is het zover: er gaan nu ook zorgvisites worden afgelegd door anderen dan de Dames THe. Voorgesteld is deze vrijwilligers "de oortjes van de Dames THe" te noemen. Door de inzet van de vrijwilligers zal het mogelijk worden meer zorgcentra met een bezoek te vereren en dus meer recensies op de site kunnen plaatsen. Hiermee neemt de vergelijkbaarheid toe en wordt het aantal tips ter lering en vermaak nog verder uitgebreid. De Dames starten in de regio Haaglanden.

5. Fotogalerij High THe
Op de website van zorgvisite staat nu ook een visuele impressie van de High THe in de vorm van een fotogalerij.


 

 


 

 


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!

 

Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl