Nieuws van Zorgvisite.nl: 'Op zoek naar contact met de buurt'

Zorgvisite

Nieuwsbericht
11-10-2013

Verschijnt eens per twee weken

Het volgende zorgvisite nieuwsbericht verschijnt op vrijdag 25 oktober 2013.


Nieuwe reactie op 't Reijgersbosch
We hebben een nieuwe reactie ontvangen op de zorgvisite van woonzorgcentrum 't Reijgersbosch.


Leuke reactie vanuit de gemeente Amsterdam
Op de vorige nieuwsbrief ontvingen wij een leuke reactie vanuit de gemeente Amsterdam. We werden hartelijk bedankt voor het "immer nuttige en praktische nieuwsbericht", een hartverwarmend compliment.


Heb je frontale hersenlob lief
Op het rollatorsymposium van 18 september leerde Hetti Willemse dat je je frontale hersenlob maar het beste kunt koesteren, en dat beweging van groot belang is om deze hersenlob gezond te houden. De Dames THe geven in hun zorgvisites ook inzichten en tips hoe beweging gestimuleerd kan worden in de zorgsector. Lees hier het gehele artikel over de frontale hersenlob en de relatie tot bewegen.


Oud-of-the-box
De Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft een nieuw concept ontwikkeld voor de ouder wordende mens: Oud-of-the-box. Dit is een virtuele omgeving, vol recente wetenschappelijke inzichten die ouder worden leuker maken, en daagt mensen uit zelf met aanpassingen in hun omgeving te gaan experimenteren. Het project is genomineerd voor de Academische Jaarprijs, klik hier om te stemmen.


De Roze Loper
Twee weken geleden kregen de Dames THe het verzoek om bij hun visites ook te letten op homovriendelijkheid van zorginstellingen. Zie www.rozezorg.nl. Deze handschoen pakken de Dames THe graag op.


Social media
Volg Zorgvisite.nl via ons Twitter en Facebook account  @Zorgvisite. Via de website kunt u zich aanmelden voor ons tweewekelijkse digitale nieuwsbericht.


De Leystroom, Breda
Een huis vol potentie
Deze week waren de Dames THe op visite bij Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom te Breda. Dit voormalig katholieke verpleeg- en verzorgingshuis roept gemengde gevoelens op bij de Dames. Enerzijds zijn er prachtige ruime kamers en mooie tuinen, anderzijds worden deze nog niet optimaal benut. Aan de huiselijkheid ontbreekt nog het een en ander. Zo missen de Dames belevingsgerichte doelen waar je binnen (en ook buiten) je vertier en ontmoeting aan kunt ontlenen. Wel beschikt de Leystroom over een mooie snoezelruimte, waar de Dames erg over te spreken zijn. Als advies geven de Dames mee om eens een werkbezoek af te leggen bij collega instellingen om het prachtige gebouw en buitenruimte een Brabants hart te geven. 3 THeKopjes.
Lees hier de complete zorgvisite.


De tips uit deze zorgvisite op een rijtje
 1. Zorg voor belevingsgerichte attributen in de tuinen/ buitenruimten. Deze geven meerwaarde aan een bezoekje aan de tuin voor de bewoners. (Het Verblijf)
2. Stel de faciliteiten, zoals een heet waterkraan, zo af dat bewoners zelfstandig van deze faciliteiten gebruik kunnen maken. Dit bevordert zowel de zelfverzekerdheid van bewoners, als hun zelfredzaamheid. (Het Verblijf)
3. Maak een route op de gesloten afdelingen waar bewoners letterlijk een rondje kunnen lopen, dit geeft vaak meer voldoening dan weer terug te moeten keren. (Het Verblijf)


Steun ons met een donatie!
U kunt Zorgvisite.nl steunen met een bijdrage. Klik op de donatiebutton op de homepage. Hartelijk dank!
 
 


Zorgvisite.nl is een initiatief van Publicarea/Tineke van den Klinkenberg in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis| © Publicarea 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl