Nieuws van Zorgvisite.nl: Op visite bij de Herbergier in Arnhem, nieuwe tips, foto's en positieve reacties

Zorgvisite

Nieuwsbericht juni 2011 nr. 2

Nieuws en publicaties

Op de website worden onder het kopje Doel website nieuws, publicaties en berichten bewaard.
Lees hier in De Ziekenhuiskrant het verslag 'Zorgvisite.nl voor thuisgevoel'. 
Ook vind je hier het eerste nieuwsbericht van Zorgvisite.nl


Neem een kijkje

Via deze link kom je terecht op de website Zorgvisite.nl. Wij zijn benieuwd naar reacties en nieuwe tips. 

Zorgvisite positief ontvangen

Na bijna een maand is Zorgvisite.nl goed bezocht en is het aantal aanmeldingen voor het nieuwsbericht verdubbeld. Je kunt je via de website opgeven voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Er is weer een nieuwe zorgvisite afgelegd door de dames THe met de hoogste score (aantal theekopjes) tot nu toe. Zo kan het dus ook in de praktijk! Ook zijn er weer nieuwe tips te lezen en nodigen we mensen uit om hun eigen ervaringen met ons te delen.

Dames THe op zorgvisite

De dames THe zijn op zorgvisite geweest bij het particuliere verpleeghuis 'de Herbergier' in Arnhem. Je kunt de recensie van deze 4e zorgvisite hier lezen op de website.  Onderwerpen die aan de orden komen: met dementie aangenaam ouder worden, de tuin, net als thuis, op visite bij Kitty, bewonerssamenstelling, kwaliteitstoetsing, financien, globaal schematisch de financien uitgebeeld.

Nieuwe tips
Op de website staan ook nieuwe tips te lezen over hoe je zelf kunt meewerken aan het Thuis Zijn-gevoel in zorglocaties en in thuissituaties.

Tip: Stuur  verzorgenden op een speciale kookcursus voor kleinschalige woongroepen. Zorg gaat door de maag, aldus WarmEten.nl

Tip: Zoek een gepensioneerde kok van een goed restaurant of hobbykok en laat hem/haar eens per week voor een woongroep koken. 

Tip: Denk niet te snel: “Dat kan vader toch niet meer, dus zijn accordeon gaat de deur uit en niet mee naar het verpleeghuis, waar hij gaat wonen”. Mensen met dementie beleven er plezier aan een instrument dat zij altijd bespeeld hebben, bij de hand te hebben en vaak kunnen ze er nog heel veel mee. 

   
Zorgvisite.nlis een initiatief van Vereniging Het Zonnehuis en Publicarea/Tineke van den Klinkenberg|  © Publicarea 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verantwoording
Via dit nieuwsbericht informeert zorgvisite.nl je over nieuws, tips en visites.
 
Copyright: Zorgvisite.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze nieuwsbrief mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van zorgvisite.nl.

Our mailing address is:
info@zorgvisite.nl